OFERTA  >  Żurawiki   > żurawiki składane

ZS - żuraw składany

Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Podstawy żurawia
2.2      Wykonanie materiałowe
3.        Rodzaje żurawi
3.1      Wykonanie standardowe
3.2      Wykonanie specjalne
4.        Dane techniczne
4.1      Parametry eksploatacyjne
4.2      Tabela udźwigów
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Transport żurawia
5.2      Stanowisko robocze
5.3      Samozaczep łańcucha
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia
1.  Zastosowanie

Żurawie ZS służą do obsługi urządzeń zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw składany służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-350 dN (150-350 kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia pracy A1.
Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku agresywnym lub wybuchowym.
Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony.
Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez Inspektorat Dozoru Technicznego.2.  budowaPodstawa:

1.    podstawa
2.    łożysko dolne


Żuraw:

3.     łożysko górne
4.     kolumna żurawia
5.     wysięgnik żurawia
6.     krążek linowy
7.     płyty zmiany nachylenia
         wysięgnika
8.     sworzeń obrotu wysięgnika
9.     sworzeń ustalający nachylenie
         wysięgnika
10.   drążek obrotu
11.   podstawa wciągarki
12.   wciągarka linowa
13.   lina
14.   hak lub szekla
15.   zaciski kabłąkowe


ZS - żuraw składany - budowa

Podstawa (1) (rys.1) może być wykonana w sposób umożliwiający mocowanie do poziomego podłoża (typ H) lub pionowej ściany (typ V) (rys. 8). Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub M16 w klasie wytrzymałości min. 5.6 mocowanych w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości.
Żuraw składa się z kolumny (4) z łożyskiem górnym (3) i wysięgnika (5), na którego końcu znajduje się krążek linowy (6). Dzięki płytom (7) łączącym wysięgnik z kolumną za pomocą sworzni (8) i (9) można zmieniać nachylenie wysięgnika regulując w ten sposób wysięg i maksymalny udźwig żurawia. Do obracania żurawia służy drążek obrotu (10) zamocowany uchylnie do płyt (7). Na podstawie wciągarki (11), za pomocą trzech śrub M10x25 w klasie wytrzymałości 5.8 zamocowana jest wciągarka linowa (12).
Zawiesie składa się z liny kwasoodpornej (13) o średnicy 5mm zakończonej hakiem lub szeklą (14) mocowanymi za pośrednictwem trzech zacisków kabłąkowych (15) i kauszy zabezpieczającej linę przed przetarciem. 2.1   Podstawy (stopy) żurawia


W zależności od warunków terenowych, można stosować dwa typy podstaw. Podstawa typu H  jest przeznaczona do mocowana na poziomym podłożu, podstawę typu V mocuje się do pionowych ścian zbiornika.

ZS - podstawy żurawia

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 (Hilti, Sormat, Fischer, ...)  w klasie wytrzymałości min. 5.6 zamocowanych zgodnie z instrukcją montażu producenta, w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZS, ZKM i ZKU umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu, na tym samym stanowisku pracy.2.2   Wykonanie materiałowe

Wykonanie ze stali ocynkowanej:


-  elementy konstrukcyjne żurawia - ocynkowanie ogniowe
-  elementy śrubowe, wciągarka - ocynkowanie galwaniczne
-  lina, zaciski, kausza, hak lub szekla - stal nierdzewna

Uwaga:  w przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie (duża wilgotność, opady atmosferyczne, agresywna atmosfera,...) zaleca się zastosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej (KO):

- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej3.  Rodzaje żurawi

3.1   Wykonanie standardowe

Żuraw ZS w wykonaniu standardowym umożliwia podnoszenie ładunku na wysokość do 2,2 m
i ma wysięg do 1,5 m.

Wysięgnik w położeniu dolnym.

ZS -  żuraw składany - wysięgnik w położeniu dolnym


Wysięgnik w położeniu górnym.

ZS - żuraw składany - wysięgnik w położeniu górnym


3.2   Wykonanie specjalne

Wykonanie w wersji ZSC (compact) posiada krótszy o 450 mm wysięgnik, przez co żurawik jest wygodniejszy w transporcie i niektórych zastosowaniach.
Parametry dla żurawia w wersji ZSC (compact) podane są w nawiasach na rysunkach powyżej.
4.  Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Dane w tabeli dotyczą wykonania standardowego. W nawiasach podano dane dla wykonania specjalnego (zwiekszony wysięg lub wysokość podnoszenia).

