Mieszadła napowietrzające

Baner poziomy mieszadła napowietrzające.
Zastosowanie
  • natlenianie i mieszanie ścieków w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków
  • odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach i przepompowniach ścieków
  • wspomaganie lub zastąpienie mniej efektywnych urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i inne.
Charakterystyka

Mieszadła zatapialne można wyposażyć w nasadkę napowietrzającą dzięki której możliwe jest mieszanie ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Dotlenienie ścieków odbywa się jednak kosztem pogorszenia sprawności mieszania. Mieszadła z nasadką do napowietrzania są stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba mieszania z jednoczesnym napowietrzaniem i nie jest konieczne dostarczanie dużych ilości powietrza. Powietrze jest zasysane przez przewód, odporny na podciśnienie na głębokości pracy mieszadła. W przypadku zastosowania przystawki do napowietrzania należy liczyć się ze znacznym spadkiem zdolności mieszania.

Parametry pracy zależą od ilości doprowadzanego do mieszadła powietrza, należy się jednak liczyć że wraz ze wzrostem natleniania nastąpi spadkiem zdolności mieszania.

 

 

W nasadkę można wyposażyć zarówno mieszadła zatapialne typu Hydra jak i Turbo.

 

 

Parametry:

Moc urządzenia: 1,5 - 5,0 kW

Zdolność natleniania: do 1,6 - 9,0 kg O2/godz

Zdolność mieszania: do 125 - 450 m3

System oznaczania

System oznaczania natleniaczy strumienicowych:

3.1.2 Mieszadła napowietrzające

Przykład:

NS30-45P
natleniacz strumienicowy o mocy 3,0 kW, o kącie nachylenia strumienicy 30 stopni, wersja na pływakach