Mieszadła zatapialne pompujące

Baner pozomy - mieszadła pompujące
Zastosowanie
  • przepompowywanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie.
Charakterystyka

Mieszadła śmigłowe do pracy w całkowitym zanurzeniu wyposażone w kryzy sprzęgające, które umożliwiają samoczynne mocowane do kołnierzy przepustów w ścianach zbiorników. Standardowe mieszadła zatapialne MZ i MK po niewielkiej modyfikacji mogą pracować jako mieszadła pompujące MZP i MKP współpracujące z prowadnicami PMP wyposażonymi w kryzy sprzęgające z kołnierzem rurociągu lub przepustu przez ścianę zbiornika. Mieszadła pompujące służą do przepompowywania cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie. Wydajność pompowania jest proporcjonalna do mocy mieszadeł i może być dodatkowo regulowana za pomocą falownika.

Oferta produkcyjna BIOX obejmuje dwa typoszeregi mieszadeł zatapialnych pompujących różniące się rodzajem wykonania i zakresem mocy:

  • mieszadła MZP (korpus żeliwny lub ze stali nierdzewnej),
  • mieszadła MKP (wykonanie nierdzewne lub kwasoodporne).

Tam, gdzie konieczna jest podwyższona odporność na korozję lub większa moc urządzeń stosowane są mieszadła MK Turbo. Wszystkie elementy zewnętrzne tych mieszadeł są wykonane ze stali nierdzewnej, a nowoczesny turbinowy wirnik śmigłowy zapewnia najwyższą sprawność pompowania.

Wyposażenie

Układ sterowania – mieszadła mogą być wyposażone w szafkę sterowniczą, podstawowy wariant szafki zawiera zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika, zanikiem fazy, przypadkową zamiana kolejności faz oraz sygnalizator CR-3. Oczywiście możemy zaprojektować i wykonać dowolne sterowanie według wytycznych klienta, skomplikowane systemy sterowania opieramy na falowniku. Stopień ochrony szafek – IP65 umożliwia stosowanie ich na zewnątrz pomieszczeń

Zabezpieczenie silnika elektrycznego:

– czujnik kontroli temperatury – termistory, wbudowane w uzwojenia stojana silnika mieszadła, reagują na przekroczenie bezpiecznej temperatury pracy. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem na skutek przegrzania.

Czujniki temperatury powinny być stosowane w silnikach narażonych na przegrzanie. Dotyczy to silników pracujących w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia (>40°), silników narażonych na przeciążenia, silników narażonych na częste lub ciężkie rozruchy, oraz silników, w których chłodzenie jest słabsze niż standardowo.

Dla większości silników mieszadeł zatapialnych nie ma szczególnej potrzeby stosowania wbudowanych zabezpieczeń termicznych, przy założeniu prawidłowej pracy standardowych zabezpieczeń silnika, w szczególności zabezpieczenia przed przeciążeniem. Podczas pracy mieszadła są intensywnie chłodzone opływającą je cieczą i pracują zazwyczaj w temperaturach znacznie niższych od dopuszczalnych.

– czujnik obecności wody w komorze olejowej – Czujnik z sondą w komorze olejowej sygnalizuje obecność wody w ilości większej od dopuszczalnej i konieczność niezwłocznej wymiany oleju połączonej z oceną stanu uszczelnień na podstawie analizy spuszczonego oleju.

W większości przypadków mechaniczne uszczelnienia czołowe stosowane w mieszadłach zatapialnych zapewniają całkowitą szczelność. Producenci uszczelnień zastrzegają jednak możliwość wystąpienia w określonych okolicznościach minimalnych przecieków. Małe ilości wody rozpuszczają się w oleju lub tworzą emulsję, która dalej doskonale współpracuje z uszczelnieniami. Większe ilości wody, których olej nie jest już w stanie zaabsorbować, gromadzą się w dolnej części komory i również nie mają wpływu na pracę uszczelnień. Woda pochodząca z przecieków uszczelnień jest usuwana podczas okresowej wymiany oleju.

– czujnik wilgoci w komorze silnika – Podczas montażu końcowego mieszadła, we wnętrzu silnika jest umieszczana wkładka absorbująca wilgoć z powietrza zamkniętego w komorze silnika.  Pozwala to uniknąć zawilgocenia i kondensacji pary we wnętrzu silnika.

Czujnik zawilgocenia sygnalizuje pojawienie się wilgoci we wnętrzu komory silnika powstałej na skutek przecieku. Zadziałanie tego czujnika jest wskazaniem do niezwłocznego przeglądu mieszadła w celu ustalenia przyczyny przecieku.

– zintegrowany sygnalizator CR-3 – Sondy i czujniki zabezpieczeń zabudowane w mieszadle mogą być obsługiwane przez zintegrowany sygnalizator CR-3 zaprojektowany specjalnie dla mieszadeł zatapialnych naszej produkcji. W przypadku zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń, praca mieszadła jest wstrzymywana, a na czujniku CR-3 zapala się odpowiednia dioda wskazująca przyczynę zatrzymania mieszadła.

Sygnalizator CR-3 jest niezbędny do prawidłowej obsługi czujników w przypadku, gdy mieszadło wyposażone jest we wszystkie 3 czujniki (temperatury silnika, obecności wody w kom. olejowej, wilgotności silnika).

Prowadnica mieszadła pompującego

Do instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł pompujących służą prowadnice mieszadeł pompujących typu PMP. Mieszadło jest opuszczane do położenia roboczego za pomocą np. żurawia.

Parametry:

Moc silnika mieszadeł MZP: 0,37-2,2 kW

Moc silnika mieszadeł MKP: 1,5-5,5 kW

Wydajność pompowania: do 80-810 m3/godz.

Wielkość kołnierzy dla mieszadeł MZP: DN 150-300 mm

Wielkość kołnierzy dla mieszadeł MKP: DN 350-600 mm

Max głębokość zanurzenia: 10 m

System oznaczania

System oznaczania mieszadeł zatapialnych pompujących Hydra:

Mieszadła zatapialne pompujące Hydra

Przykład:

MZP05.8-T-SS-DN200
mieszadło zatapialne pompujące  Hydra  o mocy 0,55 kW przy 750 obr/min, wyposażone w czujnik temperatury silnika z kryzą sprzęgającą na kołnierz rurociągu DN200 wg PN6, w wykonaniu kwasoodpornym

System oznaczania mieszadeł zatapialnych pompujących Turbo:

Mieszadła zatapialne pompujące Turbo

Przykład:

MKP55.8-T-SS-DN350-25.200
mieszadło zatapialne pompujące Turbo o mocy 5,5 kW przy 1000 obr/min, wyposażone w czujnik temperatury silnika, w wykonaniu kwasoodpornym, przystosowane do pracy z falownikiem, z kryzą sprzęgającą na kołnierz rurociągu DN350 wg PN6, ze śmigłem o mocy 2,5 kW przy 200 obr/min.

Pliki do pobrania
Mieszadła pompujące MZP HYDRA - karta katalogowa
Mieszadła pompujące MKP TURBO - karta katalogowa