Żurawie ukośne

Baner poziomy z fragmentem logo Biox żuraw ukośny.
Zastosowanie
  • do instalacji i obsługi pomp, mieszadeł i innych urządzeń,
  • do podnoszenia i przemieszczania ładunków na niewielkim obszarze,
  • podczas wykonywania przeglądów lub wymiany urządzeń,
  • z uwagi na niską wagę mogą być stosowane jako przenośne.
Charakterystyka

Żurawie kolumnowe wykorzystywane są wszędzie tam gdzie niezbędne jest opuszczanie i podnoszenie ciężkich urządzeń i ładunków, np. w oczyszczalniach ścieków, przetwórstwie spożywczym, hodowli ryb, rolnictwie czy przemyśle. Stosowanie żurawia eliminuje konieczność ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów podczas ich montażu, obsługi lub wymiany, co ułatwia pracę i zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

Wykonania niestandardowe – po uzgodnieniu z klientem możemy wykonać żuraw o niestandardowych wymiarach. Wysięg może być wydłużony z 1,2m do maksymalnie 1,8m, natomiast wysokość podnoszenia z 2,0m do maksymalnie 2,35m. Zwiększenie wysięgu lub wysokości podnoszenia nie powinno odbywać się jednocześnie, tzn. zwiększamy wysięg lub wysokość podnoszenia. Ze względu możliwość kolizji wciągarki z barierkami lub innymi już zamontowanymi elementami może zachodzić konieczność zwiększenia wysokości mocowania wciągarki.

Żurawie kolumnowe produkowane są w 2 wariantach materiałowych:

Wykonanie ze stali ocynkowanej – elementy konstrukcyjne, śrubowe, wciągarka oraz stopa wykonane są ze stali ocynkowanej, lina, zaciski kabłąkowe, hak lub szekla wykonane są ze stali nierdzewnej. W przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie zaleca się stosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wykonanie nierdzewne – wszystkie elementy konstrukcyjne, śrubowe, łączne wraz ze stopą oraz wciągarką wykonane są stali nierdzewnej w gatunku 304/316. Żurawie w wykonaniu w całości nierdzewnym znajdują zastosowanie w szczególności w pracy w bardzo agresywnym chemicznie lub wilgotnym środowisku, oraz wszędzie tam gdzie niezbędne jest utrzymanie wysokiej higieny.

Wyposażenie

Stopa żurawia – w celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw. Podstawy typu H/HC są przeznaczone do mocowana na poziomym podłożu, podstawy typu V/VC mocuje się do pionowych ścian. Podstawy typu H lub V stosuje się do żurawi  ZKU150-350, natomiast podstawy typu HC lub VC do żurawi  ZKU500-800.

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 w klasie wytrzymałości min. 5.6  zamocowanych zgodnie z instrukcję montażu producenta w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZKM, ZKU i ZS umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu na tym samym stanowisku pracy.

Samozaczep łańcucha – W przypadku gdy na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu, aby wygodnie podnosić lub opuszczać urządzenie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia można zamontować samozaczep łańcucha.

Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN766 lub DIN763.

Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łańcuchu pompy podczas podnoszenia.

S8    – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG

S10 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S12 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Parametry:

Wysięg: do 1,2 m

Max udźwig: od 150 do 800 kg

Waga: od 41 do 57 kg

Wysokość: 2,37 m

System oznaczania

System oznaczania żurawi ukośnych o standardowych wymiarach (wysięg 1,2 m przy wys. podnoszenia 2,0 m):

Żurawiki ukośne

Przykład:

ZKU500-SS
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali nierdzewnej o udźwigu 300 kg przy wysięgu 1,2 m

System oznaczania żurawi ukośnych o wymiarach niestandardowych:

Żurawiki ukośne ZKU

Przykład:

ZKU350-1800/2000
żuraw kolumnowy ukośny wykonany ze stali czarnej ocynkowanej o udźwigu 125 kg przy wysięgu wydłużonym do 1,8 m

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Żurawie ukośne ZKU 150-350
karta katalogowa - Żurawie ukośne ZKU 500-800