OFERTA  >  Wciągarki  >  wciągarki linowe

WL - wciągarka linowa

Spis treści


1.       Zastosowanie
2.       Budowa
2.1     Wymiary wciągarek
2.2     Wykonanie materiałowe
3.       Dane techniczne
4.       Mocowanie wciągarek
5.       Uwagi eksploatacyjne
6.       Nowości
7.       Cennik
8.       Zamawianie
8.1     Oznaczenia
8.2     Sposób zamawiania
9.       Karta katalogowa
10.     Rysunki CAD
11.     Referencje
12.     Zdjęcia
1.  Zastosowanie

Wciągarki linowe samohamowne typu WLS są przeznaczone do pionowego przemieszczania ładunków we współpracy z żurawiami oraz prowadnicami produkcji BIOX. Mogą pracować jedynie w warunkach małej intensywności pracy odpowiadającej grupie natężenia pracy A1.
Temperatura otoczenia, podczas pracy wciągarki, może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna występująca w miejscu pracy nie powinna przekraczać 95%. Wciągarki nie są przeznaczone do pracy w środowisku agresywnym lub wybuchowym.2.  budowa

Wciągarki linowe oferowane przez BIOX są wciągarkami bębnowymi z napędem ręcznym, z jedno lub dwustopniową przekładnią zębatą o uzębieniu prostym. Samohamowność zapewnia hamulec naciskowy.2.1  Wymiary wciągarek


Wciągarki linowe  WLS 250

WL - wciągarki linowe WL370-550Wciągarka linowa  WLS 500

WL - wciągarka linowa WL800Wciągarka linowa  WLS 800

WL - wciągarka linowa WL1200

2.2  Wykonanie materiałowe

Wykonanie standardowe:
-  cynkowanie galwaniczne
Powierzchnie ocynkowane mogą być dodatkowo pokryte specjalnymi powłokami malarskimi zabezpieczającymi przed utlenianiem cynku i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie kwasoodporne - stal kwasoodporna  w gatunku A23.  Dane techniczne

Typ wciągarki WLS 250 WLS 500 WLS 800 Jedn.
Typ żurawia ZS lub ZK
150-250
ZS lub ZK
350 - 500
ZS lub ZK
 600 - 800
-
Typ prowadnicy PSO(PSN) 50-80 - - -
Masa wciągarki 3,3 8,0 10,1 kg
Udźwig maks. na pierwszym zwoju 250 500 800 kG
Udźwig maks. na ostatnim zwoju 190 315 630 kG
Przełożenie przekładni 4,1 : 1 5,0 : 1 10,0 : 1 -
Przełożenie całkowite na 1 zwoju 34 : 1 43 : 1 40 : 1 -
Średnica liny 4 - 5 5 - 6 6 - 7 mm
Maksymalna długość liny na bębnie 36 (4mm)
18 (5mm)
48 (5mm)
29 (6mm)
29 (6mm)
20 (7mm)
m
Rodzaj splotu liny 7 x 19 -
Siła na korbie dla max udźwigu na 1 zwoju 19 22 33 kG
Obciążenie min. dla zadziałania hamulca 10 15 20 kG
Grupa natężenia pracy A1 -

Ze względu na możliwość znacznego zużycia mechanizmów wciągarek pracujących pod obciążeniem zbliżonym do maksymalnego, zaleca się dobierać wciągarki tak, aby obciążenie maksymalne nie przekraczało 75% ich udźwigu maksymalnego.4.  Mocowanie wciĄgarek

Wciągarkę mocuje się w trzech punktach wykorzystując dwa skrajne otwory średnicy 10,5 mm oraz otwór 10,5x40mm w podstawie. Do przykręcenia należy używać ocynkowanych śrub M10 w klasie wytrzymałości 5.6 zabezpieczonych przed samo odkręcaniem.5.  Uwagi eksploatacyjne

Należy stosować wciągarki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa ujętych w instrukcji obsługi.
Wciągarki nie mogą być używane do transportu ludzi lub ładunkiem nad powierzchnią gdzie mogliby znajdować się ludzie.
Przy doborze wciągarki pod względem maksymalnego udźwigu należy uwzględnić odpowiednie jego zmniejszenie ze względu na rodzaj możliwych zagrożeń, warunki i intensywność eksploatacji oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę wciągarki.6.  Nowości

09.2002 dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne wciągarek specjalnymi powłokami malarskimi zapobiegającymi utlenianiu się cynku
06.2004 wykonanie kwasoodporne wciągarki WLS 250
03.2006 wprowadzenie do sprzedaży wciągarki WLS 500 w wersji ocynkowanej i kwasoodpornej
01.2009 wprowadzenie do sprzedaży wciągarki WLS 800 w wersji ocynkowanej i kwasoodpornej7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  biuro@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na wciągarkę należy podać jej symbol określający:

1. typ wciagarki: WLS 250 lub  500,800
2. wyposażenie dodatkowe w nasadkę na kolumnę: N
3. wykonanie ze stali kwasoodpornej: KO

na przykład :
WLS 250N KO - oznacza wciągarkę o udźwigu maksymalnym 190-250 kG z nasadką na kolumnę prowadnicy PN 50 (na profil kwadratowy 50x50) w wykonaniu kwasoodpornym

Na życzenie klienta wciągarka może być wyposażona w linkę stalową ocynkowaną (OC) lub kwasoodporną (KO) zakończoną hakiem lub szeklą.


8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji
W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia
W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności
Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń
Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.


9.  KartA katalogowA

WL

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

Aby ściągnąć rysunek natleniacza strumienicowego w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa urzadzenia Typ Rodzaj rysunku Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Wciągarka linowa WL550 rzuty rysunki DWG wciagarki WL550 rysunki PDF wciagarli WL550 archiwum ZIP wciagarki WL550
Wciągarka linowa WL800 rzuty rysunki DWG wciagarki WL800 rysunki PDF wciagarki WL800 archiwum ZIP wciagarki WL800
Wciągarka linowa WL1200 rzuty rysunki DWG wciagarki WL1200 rysunki PDF wciagarki WL1200 archiwum ZIP wciagarki WL1200


11.  Referencje


Wciągarki linowe są montowane na żurawiach naszej produkcji.
Mapa lokalizacji firm, które zakupiły żurawie znajduje się poniżej.

Kliknij na mapie, aby przejść do przeglądania lokalizacji.

Mieszadła - lista referencyjna

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.


12. Zdjęcia


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )