Żurawie wysięgnikowe

Zastosowanie
  • pionowe podnoszenie i opuszczanie oraz poziome przemieszczanie ładunków,
  • eliminują konieczność ręcznego przemieszczania ciężkich elementów podczas prac h i obsługowych
  • nie wymagają zgłoszenia i rejestracji w UDT.
Charakterystyka

Żurawie przeznaczone do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków w przypadkach, kiedy wymagany jest wyjątkowo duży udźwig, wysięg lub wysokości podnoszenia. Budowa oraz mały ciężar żurawi umożliwia ich łatwy demontaż, przenoszenie i używanie na wielu stanowiskach.

Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

Podczas projektowania miejsca usytuowania żurawia należy uwzględnić ograniczenia związane z zakresem ruchu korby wciągarki linowej. Wysokość mocowania wciągarki linowej na kolumnie żurawia może być dostosowana do wymagań zamawiającego. Jest to istotne w przypadku możliwości kolizji np. z barierką na pomoście obsługowym.

 

 

W przypadku konieczności zmiany wysokości mocowania wciągarki w zamówieniu należy podać pożądany wymiar „c”  liczony od poziomu posadowienia podstawy żurawia do osi obrotu korby wciągarki.

Wykonanie ze stali ocynkowanej – elementy konstrukcyjne, śrubowe, wciągarka oraz stopa wykonane są ze stali ocynkowanej, lina, zaciski kabłąkowe, hak lub szekla wykonane są ze stali nierdzewnej. W przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie zaleca się stosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie

Stopa żurawia – w celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw. Podstawy typu H/HC są przeznaczone do mocowana na poziomym podłożu, podstawy typu V/VC mocuje się do pionowych ścian. Podstawy typu H lub V stosuje się do żurawi  ZKU150-350, natomiast podstawy typu HC lub VC do żurawi  ZKU500-800.

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 w klasie wytrzymałości min. 5.6  zamocowanych zgodnie z instrukcję montażu producenta w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZKM, ZKU i ZS umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu na tym samym stanowisku pracy.

Samozaczep łańcucha – W przypadku gdy na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu, aby wygodnie podnosić lub opuszczać urządzenie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia można zamontować samozaczep łańcucha.

Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN766 lub DIN763.

Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łańcuchu pompy podczas podnoszenia.

S8    – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG

S10 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S12 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Parametry:

Wysięg: do 2 m

Max udźwig: od 200 do 1500 kg

Waga: od 61 do 84 kg

Wysokość: od 2,4 do 3 m

System oznaczania

System oznaczania żurawi ukośnych o standardowych wymiarach (wysięg 1,2 m przy wys. podnoszenia 2,0 m):

Przykład:

ZKU500-SS
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali nierdzewnej o udźwigu 300 kg przy wysięgu 1,2 m

System oznaczania żurawi ukośnych o wymiarach niestandardowych:

Przykład:

ZKU350-1800/2000
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali czarnej ocynkowanej o udźwigu 125 kg przy wysięgu wydłużonym do 1,8 m

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Żurawie wysięgnikowe ZW 200-800
karta katalogowa - Żurawie wysięgnikowe ZW 600-1500