Dekantery wielopływakowe

Baner poziomy z fragmentem logo Biox dekanter wielopływakowy.
Zastosowanie
  • do spustu sklarowanej warstwy ścieków.
Charakterystyka

Dekantery wielopływakowe DW pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków na lagunach osadowych lub komorach reaktora małych i średnich oczyszczalni ścieków pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. W ofercie posiadamy 2 warianty dekanterów: dwupływakowy i czteropływakowy.

Dekanter typu DW składa się z koryta spustowego, deflektora oraz dwóch lub czterech pływaków. Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana za pomocą koryta spustowego, zamocowanego nieruchomo względem pływaków unoszących je tuż pod powierzchnią cieczy. Głębokość zanurzenia krawędzi przelewowej ustawia się za pomocą śrub regulacyjnych. Deflektor ma za zadanie nie dopuszczać do odpływu zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni ścieków. W dekanterach czteropływakowych rolę deflektora pełnią pływaki otaczające szczelnie koryto spustowe. Flansza przyłączeniowa na spodzie koryta pozwala na instalowanie dowolnej końcówki spustowej: króciec, kolanko, pompa zatapialna. Wydajność odpływu reguluje się przez zmianę głębokości zanurzenia koryta spustowego oraz regulację przymknięcia zasuwy na wylocie węża spustowego.

Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana przez koryto spustowe i odprowadzana elastycznym wężem mocowanym najczęściej do króćca spustowego koryta dekantera. W zależności od potrzeb i warunków na konkretnym obiekcie odpływ może być realizowany na różne sposoby.

Odpływ grawitacyjny – spust grawitacyjny może być realizowany przy wykorzystaniu różnicy poziomów wlotu i wylotu ścieków w wężu spustowym. Przy spuście grawitacyjnym, należy zastosować zasuwę na króćcu wylotowym. Zasuwa umożliwia sterowanie wydajnością oraz szczelne zamknięcie wylotu po zakończeniu spustu.

Odpływ pompowy – przy braku możliwości spustu grawitacyjnego, przewód odprowadzający ścieki można podłączyć do pompy zewnętrznej. Pompa powinna mieć zdolność samo zasysania, jeżeli znajduje się powyżej poziomu roboczego ścieków.

Odpływ pompowy za pomocą pompy zatapialnej – ścieki mogą być też odbierane przy wykorzystaniu pompy zatapialnej, mocowanej do tarczy przyłączeniowej kolektora ssawnego w miejsce króćca spustowego.

Odpływ za pomocą sztywnego przewodu spustowego – ścieki z dekantera mogą być odprowadzane również za pomocą sztywnego, jedno lub dwuczłonowego przewodu spustowego.

Wydajność rzeczywistą należy wyznaczyć dla konkretnych warunków pracy i zależy ona przede wszystkim od:
– wielkości i ustawień dekantera,
– średnicy, długości i rodzaju przewodu spustowego,
– różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
– strat miejscowych w rurociągu (w tym strat na kolanach – dla sztywnego przewodu spustowego).

Służymy pomocą w razie konieczności wykonania stosownych obliczeń wydajności.

Dla bezpieczeństwa pracy oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy zawsze stosować zasuwę na wylocie z przewodu spustowego.

Wyposażenie

Dekantery wielopływakowe mogą zostać wyposażone w 2 systemy stabilizacji:

Stabilizator przegubowy – dla zachowania poziomego położenia urządzenia powinno ono zostać wyposażony w system stabilizacji. Ze względu na prostotę montażu, niezawodność pracy w warunkach zimowych oraz bardzo dużą elastyczność w doborze długości elementów, jest to bardzo dobre i uniwersalne rozwiązanie. Przy wykorzystaniu stabilizatora przegubowego urządzenie nie jest ograniczone do pracy bezpośrednio w miejscu montażu.

Stabilizator rolkowy – w przypadkach, gdy występują duże wahania poziomu ścieków lub wielkość zbiornika jest ograniczona, do stabilizacji można wykorzystać prowadnice rolkowe. Rolki mocuje się w przy wykorzystaniu tych samych otworów w kątownikach łączników pływaków, co w przypadku mocowania przegubów.

Parametry:

Wydajność maksymalna: do 540 m3/godz

Średnica przewodu spustowego: od 60 do 200 mm

Układ stabilizacji: przegubowy lub rolkowy

Ilość pływaków: 2 lub 4

System oznaczania

System oznaczania dekanterów wielopływakowych:

Dekantery wielopływakowe

Przykłady:

DW65-2P-R50-MSV50.60
dekanter dwupływakowy z nieruchomym korytem z rolkowym układem stabilizacji o długości rolek 50cm, pompą zatapialną MSV50 z króćcem na wąż elastyczny o średnicy wewnętrznej 60mm

DW80-4P-P80-SP80.300
dekanter czteropływakowy z nieruchomym korytem z przegubowym układem stabilizacji oraz sztywnym przewodem spustowym o średnicy DN80 i długości 300cm, zakończony flanszą DN80 wg PN6

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Dekantery wielopływakowe DW
karta katalogowa - Dekantery wielopływakowe DW z pompą