OFERTA  >  Żurawiki   > żurawiki składane

ZS - żuraw składany

Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Podstawy żurawia
2.2      Wykonanie materiałowe
3.        Rodzaje żurawi
3.1      Wykonanie standardowe
3.2      Wykonanie specjalne
4.        Dane techniczne
4.1      Parametry eksploatacyjne
4.2      Tabela udźwigów
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Transport żurawia
5.2      Stanowisko robocze
5.3      Samozaczep łańcucha
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia
1.  Zastosowanie

Żurawie ZS służą do obsługi urządzeń zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw składany służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-350 dN (150-350 kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia pracy A1.
Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku agresywnym lub wybuchowym.
Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony.
Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez Inspektorat Dozoru Technicznego.2.  budowaPodstawa:

1.    podstawa
2.    łożysko dolne


Żuraw:

3.     łożysko górne
4.     kolumna żurawia
5.     wysięgnik żurawia
6.     krążek linowy
7.     płyty zmiany nachylenia
         wysięgnika
8.     sworzeń obrotu wysięgnika
9.     sworzeń ustalający nachylenie
         wysięgnika
10.   drążek obrotu
11.   podstawa wciągarki
12.   wciągarka linowa
13.   lina
14.   hak lub szekla
15.   zaciski kabłąkowe


ZS - żuraw składany - budowa

Podstawa (1) (rys.1) może być wykonana w sposób umożliwiający mocowanie do poziomego podłoża (typ H) lub pionowej ściany (typ V) (rys. 8). Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub M16 w klasie wytrzymałości min. 5.6 mocowanych w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości.
Żuraw składa się z kolumny (4) z łożyskiem górnym (3) i wysięgnika (5), na którego końcu znajduje się krążek linowy (6). Dzięki płytom (7) łączącym wysięgnik z kolumną za pomocą sworzni (8) i (9) można zmieniać nachylenie wysięgnika regulując w ten sposób wysięg i maksymalny udźwig żurawia. Do obracania żurawia służy drążek obrotu (10) zamocowany uchylnie do płyt (7). Na podstawie wciągarki (11), za pomocą trzech śrub M10x25 w klasie wytrzymałości 5.8 zamocowana jest wciągarka linowa (12).
Zawiesie składa się z liny kwasoodpornej (13) o średnicy 5mm zakończonej hakiem lub szeklą (14) mocowanymi za pośrednictwem trzech zacisków kabłąkowych (15) i kauszy zabezpieczającej linę przed przetarciem. 2.1   Podstawy (stopy) żurawia


W zależności od warunków terenowych, można stosować dwa typy podstaw. Podstawa typu H  jest przeznaczona do mocowana na poziomym podłożu, podstawę typu V mocuje się do pionowych ścian zbiornika.

ZS - podstawy żurawia

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 (Hilti, Sormat, Fischer, ...)  w klasie wytrzymałości min. 5.6 zamocowanych zgodnie z instrukcją montażu producenta, w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZS, ZKM i ZKU umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu, na tym samym stanowisku pracy.2.2   Wykonanie materiałowe

Wykonanie ze stali ocynkowanej:


-  elementy konstrukcyjne żurawia - ocynkowanie ogniowe
-  elementy śrubowe, wciągarka - ocynkowanie galwaniczne
-  lina, zaciski, kausza, hak lub szekla - stal nierdzewna

Uwaga:  w przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie (duża wilgotność, opady atmosferyczne, agresywna atmosfera,...) zaleca się zastosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej (KO):

- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej3.  Rodzaje żurawi

3.1   Wykonanie standardowe

Żuraw ZS w wykonaniu standardowym umożliwia podnoszenie ładunku na wysokość do 2,2 m
i ma wysięg do 1,5 m.

Wysięgnik w położeniu dolnym.

ZS -  żuraw składany - wysięgnik w położeniu dolnym


Wysięgnik w położeniu górnym.

