Żurawie wysięgnikowe

Zastosowanie
  • do instalacji i obsługi pomp, mieszadeł i innych urządzeń,
  • do podnoszenia i przemieszczania ładunków na niewielkim obszarze,
  • podczas wykonywania przeglądów lub wymiany urządzeń,
  • łatwy montaż, demontaż i transport.
Charakterystyka

Żurawie wysięgnikowe przeznaczone są do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków w przypadkach, kiedy wymagany jest wyjątkowo duży udźwig, wysięg lub wysokości podnoszenia. Budowa żurawia umożliwia jego łatwy demontaż i transport, a z uwagi na jego konstrukcję udźwig nie zależy od wysięgu na którym podnoszony jest ładunek.

Na życzenie wykonujemy żurawie ZW o parametrach (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia) dostosowanych do wymagań klienta. W wykonaniach specjalnych dopuszczalny udźwig może wynosić nawet 1500 kG, zaś przy zmniejszonym udźwigu, maksymalny wysięg możemy zwiększyć do 4,8 m.

Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

  • zwiększonych oporów spowodowane obecnością piasku lub innych zanieczyszczeń,
  • kołysania się (w tym pionowego) ładunku podczas podnoszenia lub opuszczania,
  • bezwładności ładunku na skutek gwałtownego zatrzymania opuszczanego ładunku,
  • ugięcia powodującego wzrost promienia wysięgu i obciążenia konstrukcji żurawia,
  • dynamicznego podnoszenia – nierównomierna siła na korbie (szarpanie) w celu ułatwienia podnoszenia ciężkiego ładunku.

<GRAFIKA Z WYMIARAMI ŻURAWIA>

Wykonanie ze stali ocynkowanej – elementy konstrukcyjne, śrubowe, wciągarka oraz stopa wykonane są ze stali ocynkowanej, lina, zaciski kabłąkowe, hak lub szekla wykonane są ze stali nierdzewnej. W przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie istnieje możliwość zamontowania wciągarki w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie

Stopa żurawia – w celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach dostępne są dwa typy podstaw. Podstawa typu HW przeznaczona jest do mocowana na poziomym podłożu, podstawę typu VW mocuje się do pionowych ścian.

<GRAFIKA ZE STOPAMI HW I VW>

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M20 w klasie wytrzymałości min. 5.8  zamocowanych zgodnie z instrukcję montażu producenta w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Rozstaw montażowy kotew jest taki sam jak dla żurawi typu ZKU/ZKM/ZS, należy jednak zwrócić uwagę na to że w przypadku żurawi ZW są to kotwy M20.

Samozaczep łańcucha – W przypadku gdy na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu, aby wygodnie podnosić lub opuszczać urządzenie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia można zamontować samozaczep łańcucha.

Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN766 lub DIN763.

Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łańcuchu pompy podczas podnoszenia.

S8    – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG

S10 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S12 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Parametry:

Wysięg: do 2 m

Max udźwig: od 200 do 1500 kg

Waga: od 61 do 84 kg

Wysokość: od 2,4 do 3 m

System oznaczania

System oznaczania żurawi wysięgnikowych o standardowych wymiarach:

<GRAFIKA Z SYMBOLEM ŻURAWI ZW>

Przykład:

ZKU500-SS
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali nierdzewnej o udźwigu 300 kg przy wysięgu 1,2 m

System oznaczania żurawi wysięgnikowych o wymiarach niestandardowych:

<GRAFIKA Z SYMBOLEM ŻURAWI ZW>

Przykład:

Przykład:

ZKU350-1800/2000
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali czarnej ocynkowanej o udźwigu 125 kg przy wysięgu wydłużonym do 1,8 m

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Żurawie wysięgnikowe ZW 300-1200