Standardowe prowadnice mieszadeł

Baner poziomy z fragmentem logo Biox standardowa prowadnica mieszadeł.
Zastosowanie
  • wygodny i bezpieczny montaż i demontaż mieszadła,
  • możliwość zmiany wysokości roboczej mieszadła,
  • bezpieczna i łatwa obsługa w położeniu serwisowym,
  • możliwość obrotu mieszadła wokół osi pionowej i jego blokady w dowolnym położeniu.
Charakterystyka

Prowadnice standardowe typu PST służą do instalacji i obsługi mieszadeł zatapialnych typu Hydra i Turbo w zlewniach, przepompowniach, oczyszczalniach ścieków i innych zbiornikach. Konstrukcja prowadnicy umożliwia obrót i blokadę mieszadła wokół osi pionowej kolumny oraz ustalenie pozycji roboczej na dowolnej wysokości za pomocą blokady wysokości.

Prowadnica standardowa PST składa się z uchwytu górnego, stopy dolnej oraz blokady położenia roboczego. Do prawidłowej pracy niezbędna jest kolumna prowadnicy która powinna zostać dostarczona przez zamawiającego oraz system podnoszenia i opuszczania urządzenia zamontowanego na prowadnicy – np. żuraw, wciągarka. Uchwyt górny mocowany jest do ściany zbiornika, a uchwyt dolny do dna lub ściany przy dnie zbiornika, oba elementy muszą zostać trwale przymocowane do podłoża (zakotwione).

Wyposażenie

Warianty stopy dolnej – W zależności od ukształtowania dna zbiornika w miejscu mocowania stopy, należy użyć jej odpowiedniego typu:

H – do mocowania w poziomie  np. na dnie zbiornika,

V  – do mocowania w pionie  np. na ścianie zbiornika,

R – regulowana do mocowania do dna nachylonego pod dowolnym kątem.

Łącznik kolumny – stanowi dodatkową podporę dłuższych profili oraz pozwala na ich łączenie przy zachowaniu możliwości obrotu kolumny.

Parametry:

Max masa mieszadła: do 125 kg

Profil kolumny: kwadratowy o boku 50-80 mm

Max długość kolumny prowadnicy: 6 m

System oznaczania

System oznaczania prowadnic standardowych:

Prowadnice standardowe

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Prowadnica standardowa PST