OFERTA  > Dekantery >  sterowane elektrycznie

KSR - dekanter z ruchomym przelewem

KSR - dekanter z ruchomym korytem spustowym sterowanym
elektrycznie na stabilizowanych pływakachSpis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Regulacja spustu
3.        Dane techniczne
3.1      Parametry techniczne
3.2      Parametry elektryczne
3.3      Sterowanie
3.4      Wymiary gabarytowe
4.        Stabilizacja pływaków
5.        Uwagi eksploatacyjne
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia


1.  Zastosowanie


Dekantery  typu KSR pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Na niektórych obiektach zastosowanie koryt spustowych pozwala na rezygnację z budowy lub eksploatacji osadników wtórnych.
Urządzenia montuje się na pływakach, pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków. Pływaki są stabilizowane w poziomie przy pomocy pantografu (przegubów) lub rolek.

W dekanterach z napędem elektrycznym w okresie między spustami koryto spustowe jest podniesione i krawędź przelewu znajduje się ponad powierzchnią ścieków. Zapobiega to gromadzeniu się osadu w rurze odpływowej i wtórnemu zanieczyszczeniu spuszczanej wody nadosadowej.2.  Budowa

2. 1  Budowa dekantera

Dekantery typu KSR składają się z koryta spustowego (przelew z deflektorem), mechanizmu podnoszenia oraz pływaków z układem stabilizacji ich poziomego położenia. Koryto jest podnoszone i opuszczane przez mechanizm śrubowy napędzany trójfazowym silnikiem elektrycznym. Sterowanie ruchem koryta może udbywać się w układzie automatycznym przy wykorzystaniu indukcyjnych wyłączników krańcowych dolnego i górnego położenia. W przypadku awarii automatyki istnieje możliwość obsługi ręcznej przez zmianę kierunku obrotów silnika przełącznikiem prowo-lewo, który powinien być zainstalowany na stanowisku roboczym.

KSR - budowa

2.2  Regulacja spustu ścieków

Regulacja spustu w sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków odbywa się poprzez podnoszenie lub opuszczanie koryta spustowego dekantera. Ścieki są odprowadzane wężem mocowanym do króćca spustowego.
Podnoszenie i opuszczanie przelewu koryta odbywa się za pomocą pomocy mechanizmu śrubowego sterowanego na drodze elektrycznej i może być realizowane w sposób automatyczny.

KSR - mechanizm podnoszenia

Standardowe wyposażenie stanowią indukcyjne wyłączniki krańcowe. Czas podnoszenia i opuszczania koryta wynosi około 5 sekund . Zakres ruchu może być regulowany w zakresie 0-150 mm.3.  Dane techniczne

3.1  Parametry techniczne

Parametr KSR Jednostki
60  90 110 125
Wydajnośc * do 40 do 62 do 105 do 160 m3/godz.
Średnica zewnętrzna króćca na wąż spustowy 89 89 108 123 mm
Średnica wewnętrzna węża spustowego 90 90 110 125 mm
Średnica przelewu 360 460 460 460 mm
Średnica deflektora 440 540 540 540 mm
Rozstaw osi rur prowdnic rolkowych 780  mm
Rozstaw pływaków (wymiar zewnętrzny) 1750 mm
Masa dekantera bez pływaków 36 39 40 41 kg
Masa pływaków z łacznikami 57 kg
Moc silnika mechanizmu podnoszenia  0,25  kW 

*  Wydajność całkowita dekantera zależy przede wszystkim od:
-  wielkości i ustawień dekantera
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków
-  długości i średnicy węża spustowego
-  czasu trwania spustu
Wydajność maksymalna dekanterów podana w tabeli została określona dla różnicy poziomów 2m i długości węża 3m.


3.2   Parametry elektryczne

Mechanizm podnoszenia jest napędzany przez trójfazowy silnik elektryczny o mocy 0,25kW  zasilany prądem Gzmiennym 400V (400V AC) o natężeniu In=1A.
Krańcowe czujniki indukcyjne układu sterowania, w które wyposażony jest dekanter, wymagają zasilania prądem stałym 24V (24V DC) o natężeniu maksymalnym 0,5A . Maksymalny prąd przeciążenia nie może przekraczać 1A.


3.3   Sterowanie


Pracą dekantera najlepiej sterować za pomocą dedykowanej skrzynki sterowniczej typu SK-1.

Widok zewnętrzny szafki sterowniczej.

