OFERTA  > Mieszadła  > mieszadła zatapialne MZ "Hydra"

Spis treści

MxP - mieszadło zatapialne

1.      Wstęp
2.      Charakterystyka
3.      Budowa
4.      Dane techniczne
4.1    Parametry techniczne
4.2    Układ sterowania
4.3    Zabezpieczenia silnika
4.4    Wykonanie materiałowe
5.      Wyposażenie specjalne
5.1    Przystawka kątowa
5.2    Osłona śmigła
5.3    Nasadka napowietrzająca
5.4    Adapter prowadnicy
5.5    Mieszadło do pracy w pionie
5.6    Mieszadło pompujące
6.      Prowadnice mieszadeł
7.      Uszczelnienia
8.      Wykresy hydrodynamiczne
9.      Nowości
10.    Cennik
11.    Zamawianie
11.1  Oznaczenia mieszadeł
11.2  Sposób zamawiania i odbioru
12.    Karta katalogowa
13     Rysunki CAD
14.    Referencje
15.    Zdjęcia


1. Wstęp

Oferta produkcyjna zakładu obejmuje dwa typoszeregi mieszadeł zatapialnych: MZ „Hydra" i "MK "Turbo" różniące się rodzajem wykonania i zakresem mocy. Ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne, korzystny stosunek mocy do ceny oraz dużą niezawodność, mieszadła MZ "Hydra" są najchętniej kupowanymi przez naszych klientów mieszadłami zatapialnymi.2. Charakterystyka

Tam gdzie nie ma specjalnych wymagań pod wzgledem agresywności środowiska (ścieki komunalne i większość  przemysłowych) a moc mieszdeł jest wystarczająca, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszadeł zatapialnych typu MZ „Hydra".

Funkcje jakie mogą spełniać mieszadła MZ "Hydra" to między innymi :
-   mieszanie ścieków w komorach nitryfikacji i denitryfikacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków (zastępują wirownice, mieszadła mechaniczne,...)
-   wspomaganie urządzeń natleniająco-mieszających w przypadkach zbyt słabej hydrauliki komór np.: aeratorów powierzchniowych i szczotek, przy pracy których często powstają martwe strefy
-   przepompowywanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie
-   homogenizacja i stabilizacja osadów ściekowych3. Budowa

Mieszadła zatapialne zbudowane są na bazie trójfazowego sinikia asynchronicznego w wykonaniu zatapialnym. Korpus mieszadła odlany jest z żeliwa szarego pokrytego farbami epoksydowymi lub chloro-kauczukowymi. Wirnik śmigłowy, wyposażenie dodatkowe (nasadka kątowa, pierścień opływowy, ... ) oraz wszystkie elementy złączne, wykonane są ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio na wale silnika osadzony jest wirnik śmigłowy. Odpowiednie ukształtowanie łopatek wirnika zapewnia jego samooczyszczanie podczas pracy. Od strony wirnika śmigłowego wał silnika zabezpieczony jest dwustopniowym uszczelnieniem czołowym z komorą olejową pośrednią (komora buforowa). Przewód zasilający w wykonaniu standardowym ma długość 6m (na życzenie zamawiającego może być dowolnej długości).

Wymiary gabarytowe mieszadła MZ „Hydra" w wykonaniu standardowym

MZ - wymiary gabarytowe


4. Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Symbol mieszadła Moc 

(kW)
Masa

 (kg)
Obroty
 (obr/min)
Średnica śmigła
(mm)
Zdolność mieszania (m3) Ekonomia mieszania (W/m3) Maks. zasięg mieszania (m)
MZ 03 0,37 28,2 695 210 41 9 8
MZ 05 0,55 28,7 675 240 68 8 11
MZ 07 0,75 29,9 915 210 83 9 13
MZ 10 1,1 30,4 920 240 137 9 15
MZ 15 1,5 31,0 1405 210 166 11 19
MZ 20 2,2 32,7 1410 240 220 10 22

Moc mieszadła, ekonomię i zdolność mieszania, wyznaczono dla czystej wody na komorze zbliżonej kształtem do rowu cyrkulacyjnego przy założeniu minimalnej prędkości wymuszonej 0,1m/s. Maksymalny zasięg i szerokość mieszania zostały określone na tzw. zbiorniku nieskończonym (bardzo duży zbiornik, w którym wpływ kształtu i odległości ścian jest pomijalny).
W warunkach rzeczywistych należy uwzględniać czynniki limitujące możliwość wywołania optymalnej cyrkulacji z minimalnymi stratami hydraulicznymi (wielkość i kształt komory lub rowu cyrkulacyjnego, usytuowanie mieszadeł, rodzaj powierzchni ścian, gęstość i lepkość cieczy, ilość i rodzaj zanieczyszczeń stałych, itp...).
Przytoczone w tabeli wielkości : ekonomii, zdolności, szerokości i zasięgu mieszania służą jedynie do wstępnego doboru mieszadeł.4.2  Układ sterowania

Producent mieszadeł oferuje szafki sterownicze dedykowane do obsługi mieszadeł zatapialnych typu MZ "Hydra".

Widok zewnętrzny szafki sterowniczej.

SM-1 szafka sterownicza mieszadła

Wnętrze szafki sterowniczej

SM-1  szafka sterownicza mieszadła

W wykonaniu podstawowym szafka jest wyposażona w układy elektroniczne zabezpieczające przed:
-  przeciążeniem mieszadła
-  zanikiem jednej fazy
-  zamianą kolejności faz zasilających

Szafka sterownicza jest wyposażona również w sygnalizator pracy mieszadła wyłączajacy mieszadło w przypadku wykrycia:
-  wody w komorze olejowej.
-  wody lub wilgoci w komorze silnika .
-  przegrzania (termistory w uzwojeniach silnika).
Sygnalizator pracy mieszadła jest wykorzystywany w przypadku eksploatacji mieszadeł wyposażonych w odpowiednie czujniki.

Przyciski  włącz / wyłącz oraz lampki sygnalizujące stan zasilania oraz awarii mieszadła znajdują się na zewnątrz obudowy szafki. Możliwe jest również umieszczenie przycisków włącz / wyłącz w osobnej kasecie znajdującej się poza szafką sterowniczą.

Obudowy skrzynki mogą być w wykonaniu materiałowym:
-  plastikowe (standard UNI-1, wymiary zewnętrzne: 400x300x166mm)
-  aluminiowe (malowane proszkowo)
-  ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony szafek (IP65) umżliwia stosowanie ich na zewnątrz pomieszczeń. 34.3  Zabezpieczenia silnika elektrycznego

Na życzenie zamawiającego mieszadła mogą być wyposażone w dodatkowe czujniki sygnalizujace:
-  obecności wody w komorze olejowej,
-  obecność wody lub zawilgocenia w komorze silnika,
-  nadmierną temperaturę uzwojeń silnika.


4.3.1  Czujnik obecności wody w komorze olejowej

W większości przypadków mechaniczne uszczelnienia czołowe stosowane w mieszadłach zatapialnych zapewniają całkowitą szczelność. Producenci uszczelnień zastrzegają jednak możliwość wystąpienia w określonych okolicznościach minimalnych przecieków. Małe ilości wody rozpuszczają się w oleju lub tworzą emulsję, która dalej doskonale współpracuje z uszczelnieniami. Większe ilości wody, których olej nie jest już w stanie zaabsorbować, gromadzą się w dolnej części komory i również nie mają wpływu na pracę uszczelnień. Woda pochodząca z przecieków uszczelnień jest usuwana podczas okresowej wymiany oleju.

Czujnik z sondą w komorze olejowej sygnalizuje obecność wody w ilości większej od dopuszczalnej i konieczność niezwłocznej wymiany oleju połączonej z oceną stanu uszczelnień na podstawie analizy spuszczonego oleju.


4.3.2  Czujnik zawilgocenia w komorze silnika

Podczas montażu końcowego mieszadła, we wnętrzu silnika jest umieszczana wkładka absorbująca wilgoć  z powietrza zamkniętego w komorze silnika.  Pozwala to uniknąć zawilgocenia i kondensacji pary we wnętrzu silnika.