Typ żurawia ZS ZSC (compact) Jedn.
150 250 350 150 250 350  
Rodzaj wciagarki WL WL550 WL550 WL800 WL550 WL550 WL800 -
Udźwig maksymalny
(od - do)
150 - 150 150 - 250 150 - 350 150 - 150 150 - 250 150 - 350 kG
Wysięg (od - do) 0,65 - 1,5 0,65 - 1, 05 m
Wysokość maks. podnoszenia 1,0 - 2,2 1,0 - 1,8 m
Kąt obrotu 360 360 stopnie
Wysokość całkowita żurawia 1,5 - 2,5 1,5 - 2,15 m
Wymiary gabarytowe 1,65 x 0,45 x 0,2 1,2 x 0,45 x 0,2 m
Średnica liny 4 5 5 4 5 5 mm
Długość liny (standard) 10 10 m
Maksymalna długość liny 12 12 15 12 12 15 m
Głębokość opuszczania (lina 10m) 6 m poniżej poziomu posadowienia m
Zakończenie liny hak lub szekla hak lub szekla -
Masa żurawia bez podstawy
42 43 47 39 40 44 kg
Rodzaj podstawy H  lub  V H  lub  V -
Masa podstawy typu H 13 13 kg
Masa podstawy typu V 10 10  
Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 10 15 10 10 15 kG
Śruby mocujące podstawy 4 śruby M16 w klasie wytrzymałości min.  5.6 -


4.2   Tabela udźwigów, wysięgów i wysokości podnoszenia


W zależności od kąta nachylenia wysięgnika, zmienia się wysięg (rQ), wysokość podnoszenia (hQ)  i maksymalny dopuszczalny udźwig (Qmax).


Żurawie w wkonaniu ZS (standardowym):

Nr położenia wysięgnika- 1 2 3 4 5 -
Wysięg  (ro) 650 950 1200 1400 1500 (mm)
Wysokość podnoszenia (ho) 2200 2000 1700 1400 1000 (mm)
Udźwig Qmax ZS 150 150 150 150 150 150 (kG)
ZS 250 250 250 250 200 150 (kG)
ZS 350 350 300 250 200 150 (kG)


Żurawie w wykonaniu ZSC (compact - ze skróconym wysięgnikiem):

Nr położenia wysięgnika- 1 2 3 4 5 -
Wysięg  (ro) 400 650 850 1000 1050 (mm)
Wysokość podnoszenia (ho) 1800 1700 1500 1250 1000 (mm)
Udźwig Qmax ZSC 150 150 150 150 150 150 (kG)
ZSC 250 250 250 250 200 150 (kG)
ZSC 350 350 300 250 200 150 (kG)


Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

- zwiększonych oporów tarcia o prowadnice spowodowane obecnością piasku lub innych zanieczyszczeń,
- przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,
- rozkołysu (w tym pionowego) ładunku podczas podnoszenia lub opuszczania,
- bezwładności ładunku na skutek gwałtownego zatrzymania opuszczanego ładunku,
- ugięcia powodującego wzrost promienia wysięgu i obciążenia konstrukcji żurawia,
- dynamicznego podnoszenia (nierównomierna siła na korbie (szarpanie) w celu ułatwienia podnoszenia ciężkiego ładunku).

W przypadkach obciążeń zbliżonych do granicznych, rzeczywiste obciążenie należy wyznaczyć na podstawie bezpośrednich pomiarów np.: tensometryczną wagą hakową.

Z powodów jak wyżej, producent zaleca, aby rzeczywiste obciążenie na stanowisku pracy nie przekraczało 75% jego obciążenia maksymalnego.
5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Transport żurawia


Prosta konstrukcja i mały ciężar i wymiary po złożeniu żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.


ZS - przenoszenie

Wymiary gabarytowe żurawia po złożeniu.

ZS - wymiary po złożeniu

Wymiary gabarytowe żurawia w wersji compact po złożeniu.

