Zbieracze flotatów

Baner poziomy z fragmentem logo Biox zbieracz flotatów.
Zastosowanie
  • do odprowadzania flotatów i kożucha, gromadzących się na powierzchni ścieków,
  • do homogenizacji zawartości zbiornika.
Charakterystyka

Zbieracze flotatów służą odbioru zanieczyszczeń gromadzących się w określonym miejscu na powierzchni ścieków w postaci piany lub kożucha w celu ich homogenizacji lub usunięcia na zewnątrz zbiornika. Urządzenia są montowane na pływakach pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.

Zbieracz flotatów typu ZBF składa się z koryta spustowego i pływaków. Odbiór zanieczyszczeń z powierzchni ścieków jest realizowany za pomocą koryta spustowego, które jest zamocowane nieruchomo względem pływaków. Krawędź przelewowa koryta jest zanurzona na stałej, ustawionej wcześniej głębokości poniżej powierzchni ścieków. Głębokość zanurzenia krawędzi przelewowej jest ustalana za pomocą śrub regulacyjnych. Flansza przyłączeniowa pozwala na wyposażenie koryta w dowolną końcówkę spustową: króciec, kolanko lub pompę zatapialną. Króciec spustowy służy do zamocowania elastycznego węża spustowego. Wydajność odpływu reguluje się przez zmianę przymknięcia zasuwy na wylocie węża spustowego lub zmianę wydajności pompy. Dźwigar służy do mocowania haka podczas demontażu lub opuszczania zbieracza do położenia roboczego za pomocą żurawika.

Pływaki pozwalają na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków. Do stabilizacji poziomego położenia zbieracza dwupływakowego służy pantograficzny (przegubowy) lub rolkowy układ stabilizacji. Zbieracze trzypływakowe są stabilizowane samoczynnie dzięki szerokiemu rozstawowi pływaków. Zbieracze są przeznaczone do odbioru zanieczyszczeń znajdujących się w bezpośredniej bliskości koryta spustowego. W przypadkach, gdy flotaty gromadzą się na większej powierzchni zbiornika, konieczne jest wywołanie ruchu warstwy powierzchniowej ścieków powodującego przemieszczanie się zanieczyszczeń do miejsca pracy zbieracza.

Parametry:

Wymiary pływaków: 1000 x 2025 mm

Średnica węża spustowego: 60 - 110 mm

Układ stabilizacji: przegubowy lub rolkowy

System oznaczania

System oznaczania zbieraczy flotatu:

Zbieracze flotatu

Przykład:

ZBF125-3P-P100
zbieracz flotatu wyposażony w 3 pływaki z króćcem na wąż elastyczny DN125 wg PN6 i systemem stabilizacji pływaków przegubowej o długości 100 cm

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Zbieracze flotatów dwupływakowe ZBF
karta katalogowa - Zbieracze flotatów dwupływakowe ZBF z pompą
karta katalogowa - Zbieracze flotatów trzypływakowe ZBF z pompą