Czujnik zawilgocenia sygnalizuje pojawienie się wilgoci we wnętrzu komory silnika powstałej na skutek przecieku. Zadziałanie tego czujnika jest wskazaniem do niezwłocznego przeglądu mieszadła w celu ustalenia przyczyny przecieku.


4.3.3  Czujnik kontroli temperatury silnika

Czujniki temperatury powinny być stosowane w silnikach narażonych na przegrzanie. Dotyczy to silników pracujących w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia (>40°), silników narażonych na przeciążenia,  silników narażonych na częste lub ciężkie rozruchy, oraz silników, w których chłodzenie jest słabsze niż standardowo.

Dla silników mieszadeł zatapialnych pracujących w oczyszczalniach ścieków nie ma szczególnej potrzeby stosowania wbudowanych zabezpieczeń termicznych, przy założeniu prawidłowej pracy standardowych zabezpieczeń silnika, w szczególności zabezpieczenia przed przeciążeniem. Podczas pracy mieszadła są intensywnie chłodzone opływającą je wodą i pracują zazwyczaj w temperaturach znacznie niższych od dopuszczalnych.

Stosowanie wbudowanych zabezpieczeń termicznych jest zalecane dla mieszadeł zatapialnych:
-  pracujących w medium o podwyższonej temperaturze, gęstości lub lepkości,
-  pracujących w medium o dużej zwartości zanieczyszczeń włóknistych (ścieki komunalne uważa się za
normalne pod względem ilości zanieczyszczeń włóknistych),
-  mieszadeł, których prędkość obrotową reguluje się za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika).

Termistory, wbudowane w uzwojenia stojana silnika mieszadła, reagują na przekroczenie bezpiecznej temperatury pracy. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem na skutek przegrzania.


4.3.4  Zintegrowany sygnalizator  CR-3

Sondy i czujniki zabezpieczeń zabudowane w mieszadle mogą być obsługiwane przez zintegrowany sygnalizator CR-3 zaprojektowany specjalnie dla mieszadeł zatapialnych naszej produkcji.


W przypadku zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń, praca mieszadła jest wstrzymywana, a na czujniku CR-3 zapala się odpowiednia dioda  wskazująca przyczynę zatrzymania mieszadła.4.4  Wykonanie materiałowe

4.4.1  Mieszadło standardowe

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające dobrą odporność korozyjną w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych. Korpus mieszadła żeliwny, zabezpieczony powłoką epoksydową, pozostałe elementy zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej.

4.4.2  Mieszadło kwasoodporne

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające podwyższoną odporność korozyjną i chemiczną. Wszystkie elementy zewnętrzne, mające bezpośredni kontakt ze ściekami są wykonane ze stali nierdzewnej. Odporność korozyjna i chemiczna jak stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L do zastosowań w szczególnie wymagających warunkach.5. Wyposażenie i wykonanie specjalne

5.1  Przystawka kątowa


MZ - przystawka kątowa

W wykonaniu standardowym mieszadło mocuje się bezpośrednio na kolumnie prowadnicy w pozycji poziomej. W niektórych wypadkach, wskazane jest zamocowanie mieszadła nachylonego do dołu (np.: lepsze podnoszenie osadów) lub do góry (np.: rozbijanie kożucha). Przystawka kątowa, stanowiąca dodatkowe wyposażenie, umożliwia nachylenie mieszadła o kąt 10 lub 20. Mieszadło wyposażone w przystawkę kątową ma dodatkowe oznaczenie .10,  np.: MZ 05.105.2  Osłona śmigła (pierścień opływowy)

MZ - pierścień opływowy

Stosowanie pierścienia opływowego zmniejsza podatność wirnika na uszkodzenia mechaniczne, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz poprawia zasięg i sprawność mieszania. Mieszadło wyposażone w osłonę śmigła ma dodatkowe oznaczenie .20,  np.:  MZ 05.205.3  Nasadka napowietrzająca