ZS - wymiary żurawia w wykonaniu Compact


5.2  Stanowisko robocze

Prosta konstrukcja oraz mały ciężar żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.
Możliwy jest indywidualny dobór kompletu niezbędnego do obsługi obiektu, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Na przykład, na 10 stanowisk roboczych można zamówić :
10 kompletów żurawi (podstawa + żuraw)

ale można również zamówić:
5 podstaw i 1 żuraw (jeden przenośny żuraw obsługuje po 2 stanowiska)

5.3  Samozaczep łańcucha

Bardzo często na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu. Aby umożliwić wygodne podnoszenie lub opuszczanie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia należy zamontować samozaczep łańcucha.
Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-350kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN7666 lub DIN763.
Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łąńcuchu pompy podczas podnoszenia.

5.2.1  Oznaczenia samozaczepów:

S8    - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG
S10 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG

S - samozaczep łańcucha

6.  Nowości

05.1997     żurawie o udźwigu do 350 kG
08.1997     cynkowanie ogniowe konstrukcji żurawi
03.1998     dodatkowe powłoki zabezpieczające cynk
06.2004     wykonanie nierdzewne wszystkich typów żurawi
10.2004     żurawie składane typu ZS o udźwigu do 350 kG
09.2008     żurawie z krążkiem pośrednim zwiększającym udźwigi maksymalne
03.2009     żurawie o udźwigu do 800 kG
06.2009     żurawie typu ZKU7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Wykonanie standardowe

Składając zamówienie na żuraw w wersji standardowej (wysokość podnoszenia 2,0 m i wysięg do 1,2 m) należy podać jego symbol określający: typ żurawia, udźwig maksymalny i rodzaj podstawy.

Na przykład: ZS 350 H , gdzie poszczególne litery oznaczają:
ZS - żuraw składany w wykonaniu standardowym
350 - udźwig maksymalny w kG
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

Żuraw wyposażony jest w 10 m linki zakończonej hakiem lub szeklą. Na życzenie zamawiającego można zwiększyć długość linki i określić pożądany rodzaj zakończenia.
Żurawie standardowe znajdują się w ciągłej sprzedaży i są najczęściej zamawiane przez klientów.

W przypadku zamawiania żurawi w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej symbol żurawia ma dodatkowe oznaczenie - KO, na przykład: ZS350H KO.

Wykonanie specjalne

Na zamówienie mogą być wykonane żurawie w wersji ZSC (compact) posiadajace krótszy o 450 mm wysięgnik, przez co są wygodniejsze w transporcie i niektórych zastosowaniach.

Na przykład: ZSC350H  oznacza żuraw jak wyżej lecz ze skróconym o 450mm wysięgnikiem

Żurawie w wykonaniu specjalnym są wykonywane pod konkretne zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy.


8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

Żurawie ZS w wersji standardowej znajdują się w ciągłej sprzedaży i termin ich dostawy nie przekracza 1-2 tygodni. Żurawie ZSC oraz w wykonaniu ze stali nierdzewnej są wykonywane pod zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy o 1-3 tygodnie. W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać  z  2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Warunki gwarancyjne

Przed zakupem urządzeń prosimy o zapoznanie się z ogółnymi warunkami gwarancji producenta.
9.  KartA katalogowA


ZS - karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

Aby ściągnąć rysunek natleniacza strumienicowego w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Żuraw składany ZS rzut wersja standard rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Podstawy żurawia ZS rzuty dwa typy podstaw rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji i lista referencyjna firm,, które zakupiły żurawie produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.


Klasyczna lista referencyjna zakupionych żurawi:

