Mieszadła zatapialne TURBO

Baner poziomy, mieszadła zatapialne Turbo.
Zastosowanie
  • w oczyszczalniach ścieków, przetwórstwie spożywczym, hodowli ryb, rolnictwie, przemyśle,
  • mieszanie ścieków w komorach nitryfikacji i denitryfikacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków,
  • wspomaganie urządzeń natleniająco-mieszających w przypadkach zbyt słabej hydrauliki komór,
  • poprawienie efektów natleniania rusztów napowietrzających i dyfuzorów przez wywołanie cyrkulacji poziomej,
  • zapobieganie osadzaniu się zawiesin i osadu na dnie zbiorników,
  • mieszanie cieczy zapobiegające jej zagniwaniu.
Charakterystyka

Mieszadła zatapialne Turbo to idealne rozwiązanie do mieszania wszelkich rodzajów cieczy w małej i średniej wielkości zbiornikach. Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantuje bezpieczną i długotrwałą pracę w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie nasze urządzenia poddajemy testom w specjalnym zbiorniku symulując pracę w rzeczywistych warunkach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosować nasze urządzenia do indywidualnych wymagań klienta. Efektem jest bezawaryjna eksploatacja oraz niskie zużycie energii.

Mieszadła zatapialne Turbo zbudowane są na bazie trójfazowego asynchronicznego silnika elektrycznego w wykonaniu zatapialnym, na wale którego osadzony jest wirnik śmigłowy. Wszystkie elementy zewnętrzne mieszadła, wirnik śmigłowy, wyposażenie dodatkowe ( np. nasadka kątowa, pierścień opływowy) oraz wszystkie elementy złączne, wykonane są ze stali nierdzewnej. Odpowiedni kąt natarcia krawędzi natarcia łopatek wirnika śmigłowego zapewnia jego samooczyszczanie podczas pracy. Od strony wirnika śmigłowego wał silnika zabezpieczony jest dwustopniowym uszczelnieniem czołowym z komorą olejową pośrednią. Długość przewodu zasilającego może być dowolnie dobrana do wymagań klienta.

Moc mieszadła wyznaczono dla czystej wody na komorze zbliżonej kształtem do rowu cyrkulacyjnego przy założeniu minimalnej prędkości wymuszonej 0,1 m/s. W warunkach rzeczywistych należy uwzględniać czynniki limitujące możliwość wywołania optymalnej cyrkulacji z minimalnymi stratami hydraulicznymi tj. wielkość i kształt komory lub rowu cyrkulacyjnego, usytuowanie mieszadeł, rodzaj powierzchni ścian, gęstość i lepkość cieczy, ilość i rodzaj zanieczyszczeń stałych, itp. Konstrukcja mieszadeł przeznaczona jest do pracy w warunkach intensywnego chłodzenia, nie powinny być uruchamiane oraz pracować bez zanurzenia lub w cieczy o temperaturze powyżej 40oC. Zaleca się aby mieszadła pracujące pod zwiększonym obciążeniem (prąd In40) posiadały wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika.

Mieszadła Turbo produkowane są w 2 wariantach materiałowych:

Wykonanie standardowe – wszystkie zewnętrzne, widoczne elementy mieszadła są wykonane ze stali nierdzewnej – wariant zapewniający dobrą odporność od korozji w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych.

Wykonanie ze stali kwasoodpornej – zapewnia podwyższoną odporność korozyjną i chemiczną. Wszystkie elementy zewnętrzne mające bezpośredni kontakt ze ściekami wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 304, w przypadku pracy w szczególnie wymagających warunkach możliwe jest wykonanie mieszadła ze stali gatunku 316.

Parametry:

Moc urządzeń: 1,5 - 5,5 kW

Prędkość obrotowa: 697 - 960 obr/min

Średnica wirnika: 325 - 580 mm

Zdolność mieszania: 165 - 460 m3

Max głębokość zanurzenia: 10 m

Waga urządzenia: 48 - 59 kg

System oznaczania

System oznaczania mieszadeł zatapialnych Hydra:

Mieszadła "Turbo"

Przykłady:

MK15.8-T
mieszadło zatapialne Turbo o mocy 1,5 kW przy 750 obr/min, z wbudowanym czujnikiem temperatury silnika, w standardowym wykonaniu materiałowym

MK40.6-TS-10.20-SSF
mieszadło zatapialne Turbo o mocy 4,0 kW przy 1000 obr/min, z przystawką kątową i osłoną śmigła z wbudowanymi czujnikiem temperatury i wilgotności silnika, przystosowane do pracy z falownikiem, w wykonaniu ze kwasoodpornym

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Mieszadła zatapialne MK TURBO 15-40
karta katalogowa - Mieszadła zatapialne MK TURBO 22-55