MZ - mieszadło zatapialne z nasadką napowietrzajacą


Zastosowanie nasadki napowietrzającej do mieszadeł zatapialnych umożliwia mieszanie ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Dotlenienie ścieków odbywa się jednak kosztem znacznego pogorszenia sprawności mieszania. Typowym zastosowaniem takiego rozwiązania jest odświeżanie ścieków w zlewniach,  zbiornikach retencyjnych lub buforowych.  Mieszanie z jednoczesnym napowietrzaniem zapobiega zagniwaniu ścieków i wydzielaniu uciążliwych zapachów. Mieszadła z nasadką do napowietrzania są stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba mieszania z jednoczesnym napowietrzaniem i nie jest konieczne wydajne dostarczanie dużych ilości powietrza.
    

Symbol mieszadła Moc
(kW)
 Zdolność mieszania
(m3)
Zdolność natleniania
(kgO2/godz.)
Maksymalna głębokość zanurzenia mieszadła (m) Maksymalna głębokość napowietrzania (m)
MZ 10.30 1,1 do 52 do 0,3-0,6 do 1,8 do 2,6-3,5
MZ 20.30 2,2 do 90 do 0,6 -1,2 do 2,9 do 3,8-5,0

Nasadka napowietrzająca może być stosowana do mieszadeł zatapialnych  MZ10 i MZ20. Powietrze jest zasysane przez przewód o średnicy wewnętrznej 20mm, odporny na podciśnienie na głębokości pracy mieszadła.
Górne granice zdolności natleniania są osiągane przy wykorzystaniu mieszania do dodatkowego natleniania powierzchniowego.br /> Maksymalna głębokość zanurzenia mieszadła jest podana w tabeli powyżej.
Maksymalną głębokość napowietrzania można zwiększyć przez pochylenie (przystawka kątowa) mieszadła do dołu o kąt 10 lub 20 stopni.
Mieszadło wyposażone w nasadkę napowietrzającą ma dodatkowe oznaczenie .30,  np.:  MZ 20.30.

5.4  Adapter prowadnicy

W przypadku kiedy mieszadło musi być zainstalowane na prowadnicy o innym od standardowego przekroju kolumny (kwadrat 50x50mm), można zastosować adapter umożliwiający instalację mieszadeł MZ "Hydra" na dowolnym profilu kolumny.
Mieszadło wyposażone w adapter prowadnicy ma dodatkowe oznaczenie .40,  np.:  MZ 05.40.

MZ - adapter prowadnicy

Dodatkowe oznaczenie określa rodzaj profilu na którym ma pracować mieszadło np.: 60x60 dla profilu kwadratowego 60x60mm. Dla mieszadła wyposażonego w taki adapter całościowe oznaczenie będzie miało postać: MZ05.40 60x60.5.5  Mieszadło i uchwyt do pracy w pionie

W szczególnych wypadkach, kiedy zachodzi konieczność pracy mieszadła pod znacznym nachyleniem (powyżej 20o od poziomu) lub nawet w pionie, można zastosować mieszadło ze zmodyfikowanym uszczelnieniem pozwalającym na pracę mieszadła w takim położeniu oraz uchwytem do pracy w pionie mieszadła instalowanego na prowadnicy PM50 lub PMP50.

MZ - uchwyt pionowy

Mieszadło przystosowane do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: literę V umieszczoną na końcu symbolu typu urządzenia. Mieszadło wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: .45.
Na przykład: mieszadło MZ 05 przystosowane do pracy w pionie i wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma oznaczenie: MZV 05.455.6  Mieszadło pompujące z kryzą sprzęgającą

Zamocowanie mieszadła zatapialnego do kryzy kołnierzowej z mechanizmem sprzęgającym z kryzą kołnierza rurociągu lub przepustu w ścianie między zbiornikami, tworzy mieszadło pompujące. Umożliwia ono przetłaczanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie.
Rozwiązanie stosowane w naszej firmie umożliwia samoczynną instalację i demontaż mieszadła na kołnierzu przepustu znajdującego się poniżej poziomu ścieków.