Warszawa, Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IPOCHEM”, ul. Annopol 6
Bydgoszcz, „Dora”, ul. Toruńska 50
Bydgoszcz, „Sanmel”, ul. Świerkowa 3
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Chojnice, „Ekomel”, ul. Angowicka 45/47
Marciszów, Urząd Gminy, ul. Główna 36
Lubin, „Urbex”, Osiek 7
Poznań, Przedsiębiorstwo Robót Budownictwa Inżynieryjnego, ul. Jeleniogórska 7
Czarnków, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Kościuszki 105
Budzistowo, AWRSP, ul. Kołobrzeska 14
Działoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze przy UmiG, ul. Piłsudskiego 21
Pruszków, Urząd Gminy, ul. Opolska 17, (97)
Kruszwica, Zakład Budowlany, Żak Franciszek, ul. Ogrodowa 12
Piła, „Biotop”, ul. Mątwiejewa 11A
Ruda Śląska, „Biss” Sp.zo.o., ul. Szyb Andrzeja 5
Bydgoszcz, PPU „Kaprinż”, ul. Gajowa 99
Bydgoszcz, „Emu, ul. Dworcowa 81”
Piątnica, OSM, ul. Forteczna 3
Olsztyn, „Inżynieria”, ul. Kopernika 29
Kraków, „Hydrotest”, ul. Tyniecka 18
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Warszawa, „Chemadex”, ul. Koszykowa 6
Gniewino, Gminny Zakład Komunalny
Warszawa, „Eko Aqua”, ul. Trylogii 2/16
Gostynin, „Budgost”, ul. Bierzwnicka 33
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8 (98)
Warszawa, „Complex Eko”, ul. 11 Listopada 22
Bydgoszcz, „Emu”, ul. Dworcowa 81
Bydgoszcz, ‘Bin”, ul. Glinki 144
Tychowo, GZK, ul. Bobolicka 17
Lipno, „Budmont”, ul. Dobrzyńska 4
Lipno, „Migbud”, ul. Okrzei 7c
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8
Szczecin, „Eko-Wark”, ul. Kniewska 4
Warszawa, „Hydrocentrum”,ul. Mokotowska 56
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Bydgoszcz, Zakł.Instalacji Wodno-Kanal. I CO W.Woźniak, ul.Kościuszki 27
Poznań, „Aqunet”, ul. Dolna Wilda 126
Nowa Sarzyna, „Organika”
Warszawa, „Beta”, ul. Wólczyńska 163
Lubaczów, LPB, ul. Chopina 36
Gdańsk, „Ekobudex”, ul. Kościerska 7
Bydgoszcz, „EkoSerwis”, ul. Fabryczna 13a
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Piątnica, OSM, ul. Forteczna 3
Kraków, „KPIS Cracovia”ul. Lubicz 27 (99)
Warszawa, „Eko-Aqua” ul. Wóycickiego 1/3 paw.5A
Brzeg, „Ekobud”, ul. Trzech Kotwic 11
Bydgoszcz, „Projprzem”, ul. Bernardyńska 13
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8
Jarocin, „Hydro-Marko”, ul. Wojska Polskiego 139
Wyszków, „Niziński” , ul. Serocka11a
Myślibórz, „Budmas”, ul. Celna 21
Warszawa, „Hydrocentrum”, ul. Mokotowska 56
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Bukowiec, „Ekomax”, inż. Michał Balbus, Bukowiec 3
Brwinów, EKO-MTK, ul. Kępińska 60 (00)
Świdnica, „Folek”, ul.Spacerowa 3
Warszawa, ABS, ul. Rydygiera 8
Rzeszów, „Inżynieria”, ul. Słowackiego 9
Piastów, „Art. San Eko”, ul. Ogińskiego 28/27
Kiszkowo, Spółka Wodno-Ściekowa „Sarbinowo Morskie”,Koszlin,.ul.Macierzy 12
Olsztyn, „Techsan, ul. Wiosenna 1
Włocławek „Anwil”, ul. Toruńska 222
Łowicz, „Cewogaz”, ul. Partyzantów 17
Toruń, „Pakum”, ul. Batorego 44
Opole, „Akospol”, ul. Cygana 5
Tuchola, ZUM Musiał, ul. Świecka 90
Lubin, „Urbex”, Osiek 7 (01)
Bydgoszcz, PPB „Glob”, ul. Wróblowa 23
Warszawa, ABS, ul. Rydygiera 8
Zambrów, ZwiK, ul. Jana Pawła II 5
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Kruszwica, Zakł. Ogólnobudowlany Wielobranżowy F.Żak,ul. Ogrodowa12
Konin, „Kanwod”, ul. Teligi 14
Zielona Góra, „Ecoserwice”, ul. Głowackiego 9
Brodnica, „Izosan”
Gołdap, „Palwod”, ul. Suwalska 16
Wrocław , MOSiR, ul. Wejherowska 2
Lubin, „Renoma”, ul. Chocianowska 20
Olsztyn, „Inżynieria”, ul. Kopernika 29
Brodnica, ZUWW
Olsztyn, „Przemysłówka”, ul. Mickiewicza 21/23
Warszawa, „Metalchem”, ul. Studzienna 7a
Bydgoszcz, „Kaprinż”, ul. Gajowa 99 (02)
Chodzież, Z-d Inżynierii Wodno-Ściekowej Z. Lepionka, ul.Rolna 30
Koronowo, „Wimar”, ul. Przyrzeczna 7
Poznań, ATG, ul. Kolejowa 13
Kołobrzeg, „Hydramel”, ul. Mazowiecka 5
Tuchola, ZUW Musiał, ul. Świecka 90
Olsztyn, „Budmont”, ul. Kreta 12
Białystok, „Dalba”, ul. Elewatorska 11/1
Białystok, BSK Biogest, ul. Branickiego 17A pok.304
Giżycko, „Maszbud”, ul. Suwalska 3
Warszawa, „Chemadex”, ul. Koszykowa 6
Gutkowo, „Techsan”, Gutkowo 52
Bydgoszcz, „Ochobud”, ul. Jagiellońska 10
Wrocław, „Alfa Zet”, ul. Mokronosa 2 (03)
Giżycko, „Maszbud”, ul. Przemysłowa 3
Gutkowo, Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan” Olsztyn Gutkowo 52, Gudecki
Szubin, KPWiK, ul. Powstańców Wielkopolskich 76
Mrągowo, „Ekomelbud” S.A., ul. Lubelska 42
Krynica, „Pompownie” Stefan Bratkowski, Al. 1000 Lecia 47/26
Tarnowo Podgórne, „Instalcompact”, ul. Wierzbowa 23
Białystok, PPU „Dalba”, ul. Elewatorska 1/11
Olsztyn, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Przembri”, ul Mickiewicza 21/23
Koronowo, „Wimar”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Olsztyn, Olsztyńskie Przeds.Robót Inż. „Inżynieria”ul. Kopernika 29
Włocławek, Przeds.Robót Melioracyjnych i Ziemnych „Premż”Al.Jana Pawła II 8
Wołomin, Przeds. Budowlano-Drogowe Orłowscy,ul. Kochanowskiego 27 (04)
Warszawa, „ AWAS Systemy”, ul. Żegańska 1
Oświęcim, Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, ul. Nadwiślańska 46
Płock, ETC „Eco-Tech Construction” ul. Bielska 42A, pok.7
Warszawa, „SanEco Incest”, ul. Niedźwiedzia 2B
Krynica, Machnik”
Brodnica, Przeds. Budowlano-Inżynieryjne „Sanmel”, ul.Świekowa 3
Sierakowice, Przeds. Wielobranżowe „ Skibiński”, ul. Mickiewicz a 43
Tarnowo, „Instalcompact”, ul. Wierzbowa 23
Białystok, PPU „Dalba”, ul. Elewatorska 1/11
Bydgoszcz, Ogólnokrajowe Przeds.Ekologiczno-Inżynieryjne „Ekobud”,ul. Żupy 2
Koronowo, „Wimar”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Ostrów Wielkopolski, ZUS
Warszawa, „Skanska” S.A., ul. Gen.Zajączka 9
Września, „Mera Mont”, ul. Culica 1
Bydgoszcz, Z-d Instalacji Wodno-Kanal. I CO,W. Woźniak,ul.Kościuszki 27
Brodnica” , Przeds. Budowlano-Inżynieryjne „Sanmel”, ul.Świekowa 3 (05)
Krynica, „Machnik”
Tarnowo Podgórne, ‘InstalCompact”, ul. Wierzbowa 23
Mrągowo, „Ekomelbud”S.A., ul. Lubelska 42
Warszawa, „Awas Systemy, ul.ul. Żegańska 1
Świebodzice, PW „ Stańczyk”, ul. Jeleniogórska 52
Fabianki, „WodBud”
Aleksandrów, Pókim, ul. 1 go Maja 28/30
Mochnaczka Wyżna, , „Machnik”, Mochnaczka Wyżna 59
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Tomaszowice, „Aqua”, 21-008 Tomaszowice
Września, „Mera Mont”, ul. Culica 1
Gołdap, PHUP „Palwod” R.Pawlukanis, ul. Suwalska 16
Nieporęt, Urząd Gminy, Pl.Wolności 1
Gdynia, Spółdzielnia Pracy „Elektra” ul. Wąska 8 (06)
Gorzów Wlkp. Przeds.Inżynieryjno-Budowlane „Infra”,ul. Podmiejska 15c
Rzeszów, „Inżynieria”, ul. Słowackiego 9
Warszawa, „Awas Systemy, ul.ul. Żegańska 1
Oświęcim,” Energetyka Dwory”, ul. Chemików 1
Aleksandrów, Pókim, ul. 1-go Maja 28/30
Legnica, Przeds.Usługowo-Handlowe „Montibud”, ul. Wrocławska 213 a
Poznań, Z-d Instalacyjno-Budowlany „SanBud”,Oś. Piastowskie 62/53
Jaworzno, MPWiK, ul. Świętego Wojciecha 34
Leszno, „System Plus”, ul. Bolesława Chrobrego 22
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Mrągowo, „Ekomelbud”S.A., ul. Lubelska 42
Poznań, „Aquanet” S.A., ul. Dolna Wilda 126
Gołdap. , PHUP „Palwod” R.Pawlukanis, ul. Suwalska 16
Giżycko, PWiK, ul. Obwodowa 6 (07)
Paczków, ZwiK, ul. Miraszewskiego 3
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Gdańsk, „Techmex”, ul. Sobieskiego 21A
Aleksandrów, Pókim, ul. 1-go Maja 28/30
Przemyśl, Z-d Produkcji, Handlu i Usług „Hydrogeawiert” L.Pich, ul. Mickiewicza 28
Gutkowo, Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan” Olsztyn Gutkowo 52, Gudecki
Lubin, „Instal Lubin”, ul. Chocianowska 20d (08)
Kalisz, Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna“, ul. Nowy Świat 2a
Warszawa, „ KSB Pompy i Armatura”, ul. Chłopickiego 50
Bierawa – Urząd Gminy
Wodzisław Śląski – Zakład GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej
Koronowo – „WImar”
Warszawa - "AWAS Systemy"Sp. z o.o.
Nasiegniewo - "WOD-BUD"Zakład Usługowy Zdzisław Kliński
Suwałki – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Press”
Gdańsk - "TECHMEX" Sp. z o.o.
Warszawa - "KOZAK" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Stegna - Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o.
Aleksandrów – PKGKiM
Przemyśl - Zakład Produkcji Handlu i Usług "Hydrogeowiert" - Leszek Pich
Bytom - "2H Plast Polska" sp. z o.o.
Inowrocław - "SPEDBUD" s.j. R.Falkowski, I.Wojciechowski
Jarosław - "Sanakiewicz" sp.z o.o.
Warszawa – „Kappa”
Szemud – Urząd Gminy
Otwock - Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne "STOK" Jerzy Stocki sp.jawna
Tarnowo Podgórne - "InstalCompact" Sp. z o.o.
Godętowo – Gminny Zakład Usług Komunalnych
Płock - P.P.H.U. "AMILO"
Mochnaczka - "MACHNIK" Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Krzysztof Machnik
Gutkowo – Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan”
Radom - "INSTALART" Sp. z o.o.
Gdynia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni sp. z o.o.
Ostrołęka - "SANPROD PLUS" Henryk Białczak, Grzegorz Puciata spółka jawna (09)
Chojna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie sp. z o.o.
Kalisz - Spółka Wodno-Ściekowa "PROSNA"
Bronów - P.P.H.U. "SADEKO" Mirosław Nowak
Warszawa - KSB - Pompy i Armatura sp. z o.o.
Dębno – Urząd Gminy
Pabianice – Zakład Wodociągów i Knalizacji
Ryki – „Ogród Polski”
Poznań - PPRI-H "WODKAN" Sp. z o.o.
Szczecin - CTE "Carbotech Enginiering" Sp. z o.o.
Chrzanów - Zakłady Mięsne "UNIMIĘS" sp. z o.o.
Polanica – Miejski Zakład Komunalny
Krapkowice - ZOB "Szczepanik" sp.j.
Łódź – „Watertech”
Mława – Zakład Usług Wodnych
Rudna - Zakład Remontowo-Budowlany inż. Janusz Firlej
Dębica - Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
Warszawa - "ENERGOTECHNIKA" sp. z o.o. (10)
Ząbki - "Gazomontaż" S.A.
Częstochowa - P.P.H.U. "Dotis" sp.jawna I.J.Tylatyccy
Zielonka - STD Nasiłowski
Daleszyce – Zakład Usług Komunalnych
Lubin - KGHM Ecoren S.A.
Nowy Korczyn - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j.
Koszalin – „Ekowodrol”
Konin – Zakład Usług Wodnych
Leszno - Firma Gutkowski
Poznań - Ekologiczna Inżynieria Środowiska "EKO-TECH" Sp. z o.o.