SK-1 szafka sterownicza dekantera KSR60-110

Wnętrze szafki sterowniczej

SK-1 szafka sterownicza dekantera KSR60-110

Szafka sterownicza w wykonaniu podstawowym jest wyposażona w układy elektroniczne zabezpieczające przed:
-  porażeniem
-  przeciążeniem silnika
-  zanikiem jednej fazy
-  zamianą kolejności faz zasilających

Wyłącznik główny, przełącznik trybu pracy, przyciski pracy (góra i dół) oraz lampki sygnalizujące awarii i aktualnego położenia koryta znajdują się na zewnątrz obudowy szafki. Możliwe jest również umieszczenie przycisków góra i dół w osobnej kasecie znajdującej się poza szafką sterowniczą.
Sterownik czasowy pozwala zaprogramować pracę dekantera w trybie całkowicie automatycznym (do ośmiu cykli opuszczanie-podnoszenie na dobę).

Obudowy skrzynki mogą być w wykonaniu materiałowym:
-  plastikowe (standard UNI-2, wymiary zewnętrzne: 500x400x196mm)
-  aluminiowe (malowane proszkowo)
-  ze stali nierdzewnej


3. 4  Wymiary gabarytowe


KSR - wymiary gabarytowe


4.  Stablizacja pływaków

Pływaki mogą być mocowane i stabilizowane przy pomocy pantografu (przegubów) lub rolek.

KSR - przegubowy układ stabilizacji pływaków

W przypadkach kiedy zastosowanie pantografu jest niemożliwe (np.: przy dużych wahaniach poziomu ścieków i małej powierzchni zbiornika) można zastosować prowadnice rolkowe. Zamiast pantografu dostarczane jest jarzmo z rolkami, które mocuje się do kątowników pływaków. Jako prowadnic należy użyć dwóch rur ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 60,3 mm, zamocowanych równolegle do siebie przy rozstawie osi 780mm. Prowadnic rolkowych nie należy stosować w przypadkach kiedy istnieje możliwość znacznego oblodzenia rur prowadnic, co może prowadzić do blokowania przesuwu rolek.

KSR - rolkowy układ stabilizacji pływaków


KSR - rolkowy układ stabilizacji pływaków


5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1    Montaż

Montaż i póżniejszą obsługę dekantera najlepiej wykonać przy użyciu żurawia o udźwigu minimum 150 kG na wysiegu 1,2m, np. żurawia prostego typu ZKM150.

KSR - żurawik montażowy


5.2   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzglednić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność: wielkość koryta, średnicę i długość węża spustowego, różnicę poziomów wlotu i wylotu ścieków z węża spustowego, ... .


5.3   Wąż spustowy

Optymalnie dobrany wąż powinien być:
-  odporny na ciśnienie zewnętrzne wody panujące na głębokości, na której pracuje (zabezpieczenie przed zgnieceniem podczas przerw w spuście ścieków, kiedy wąż jest pusty),
-  jak najkrótszy i ułożony jak najbardziej pionowo (usytuowanie dekantera bezpośrednio nad kołnierzem rurociągu odbierającego ścieki),
-  jak najbardziej elestyczny (wąż zbyt sztywny może powodować przechylanie koryta wraz z pływakami).

Po dokonaniu spustu ścieków w wężu znajduje się powietrze, które może powodować jego unoszenie ku powierzchni. W przypadku poziomego ułożenia dłuższego odcinaka węża na dnie zbiornika należy zabezpieczyć go przed możliwością wypływania podczas przerw w spuście ścieków przed odpowiednie dociążenie, nie ograniczające zakresu jego ruchu roboczego.
Obciążenie koryta od węża w stanie roboczym (napełniony cieczą) nie powinno przekraczać 50 kG.

Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 2192823
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 7512031

Na przykład: odmiana "Agro"  lub "Eko" (bardziej giętki) o średnicy wewn. 90  lub 110mm  produkcji "Gamrat" Jasło lub ich odpowiedniki innych firm.


5.4   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadku możliwości oblodzenia koryta dekantera utrudniającego spust ścieków, należy przewidzieć sposób usuwania lodu (np.: zlewanie wodą lub miejscowe podgrzewanie). 6.  Nowości

05.1996     indukcyjne czyjniki położenia krańcowego w układzie podnoszenia przelewu
02.1997     rolkowy układ stabilizacji położenia pływaków
02.2010     dekanter KSR 110
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzacych z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający:

Rodzaj dekantera:
KSR - dekanter z ruchomym korytem spustowym sterowany elektrycznie

Wielkość:
60, 90 , 110 lub 125

Rodzaj stabilizacji pływaków:
P - pantograf
R - rolki

na przykład : KSR 90 P - oznacza dekanter z korytem spustowym o średnicy 560mm,  z króćcem na wąż spustowy o średnicy wewnętrznej 90mm, na pływakach stabilizowanych przegubami.

8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.9.  Karta katalogowa


Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter KSR rysunki rzuty KSR - rysunki CAD KSR rysunki CAD archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia