Dekantery elektryczne

Baner poziomy z fragmentem logo Biox dekanter elektryczny.
Zastosowanie
  • do okresowego spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków.
Charakterystyka

Dekantery elektryczne pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków na lagunach osadowych lub komorach reaktora małych i średnich oczyszczalni ścieków pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Proces ten jest realizowany przez podnoszenie i opuszczanie przelewu dekantera z wężem spustowym. Pozwala to na odbiór czystej cieczy, niezanieczyszczonej osadem czynnym. Urządzenia montowane są na pływakach, umożliwiających pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków. Sterowanie pracą może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny przy wykorzystaniu indukcyjnych czujników zbliżeniowych.

Dekanter elektryczny typu DE składa się z koryta spustowego z mechanizmem podnoszącym oraz pływaków z przegubowym lub rolkowym układem stabilizacji położenia. Koryto jest podnoszone i opuszczane przez siłownik elektromechaniczny (mechanizm śrubowy napędzany trójfazowym silnikiem elektrycznym). Podnoszenie i opuszczanie koryta jest realizowane poprzez zmianę kierunku obrotów silnika.

Sterowanie ruchem może odbywać się w układzie automatycznym przy wykorzystaniu indukcyjnych wyłączników krańcowych dolnego i górnego położenia. W przypadkach awarii układu automatyki, istnieje możliwość obsługi ręcznej, poprzez zmianę kierunku obrotów silnika przełącznikiem manualnym. Króciec przyłączeniowy służy do podłączania giętkiego przewodu spustowego. Wydajność reguluje się głownie przez zmianę czasu trwania spustu.

Specjalna konstrukcja koryta spustowego wymusza poziomy napływ warstwy powierzchniowej ścieków, co sprzyja odbieraniu tylko sklarowanych ścieków znajdujących się w górnych warstwach. Deflektor ma za zadanie nie dopuszczać do odpływu zanieczyszczeń, unoszących się na powierzchni ścieków.

Dekantery elektryczne typu DE mogą zostać wyposażone w 2 systemy stabilizacji:

Stabilizator przegubowy – dla zachowania poziomego położenia koryta spustowego dekantera powinien on zostać wyposażony w system stabilizacji. Ze względu na prostotę montażu, niezawodność pracy w warunkach zimowych oraz bardzo dużą elastyczność w doborze długości elementów, jest to bardzo dobre i uniwersalne rozwiązanie. Przy wykorzystaniu stabilizatora przegubowego dekanter nie jest ograniczony do pracy bezpośrednio w miejscu montażu.

Stabilizator rolkowy – w przypadkach, gdy występują duże wahania poziomu ścieków lub wielkość zbiornika jest ograniczona, do stabilizacji dekantera można wykorzystać prowadnice rolkowe. Rolki mocuje się w przy wykorzystaniu tych samych otworów w kątownikach łączników pływaków, co w przypadku mocowania przegubów.

Wydajność rzeczywistą należy wyznaczyć dla konkretnych warunków pracy i zależy ona przede wszystkim od:
– wielkości i ustawień dekantera,
– średnicy, długości i rodzaju przewodu spustowego,
– różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
– strat miejscowych w rurociągu (w tym strat na kolanach – dla sztywnego przewodu spustowego).

Służymy pomocą w razie konieczności wykonania stosownych obliczeń wydajności.

Dla bezpieczeństwa pracy oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy zawsze stosować zasuwę na wylocie z przewodu spustowego.

Parametry:

Wydajność maksymalna: do 205 m3/godz

Średnica przewodu spustowego: 60 - 135 mm

Układ stabilizacji: przegubowy lub rolkowy

Moc silnika: 0,25 kW

System oznaczania

System oznaczania dekanterów elektrycznych:

Dekantery elektryczne

Przykład:

DE65-4P-R60
dekanter elektryczny czteropływakowy sterowany elektrycznie z króćcem na wąż elastyczny DN65 wg PN6 i rolkowym układem stabilizacji o długości rolek 60 cm

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Dekantery elektryczne DE