Dekantery pneumatyczne

Baner poziomy z fragmentem logo Biox dekanter pneumatyczny.
Zastosowanie
  • do spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków.
Charakterystyka

Dekantery pneumatyczne DP pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w małych i średnich oczyszczalniach, pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Dekantery ze sterowaniem pneumatycznym umożliwiają podnoszenie koryta spustowego ponad powierzchnię ścieków, co przerywa spust ścieków. Podniesienie koryta, podczas przerw w odbiorze ścieków, zapobiega zanieczyszczeniu osadem czynnym odprowadzanych, sklarowanych ścieków. W ofercie posiadamy 2 warianty dekanterów: dwupływakowy i czteropływakowy.

Dekanter pneumatyczny typu DP składa się z koryta spustowego i pływaków. Ścieki ze sklarowanej warstwy powierzchniowej są odbierane za pomocą koryta spustowego. Koryto jest nieruchome względem pływaków unoszących je na powierzchni zbiornika. Wzajemne położenie koryta i pływaków ustawia się za pomocą śrub regulacyjnych. Flansza przyłączeniowa pozwala na wyposażenie koryta w dowolną końcówkę spustową: króciec, kolano lub pompę zatapialną, do których podłącza się elastyczny wąż spustowy. Rolę deflektora pełnią pływaki oraz ekrany boczne pływaków otaczające szczelnie koryto spustowe. Deflektor ma za zadanie nie dopuszczać do odpływu zanieczyszczeń, unoszących się na powierzchni ścieków.

Sterowanie odpływem ścieków odbywa się poprzez zmianę głębokości zanurzenia pływaków, które wypełnia się stosowną ilością powietrza, powodując ich unoszenie lub opadanie. Układ pneumatyczny nie posiada żadnych ruchomych części przez co jest wyjątkowo niepodatny na awarie i zużycie.

Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana przez koryto spustowe i odprowadzana elastycznym wężem mocowanym najczęściej do króćca spustowego koryta dekantera. W zależności od potrzeb i warunków na konkretnym obiekcie odpływ może być realizowany na różne sposoby.

Odpływ grawitacyjny – spust grawitacyjny może być realizowany przy wykorzystaniu różnicy poziomów wlotu i wylotu ścieków w wężu spustowym. Przy spuście grawitacyjnym, należy zastosować zasuwę na króćcu wylotowym. Zasuwa umożliwia sterowanie wydajnością oraz szczelne zamknięcie wylotu po zakończeniu spustu.

Odpływ pompowy – przy braku możliwości spustu grawitacyjnego, przewód odprowadzający ścieki można podłączyć do pompy zewnętrznej. Pompa powinna mieć zdolność samo zasysania, jeżeli znajduje się powyżej poziomu roboczego ścieków.

Odpływ pompowy za pomocą pompy zatapialnej – ścieki mogą być też odbierane przy wykorzystaniu pompy zatapialnej, mocowanej do tarczy przyłączeniowej kolektora ssawnego w miejsce króćca spustowego.

Wydajność rzeczywistą należy wyznaczyć dla konkretnych warunków pracy i zależy ona przede wszystkim od:
– wielkości i ustawień dekantera,
– średnicy, długości i rodzaju przewodu spustowego,
– różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
– strat miejscowych w rurociągu (w tym strat na kolanach – dla sztywnego przewodu spustowego).

Służymy pomocą w razie konieczności wykonania stosownych obliczeń wydajności.

Dla bezpieczeństwa pracy oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy zawsze stosować zasuwę na wylocie z przewodu spustowego.

Wyposażenie

Dekantery pneumatyczne mogą zostać wyposażone w 2 systemy stabilizacji:

Stabilizator przegubowy – dla zachowania poziomego położenia urządzenia powinno ono zostać wyposażony w system stabilizacji. Ze względu na prostotę montażu, niezawodność pracy w warunkach zimowych oraz bardzo dużą elastyczność w doborze długości elementów, jest to bardzo dobre i uniwersalne rozwiązanie. Przy wykorzystaniu stabilizatora przegubowego urządzenie nie jest ograniczone do pracy bezpośrednio w miejscu montażu.

Stabilizator rolkowy – w przypadkach, gdy występują duże wahania poziomu ścieków lub wielkość zbiornika jest ograniczona, do stabilizacji można wykorzystać prowadnice rolkowe. Rolki mocuje się w przy wykorzystaniu tych samych otworów w kątownikach łączników pływaków, co w przypadku mocowania przegubów.

Do spustu sklarowanej warstwy ścieków można wykorzystać sztywny przewód spustowy, podobnie jak giętki wąż umożliwia on dekanterowi swobodny ruch dostosowany do poziomu ścieków oraz zapewnia swobodny przepływ odprowadzanych ścieków. Może być wykonany ze stali AISI 304 lub AISI 316, co czyni go odpornym na korozję oraz dużo bardziej wytrzymałym na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Sztywny przewód spustowy może być wykonany w 2 wariantach:

jednoczłonowy przewód spustowy – to rozwiązanie nie wymaga dodatkowego systemu stabilizacji przy ścianie zbiornika, ale w zależności od typu dekantera mogą być konieczne dodatkowe zbiorniki stabilizujące dekanter. Podczas pracy dekanter swobodnie pływa po powierzchni zbiornika i zmienia swoje położenie w zależności od poziomu ścieków.

dwuczłonowy przewód spustowy – przy zastosowaniu tego rozwiązania ruch dekantera odbywa się jedynie w płaszczyźnie pionowej, do prawidłowej pracy niezbędny jest stabilizator rolkowy.

Każdy przewód projektujemy pod konkretne warunki pracy – dobieramy średnicę i długości przewodu oraz symulujemy geometrię układu w różnych pozycjach.

Parametry:

Wydajność maksymalna: do 300 m3/godz

Średnica przewodu spustowego: 60 - 160 mm

Układ stabilizacji: przegubowy lub rolkowy

Ilość pływaków: 2 lub 4

System oznaczania

System oznaczania dekanterów pneumatycznych:

Dekantery pneumatyczne

Przykład:

DP80-2P-R50-MSV80.100
dekanter pneumatyczny dwupływakowy z rolkowym układem stabilizacji o długości rolek 50 cm oraz pompą zatapialną MSV80 z króćcem na wąż elastyczny o średnicy wewnętrznej 100 mm

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Dekantery pneumatyczne DP