Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

OFERTA  >  Natleniacze  >  natleniacze strumienicowe

Natleniacze strumienicowe  (NS)

Służą do natleniania i mieszania ścieków w komorach i rowach cyrkulacyjnych oczyszczalni ścieków.

Funkcje:

- natlenianie i mieszanie lub tylko mieszanie ścieków w oczyszczalniach
- odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach, zbiornikach buforowych i przepompowniach ścieków
- wspomaganie lub zastąpienie mało efektywnych urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i itp. ...

Paramerty:

Moc urzadzeń:                                           1,5  -  5,0 kW
Zdolność mieszania:                            do 125  -  450 m3
Zdolność natleniania:                           do 1,6   -   9,0 kgO2/godz.