Żurawie składane

Baner poziomy z fragmentem logo Biox żuraw składany.

Przenośne żurawie z samohamowną wciągarką linową z możliwością składania w celu ułatwienia transportu. Żurawik w wersji compact może być przewożony nawet samochodem osobowym. Mają możliwość obrotu o 360o.

Wstęp

Żurawie ZS służą do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw składany służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-350 kg.

Uwaga: żurawie naszej produkcji nie podlegają zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez UDT.

Zastosowanie

Podstawowe funkcje:

  • do instalacji i obsługi pomp, mieszadeł, natleniaczy strumienicowych, koszy kratkowych, itp.
Charakterystyka

Odmiany urządzeń:

Wykonanie standardowe
Żuraw ZS w wykonaniu standardowym umożliwia podnoszenie ładunku na wysokość do 2,2 m i ma wysięg do 1,5 m.

Wykonanie specjalne
Żuraw ZS wykonany w wersji compact posiada krótszy o 450 mm wysięgnik, przez co żurawik jest wygodniejszy w transporcie i niektórych zastosowaniach.

Wyposażenie

Stopa żurawia – w celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw. Podstawy typu H są przeznaczone do mocowana na poziomym podłożu, podstawy typu V mocuje się do pionowych ścian.

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 w klasie wytrzymałości min. 5.6  zamocowanych zgodnie z instrukcję montażu producenta w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZKM, ZKU i ZS umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu na tym samym stanowisku pracy.

Samozaczep łańcucha – W przypadku gdy na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu, aby wygodnie podnosić lub opuszczać urządzenie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia można zamontować samozaczep łańcucha.

Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN766 lub DIN763.

Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łańcuchu pompy podczas podnoszenia.

S8    – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG

S10 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S12 – dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Parametry:

Masa: 49-57 kg

Max udźwig: 125-800 kg

Wysięg: 0,45-1,8 m

System oznaczania

System oznaczania żurawi składanych:

Żurawiki składane

Przykłady:

ZS150-SS
żuraw składany wykonany ze stali nierdzewnej o udźwigu 150 kg

ZSC350
żuraw składany kompaktowy (o skróconym ramieniu) wykonany ze stali czarnej ocynkowanej o udźwigu maksymalnym do 350 kg

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Żurawie składane ZS