Polityka prywatności

I. Wstęp

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOX Jerzy Kiczyński, Grajwo 16A, 11-500 Giżycko.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

II. Warunki korzystania

 1. Zawartość tej witryny internetowej www.biox.pl (witryna internetowa firmy BIOX) jest dostarczana użytkownikowi i obsługiwana przez BIOX Jerzy Kiczyński, polskie przedsiębiorstwo z siedzibą pod adresem Grajwo 16A, 11-500 Giżycko (BIOX). Zapytania pocztą e-mail mogą być wysyłane na adres biuro@biox.pl.
 2. Używając witryny internetowej firmy BIOX i/lub używając jakichkolwiek narzędzi programowych i/lub aplikacji udostępnionych za pośrednictwem witryny internetowej firmy BIOX, użytkownik potwierdza, że te Warunki korzystania obowiązują i że dostęp jest przyznany użytkownikowi pod warunkiem przestrzegania i akceptacji warunków przez użytkownika.
 3. Witryna internetowa firmy BIOX oferuje ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona stanowić jedynie wstępny przewodnik i nie zastępuje porad specjalistycznych ani niezależnej, indywidualnej weryfikacji faktów przed podjęciem decyzji.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, podręczniki, informacje finansowe, wartości akcji, materiały wideo, obrazy) publikowane w witrynie internetowej firmy BIOX, w tym oprogramowanie lub aplikacje, jak i wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowanie lub aplikacje, są dostarczane tak, jak są  i  tak, jak są dostępne  bez żadnego oświadczenia lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (tak wyraźnej, jak i dorozumianej), w tym m.in. gwarancji prawidłowości, kompletności, dokładności, zdatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Użytkownik używa witryny internetowej firmy BIOX, a także jej informacji i zawartości na własne ryzyko. Informacje i treści tu zawarte mogą być zmieniane lub usuwane przez firmę BIOX w każdej chwili bez powiadomienia; Użytkownik nie powinien polegać na dostępności witryny internetowej firmy BIOX lub jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma BIOX i jej podmioty stowarzyszone nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym m.in. za utratę zysku, utratę używania, utratę danych lub informacji, jak i za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe) użytkownika lub innej strony występujące w związku z lub wynikające z użycia lub dostępu do witryny internetowej firmy BIOX lub informacji albo treści tu zawartych, niezależnie od faktycznych uzasadnień lub podstawy prawnej takich strat lub szkód, w tym m.in. umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub innych czynników.
 6. Firma BIOX nie gwarantuje, że witryna internetowa firmy BIOX będzie działać bezproblemowo. Firma BIOX nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne zakłócenia systemu IT użytkownika przez wirusy, hakerów lub szkodliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym m.in. projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje) oraz wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe w witrynie internetowej firmy BIOX są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, i wszystkie takie prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy witryny internetowej firmy BIOX są wyłączną własnością firmy BIOX i jej podmiotów stowarzyszonych. O ile nie zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez firmę BIOX, znaki i treści witryny internetowej firmy BIOX mogą być używane tylko do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących użytkownika dotyczących firmy BIOX, jej produktów i usług— i tylko przy zachowaniu nienaruszonych uwag o prawach autorskich. Uznaje się, że odpowiednie warunki zostają zaakceptowane przy zapisywaniu lub powielaniu oprogramowania lub innych danych z witryny internetowej firmy BIOX. Powielanie (pełne lub częściowe), transmisja (elektroniczna lub innymi środkami), modyfikacja, łączenie lub używanie witryny internetowej firmy BIOX są dozwolone tylko za wyraźnym pisemnym upoważnieniem firmy BIOX.
 8. Ponadto zabrania się, w szczególności, używania narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) zaprojektowanych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, emitowania lub innego transmitowania treści witryny internetowej firmy BIOX. Firma BIOX wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko odpowiedzialnym stronom, mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 9. Witryna internetowa firmy BIOX może zawierać łącza do witryn internetowych i innych zasobów stron trzecich, które są poza kontrolą firmy BIOX. Firma BIOX nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, odpowiedniość, zgodność z prawem czy inne cechy treści takich witryn internetowych ani za żadne oferty i usługi w nich zawarte. Użytkownik używa takich witryn internetowych i zasobów na własne ryzyko.
 10. Używanie witryny internetowej firmy BIOX podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w związku z każdym sporem wynikającym z lub związanym z witryną internetową firmy BIOX jest Polska.

III. Informacja o plikach cookies

Pliki cookie (ciasteczko) to bardzo małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet, itp.) użytkownika serwisu internetowego. Używane są w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych serwisu. Zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ważności oraz niepowtarzalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • optymalizacji wyświetlania stron internetowych serwisu, w szczególności pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i pozwalają na poprawne wyświetlenie strony internetowej,
 • generowania statystyk korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • utrzymania sesji użytkownika, aby po zalogowaniu użytkownik nie musiał na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać poświadczeń (loginu i hasła),
 • przechowywania zawartości koszyka zakupowego (w przypadku, gdy taka funkcjonalność jest uruchomiona).

Pliki cookie wykorzystywane przez nasz serwis internetowy zasadniczo można podzielić na dwa rodzaje:  sesyjne  (session cookies) oraz  stałe  (persistent cookies). Cookies  sesyjne  to pliki tymczasowe, które są usuwane po wylogowaniu użytkownika, opuszczeniu strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym. Natomiast  stałe  to takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym tak długo jak jest to określone w ich parametrach (czas ważności) lub dopóki nie zostaną one usunięte przez użytkownika ręcznie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie i zezwalać na ich zapisywanie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili zmienić to ustawienie tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies lub informować o każdorazowym ich umieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach programu oraz instrukcji obsługi przeglądarki internetowej.

Istnieje możliwość korzystania z serwisu internetowego bez obsługi plików cookie. Należy jednak spodziewać się ograniczeń w wyświetlaniu stron lub ograniczonej funkcjonalności.

Cookies zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów oraz reklamodawców.