Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

OFERTA Żurawiki  >  żurawiki składane

Żurawiki składane  (ZS)

Przenośne żurawie z samohamowną wciągarką linową z możliwością składania w celu ułatwienia transportu.
Żuraw w wersji compact może być przewożony nawet samochodem osobowym. Możliwość obrótu o 360o.

Funkcje:

- do instalacji i obsługi pomp, mieszadeł, natleniaczy strumienicowych, koszy skratkowych, itp. ...

Paramerty:

Masa:                                           38  -  46  kg
Max udźwig:                               150  -  350 kG
Wysięg:                                       0,6  - 1,5  m

Uwaga: żurawie naszej produkcji nie podlegają zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez UDT.