ZS - żuraw składany - wysięgnik w położeniu górnym


3.2   Wykonanie specjalne

Wykonanie w wersji ZSC (compact) posiada krótszy o 450 mm wysięgnik, przez co żurawik jest wygodniejszy w transporcie i niektórych zastosowaniach.
Parametry dla żurawia w wersji ZSC (compact) podane są w nawiasach na rysunkach powyżej.
4.  Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Dane w tabeli dotyczą wykonania standardowego. W nawiasach podano dane dla wykonania specjalnego (zwiekszony wysięg lub wysokość podnoszenia).

Typ żurawia ZS ZSC (compact) Jedn.
150 250 350 150 250 350  
Rodzaj wciagarki WL WL550 WL550 WL800 WL550 WL550 WL800 -
Udźwig maksymalny
(od - do)
150 - 150 150 - 250 150 - 350 150 - 150 150 - 250 150 - 350 kG
Wysięg (od - do) 0,65 - 1,5 0,65 - 1, 05 m
Wysokość maks. podnoszenia 1,0 - 2,2 1,0 - 1,8 m
Kąt obrotu 360 360 stopnie
Wysokość całkowita żurawia 1,5 - 2,5 1,5 - 2,15 m
Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 1,2 x 0,45 x 0,2 m
Średnica liny 4 5 5 4 5 5 mm
Długość liny (standard) 10 10 m
Maksymalna długość liny 12 12 15 12 12 15 m
Głębokość opuszczania (lina 10m) 6 m poniżej poziomu posadowienia m
Zakończenie liny hak lub szekla hak lub szekla -
Masa żurawia bez podstawy
42 43 47 39 40 44 kg
Rodzaj podstawy H  lub  V H  lub  V -
Masa podstawy typu H 13 13 kg
Masa podstawy typu V 10 10  
Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 10 15 10 10 15 kG
Śruby mocujące podstawy 4 śruby M16 w klasie wytrzymałości min.  5.6 -


4.2   Tabela udźwigów, wysięgów i wysokości podnoszenia


W zależności od kąta nachylenia wysięgnika, zmienia się wysięg (rQ), wysokość podnoszenia (hQ)  i maksymalny dopuszczalny udźwig (Qmax).


Żurawie w wkonaniu ZS (standardowym):

Nr położenia wysięgnika- 1 2 3 4 5 -
Wysięg  (ro) 650 950 1200 1400 1500 (mm)
Wysokość podnoszenia (ho) 2200 2000 1700 1400 1000 (mm)
Udźwig Qmax ZS 150 150 150 150 150 150 (kG)
ZS 250 250 250 250 200 150 (kG)
ZS 350 350 300 250 200 150 (kG)


Żurawie w wykonaniu ZSC (compact - ze skróconym wysięgnikiem):

Nr położenia wysięgnika- 1 2 3 4 5 -
Wysięg  (ro) 400 650 850 1000 1050 (mm)
Wysokość podnoszenia (ho) 1800 1700 1500 1250 1000 (mm)
Udźwig Qmax ZSC 150 150 150 150 150 150 (kG)
ZSC 250 250 250 250 200 150 (kG)
ZSC 350 350 300 250 200 150 (kG)


Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

- zwiększonych oporów tarcia o prowadnice spowodowane obecnością piasku lub innych zanieczyszczeń,
- przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,
- rozkołysu (w tym pionowego) ładunku podczas podnoszenia lub opuszczania,
- bezwładności ładunku na skutek gwałtownego zatrzymania opuszczanego ładunku,
- ugięcia powodującego wzrost promienia wysięgu i obciążenia konstrukcji żurawia,
- dynamicznego podnoszenia (nierównomierna siła na korbie (szarpanie) w celu ułatwienia podnoszenia ciężkiego ładunku).

W przypadkach obciążeń zbliżonych do granicznych, rzeczywiste obciążenie należy wyznaczyć na podstawie bezpośrednich pomiarów np.: tensometryczną wagą hakową.

