Mieszadła napowietrzające

Baner poziomy mieszadła napowietrzające.
Zastosowanie
  • natlenianie i mieszanie ścieków w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków
  • odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach i przepompowniach ścieków
  • wspomaganie lub zastąpienie mniej efektywnych urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i inne.
Charakterystyka

Mieszadła zatapialne można wyposażyć w nasadkę napowietrzającą dzięki której możliwe jest mieszanie ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Dotlenienie ścieków odbywa się jednak kosztem pogorszenia sprawności mieszania. Mieszadła z nasadką do napowietrzania są stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba mieszania z jednoczesnym napowietrzaniem i nie jest konieczne dostarczanie dużych ilości powietrza. Powietrze jest zasysane przez przewód, odporny na podciśnienie na głębokości pracy mieszadła. W przypadku zastosowania przystawki do napowietrzania należy liczyć się ze znacznym spadkiem zdolności mieszania.

Parametry pracy zależą od ilości doprowadzanego do mieszadła powietrza, należy się jednak liczyć że wraz ze wzrostem natleniania nastąpi spadkiem zdolności mieszania.

 

 

W nasadkę można wyposażyć zarówno mieszadła zatapialne typu Hydra jak i Turbo.

 

 

Wyposażenie

Układ sterowania – mieszadła mogą być wyposażone w szafkę sterowniczą, podstawowy wariant szafki zawiera zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika, zanikiem fazy, przypadkową zamiana kolejności faz oraz sygnalizator CR-3. Oczywiście możemy zaprojektować i wykonać dowolne sterowanie według wytycznych klienta, skomplikowane systemy sterowania opieramy na falowniku. Stopień ochrony szafek – IP65 umożliwia stosowanie ich na zewnątrz pomieszczeń.

Zabezpieczenie silnika elektrycznego:

– czujnik kontroli temperatury – termistory, wbudowane w uzwojenia stojana silnika mieszadła, reagują na przekroczenie bezpiecznej temperatury pracy. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem na skutek przegrzania.

Czujniki temperatury powinny być stosowane w silnikach narażonych na przegrzanie. Dotyczy to silników pracujących w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia (>40°), silników narażonych na przeciążenia, silników narażonych na częste lub ciężkie rozruchy, oraz silników, w których chłodzenie jest słabsze niż standardowo.

Dla większości silników mieszadeł zatapialnych nie ma szczególnej potrzeby stosowania wbudowanych zabezpieczeń termicznych, przy założeniu prawidłowej pracy standardowych zabezpieczeń silnika, w szczególności zabezpieczenia przed przeciążeniem. Podczas pracy mieszadła są intensywnie chłodzone opływającą je cieczą i pracują zazwyczaj w temperaturach znacznie niższych od dopuszczalnych.

– czujnik obecności wody w komorze olejowej – Czujnik z sondą w komorze olejowej sygnalizuje obecność wody w ilości większej od dopuszczalnej i konieczność niezwłocznej wymiany oleju połączonej z oceną stanu uszczelnień na podstawie analizy spuszczonego oleju.

W większości przypadków mechaniczne uszczelnienia czołowe stosowane w mieszadłach zatapialnych zapewniają całkowitą szczelność. Producenci uszczelnień zastrzegają jednak możliwość wystąpienia w określonych okolicznościach minimalnych przecieków. Małe ilości wody rozpuszczają się w oleju lub tworzą emulsję, która dalej doskonale współpracuje z uszczelnieniami. Większe ilości wody, których olej nie jest już w stanie zaabsorbować, gromadzą się w dolnej części komory i również nie mają wpływu na pracę uszczelnień. Woda pochodząca z przecieków uszczelnień jest usuwana podczas okresowej wymiany oleju.

– czujnik wilgoci w komorze silnika – Podczas montażu końcowego mieszadła, we wnętrzu silnika jest umieszczana wkładka absorbująca wilgoć z powietrza zamkniętego w komorze silnika.  Pozwala to uniknąć zawilgocenia i kondensacji pary we wnętrzu silnika.

Czujnik zawilgocenia sygnalizuje pojawienie się wilgoci we wnętrzu komory silnika powstałej na skutek przecieku. Zadziałanie tego czujnika jest wskazaniem do niezwłocznego przeglądu mieszadła w celu ustalenia przyczyny przecieku.

– zintegrowany sygnalizator CR-3 – Sondy i czujniki zabezpieczeń zabudowane w mieszadle mogą być obsługiwane przez zintegrowany sygnalizator CR-3 zaprojektowany specjalnie dla mieszadeł zatapialnych naszej produkcji. W przypadku zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń, praca mieszadła jest wstrzymywana, a na czujniku CR-3 zapala się odpowiednia dioda wskazująca przyczynę zatrzymania mieszadła.

Sygnalizator CR-3 jest niezbędny do prawidłowej obsługi czujników w przypadku, gdy mieszadło wyposażone jest we wszystkie 3 czujniki (temperatury silnika, obecności wody w kom. olejowej, wilgotności silnika).

Przystawka kątowa – W wykonaniu standardowym mieszadło mocuje się bezpośrednio na kolumnie prowadnicy w pozycji poziomej. W niektórych wypadkach, wskazane jest zamocowanie mieszadła nachylonego do dołu np. w celu lepszego podnoszenie osadów lub wywołania cyrkulacji pionowej albo do góry, aby rozbić powstającą na powierzchni pianę. Przystawka kątowa, stanowiąca dodatkowe wyposażenie, umożliwia nachylenie mieszadła o kąt 10 lub 20 stopni w górę lub w dół.

Parametry:

Moc urządzenia: 1,5 - 5,0 kW

Zdolność natleniania: do 1,6 - 9,0 kg O2/godz

Zdolność mieszania: do 125 - 450 m3

System oznaczania

System oznaczania natleniaczy strumienicowych:

3.1.2 Mieszadła napowietrzające

Przykład:

NS30-45P
natleniacz strumienicowy o mocy 3,0 kW, o kącie nachylenia strumienicy 30 stopni, wersja na pływakach