Olsztyn - "PRZEMGRI" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o
Przasnysz - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
Koronowo - "WIMAR" Sp. z o.o.
Brodnica - „Sanmel”
Suwałki - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS”
Płock - PETRO Mechanika S.A.
Białystok – „Dalba”
Kruszwica - Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Żak Franciszek
Ełk - Zakład Instalacji Wod-Kan i CO Zenon Szyłak
Sanok - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
Warszawa - P.I.S. K.Dybowski - Bakart sp. z o.o.
Piątnica – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Zalesie - Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych
Jasło - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych sp. z o.o.
Osiniec - Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane "TRANSKOP" sp.j. Krzysztof Malinger i Jerzy Szczepański
Kielce - "MATMASTER" Mateusz Masternak
Sławno - Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Włodzimierz Olszewski spółka jawna
Gutkowo - „Techsan”
Nieporęt - Gminny Zakład Komunalny
Piła - "EKOKLAR" Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. (11)
Jasło - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych
Konin - Zakład Usług Wodnych Sp.z o.o.
Mielec - "EMPIS" Przedsiebiorstwo Instalacji Sanitarnych sp. z o.o.
Kobylany - "EKO-BUG" sp. z o.o.
Koszalin - "EkoWodrol" Sp.z o.o.
Dywity - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol-Olsztyn" w Dywitach sp. z o.o.
Gorlice - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH"
Lublin - AMAR sp.z o.o.
Olsztyn - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa sp. z o.o.
Leszno - Hydro Partner Sp.z o.o.
Lublin - Hydrex sp. z o.o.
Giżycko - "MASZ-BUD" Piotr Chmielewski
Zawadzkie - F.I. Manta sp. z o.o. sp.komantytowa
Katowice - EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał
Rekowo - Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane ŻALA sp.j.
Warszawa - "INSTAL Warszawa" S.A.
Gdańsk - Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "MIZAN" Sławomir Ossowski
Września - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "MERA-MONT" sp. z o.o.
Ożarów - KSB Pompy i Armatura sp. z o.o.
Gutkowo - "Techsan" Zakład Techniki Sanitarnej Grzegorz Gudecki
Wyrzysk - Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku
Chełm - "Stal-Bud" Wiesław Nastaj
Szczecin - CTE Carbotech Engineering sp.z o.o.
Wysogotowo - Hydrobudowa 9 S.A.
Siedlce - P.H.U. "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak
Piła - "Termotech" sp. z o.o.
Łochów - Zakład Gospodarki Komunalnej
Warszawa - P.I.S. K. Dybowski - Bekart Sp.zo.o.
Olsztyn -Przeds.Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" sp. z o.o.
Grodzisk - B.W.S.T. s.c. Olejniczak sebastian, Szlarski Artur
Skrzydlna - AZE Zając, Kościółek sp.jawna
Bolszewo - Przedsiębiorstwo "Energorem" sp. z o.o.
Gorzów - Forma "TUNEL" Waldemar Skaskiewicz
Poznań - "Aquanet" SA
Częstochowa - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMOBEX-INEL sp.z o.o.
Jabłonka - Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce
Malbork - HydroSystem Jakub Krakowiak
Brwinów - Eko-MTK sp. z o.o.

wpisy uzupełniono do dnia 9.11.2011r.


12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana pawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce.

Galeria zdjęć - JPG