Z powodów jak wyżej, producent zaleca, aby rzeczywiste obciążenie na stanowisku pracy nie przekraczało 75% jego obciążenia maksymalnego.
5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Transport żurawia


Prosta konstrukcja i mały ciężar i wymiary po złożeniu żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.


ZS - przenoszenie

Wymiary gabarytowe żurawia po złożeniu.

ZS - wymiary po złożeniu

Wymiary gabarytowe żurawia w wersji compact po złożeniu.

ZS - wymiary żurawia w wykonaniu Compact


5.2  Stanowisko robocze

Prosta konstrukcja oraz mały ciężar żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.
Możliwy jest indywidualny dobór kompletu niezbędnego do obsługi obiektu, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Na przykład, na 10 stanowisk roboczych można zamówić :
10 kompletów żurawi (podstawa + żuraw)

ale można również zamówić:
5 podstaw i 1 żuraw (jeden przenośny żuraw obsługuje po 2 stanowiska)

5.3  Samozaczep łańcucha

Bardzo często na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu. Aby umożliwić wygodne podnoszenie lub opuszczanie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia należy zamontować samozaczep łańcucha.
Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-350kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN7666 lub DIN763.
Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łąńcuchu pompy podczas podnoszenia.

5.2.1  Oznaczenia samozaczepów:

S8    - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG
S10 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S - samozaczep łańcucha

6.  Nowości

05.1997     żurawie o udźwigu do 350 kG
08.1997     cynkowanie ogniowe konstrukcji żurawi
03.1998     dodatkowe powłoki zabezpieczające cynk
06.2004     wykonanie nierdzewne wszystkich typów żurawi
10.2004     żurawie składane typu ZS o udźwigu do 350 kG
09.2008     żurawie z krążkiem pośrednim zwiększającym udźwigi maksymalne
03.2009     żurawie o udźwigu do 800 kG
06.2009     żurawie typu ZKU7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Wykonanie standardowe

Składając zamówienie na żuraw w wersji standardowej (wysokość podnoszenia 2,0 m i wysięg do 1,2 m) należy podać jego symbol określający: typ żurawia, udźwig maksymalny i rodzaj podstawy.

Na przykład: ZS 350 H , gdzie poszczególne litery oznaczają:
ZS - żuraw składany w wykonaniu standardowym
350 - udźwig maksymalny w kG
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

Żuraw wyposażony jest w 10 m linki zakończonej hakiem lub szeklą. Na życzenie zamawiającego można zwiększyć długość linki i określić pożądany rodzaj zakończenia.
Żurawie standardowe znajdują się w ciągłej sprzedaży i są najczęściej zamawiane przez klientów.

W przypadku zamawiania żurawi w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej symbol żurawia ma dodatkowe oznaczenie - KO, na przykład: ZS350H KO.

Wykonanie specjalne

Na zamówienie mogą być wykonane żurawie w wersji ZSC (compact) posiadajace krótszy o 450 mm wysięgnik, przez co są wygodniejsze w transporcie i niektórych zastosowaniach.

Na przykład: ZSC350H  oznacza żuraw jak wyżej lecz ze skróconym o 450mm wysięgnikiem

Żurawie w wykonaniu specjalnym są wykonywane pod konkretne zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy.


8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

Żurawie ZS w wersji standardowej znajdują się w ciągłej sprzedaży i termin ich dostawy nie przekracza 1-2 tygodni. Żurawie ZSC oraz w wykonaniu ze stali nierdzewnej są wykonywane pod zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy o 1-3 tygodnie. W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać  z  2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Warunki gwarancyjne

Przed zakupem urządzeń prosimy o zapoznanie się z ogółnymi warunkami gwarancji producenta.
9.  KartA katalogowA


ZS - karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

Aby ściągnąć rysunek natleniacza strumienicowego w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Żuraw składany ZS rzut wersja standard rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Podstawy żurawia ZS rzuty dwa typy podstaw rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły żurawie produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana pawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce.

Galeria zdjęć - JPG