Natleniacze strumienicowe

Baner poziomy natleniacze strumienicowe.
Zastosowanie
  • natlenianie i mieszanie ścieków w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków,
  • odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach i przepompowniach ścieków,
  • wspomaganie lub zastąpienie urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i innych.
Charakterystyka

Natleniacze strumienicowe pracują w oparciu o zjawisko wytwarzania podciśnienia i zasysania powietrza przez ciecz przepływającą przez dyszę – tzw. zwężkę Venturiego. Do zasilania strumienicy, będącej najistotniejszą częścią natleniacza, zastosowano dyszę szczelinową wielokrotną (tzw. wielodyszę szczelinową), która charakteryzuje się bardzo wysoką zdolnością mieszania. Specjalne ukształtowanie dyszy nie pozwala na jej zatykanie, nawet przez zanieczyszczenia stałe dużych rozmiarów.

 

 

Podstawową cechą, na której oparto konstrukcję natleniaczy i która wyróżnia je od innych tego typu urządzeń jest zasada zasilania strumienicy przez pompę śmigłową położoną ponad powierzchnią ścieków. W większości przypadków, do skutecznego natlenienia i wymieszania ścieków, nie jest konieczne stosowanie strumienic zasilanych drogimi i trudnymi w eksploatacji pompami zatapialnymi.

Natleniacze strumienicowe są produkowane wersji stacjonarnej i pływakowej:

Wersja pływakowa – umożliwia pracę natleniacza przy dowolnych wahaniach poziomu cieczy. Urządzenie w tej wersji składa się z zespołu dwóch pływaków, do których zamocowany jest natleniacz. Odmiana pływająca jest mocowana do pomostu za pośrednictwem prowadnic rolkowych lub przegubowego układu stabilizującego poziome położenie pływaków.

Wersja stacjonarna – stosowana w przypadku potrzeby natleniania zbiornika o stałych poziomie cieczy lub w przypadku mocowania do już istniejącej, pływającej konstrukcji. Posiada uchwyty przystosowane do mocowania bezpośrednio do konstrukcji pomostu lub nadbrzeża. W przypadkach, kiedy zmiany poziomu cieczy są większe lub długotrwałe, zaleca się stosowanie urządzenia w wersji pływającej.

 

Wyposażenie

Natleniacze strumienicowe mogą zostać wyposażone w 2 systemy stabilizacji:

Stabilizator przegubowy – dla zachowania poziomego położenia urządzenia powinno ono zostać wyposażony w system stabilizacji. Ze względu na prostotę montażu, niezawodność pracy w warunkach zimowych oraz bardzo dużą elastyczność w doborze długości elementów, jest to bardzo dobre i uniwersalne rozwiązanie. Przy wykorzystaniu stabilizatora przegubowego urządzenie nie jest ograniczone do pracy bezpośrednio w miejscu montażu.

Stabilizator rolkowy – w przypadkach, gdy występują duże wahania poziomu ścieków lub wielkość zbiornika jest ograniczona, do stabilizacji można wykorzystać prowadnice rolkowe. Rolki mocuje się w przy wykorzystaniu tych samych otworów w kątownikach łączników pływaków, co w przypadku mocowania przegubów.

 

WYKONANIA SPECJALNE 

W przypadku urządzeń przewidzianych do pracy w cieczach odbiegających właściwościami od standardowych ścieków komunalnych w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych, wykonanie materiałowe należy uzgadniać z producentem.

Parametry:

Moc urządzenia: 1,5 - 5,0 kW

Zdolność natleniania: do 1,5 - 9,0 kg O2/godz.

Max. głębokość natleniania: 2,2 - 5,0 m

Zdolność mieszania: 12 - 15 W/m3

Waga urządzenia bez pływaków: 70 - 107 kg

System oznaczania

Natleniacze strumienicowe

Przykład:

NS3-45P-P50
natleniacz strumienicowy o mocy 3,0 kW, o kącie nachylenia strumienicy 45 stopni, wersja na pływakach z przegubowym układem stabilizacji o długości 50cm.

Pliki do pobrania
karta katalogowa - Natleniacze strumienicowe - NS 15-50