MZP - mieszadło pompujące

Więcej informacji o mieszadłach pompujących można znaleźć w dziale:
OFERTA > Mieszadła > mieszadła pompujące
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek mieszadła pompującego powyżej.6. Prowadnice mieszadełDo instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł służą prowadnice.
Więcej informacji na temat prowadnic można znaleźć w dziale:
OFERTA > Prowadnice mieszadeł.
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek prowadnicy z mieszadłem powyżej.7. Uszczelnienia

System uszczelnienia mieszadła od strony wirnika śmigłowego składa się z podwójnego uszczelnienia mechanicznego z buforową komorą olejową.
Uszczelnienia montowane w wersji standardowej są przeznaczone do pracy w cieczach mocno zanieczyszczonych w tym w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych.
W przypadku cieczy znacznie odbiegających składem chemicznym lub rodzajem zanieczyszczeń od typowych dla ścieków komunalnych, mogą być zastosowane uszczelnienia o odpowiednio dobranej odporności.8. Wykresy hydrodynamiczne

MZ - wykresy hydrodynamiczne

W zależności od warunków lokalnych należy uwzględnić czynniki mające wpływ na parametry hydrauliczne. Najważniejsze z nich to : kształt i wielkość komory, chropowatość ścian, moc i usytuowanie mieszadeł, gęstość i lepkość cieczy , możliwość wywołania cyrkulacji, itp..


9. Nowości

04.1998 - przystawka napowietrzająca
08.1999 - mieszadło do pracy w pozycji pionowej typu V
04.2003 - prowadnica PM 50 KO do instalacji i obsługi mieszadeł po włazami
08.2008 - mieszadło pompujące10. Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl


11. Zamawianie

11.1  Oznaczenia mieszadeł

Składając zamówienie na mieszadła należy podać symbol według przykładu poniżej:

MZ15.8-TSO-1030-SSF-11.750

gdzie poszczególne grupy znaków określają:

Rodzaj mieszadła

MZ -  mieszadła zatapialne Hydra

Wielkość mieszadła
03 - moc znamionowa silnika 0,37 kW
05 - moc znamionowa silnika 0,55 kW
11 - moc znamionowa silnika 1,1 kW
15 - moc znamionowa silnika 1,5 kW
22 - moc znamionowa silnika 2,2 kW

Prędkość obrotową
.8  -  750 obr/min
.6  - 1000 obr/min
.4  - 1500 obr/min

Wbudowane czujnki
T - temperatury silnika (PTC)
S - wilgotności w komorze silnika
O - obecności wody w komorze buforowej

Wyposażenie dodatkowe
10 - przystawka kątowa do nachylania mieszadła do dołu lub góry o kąt 15 lub 25o
20 - osłona śmigła (pierścień opływowy, jet ring)
25 - osłona antwirowa
30 - nasadka napowietrzająca
40 - adapter profilu kolumny prowadnicy
45 - uchwyt do pracy mieszadła w pozycji pionowej

Rodzaj wykonania

SS- kwasoodporne wykonanie materiałowe (stainless steel)
V - mieszadło przystosowane do pracy w pionie
Z - smarowanie zewnętrzne
F - do pracy z falownikiem

Moc i obroty śmigła
-
o ile jest różna od mocy znamionowej silnika mieszadła

Długość kabla zasilającego
Można zamawiać mieszadła z kablem zasilającym dłuższym niż standardowe 6m.

Adapter profilu kolumny prowadnicy
Mieszadła MZ Hydra pracują na profilu 50x50. Można zamówić mieszadło z adapterem do mocowania na dowolnym profilu np. 60x60

Przykłady:

MK15.8-T  -  oznacza mieszadło zatapialne o mocy 1,5 kW  i prędkości obrotowej 750 obr/min z wbudowanym czujnikiem temperatury silnika

MK22.4-TS-1020-SSF-15.350 na profil 60x60z kablem 10m  -   oznacza mieszadło zatapialne o mocy znamionowej silnika 2,2 kW, z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz czujnikiem wilgotności w komorze silnika, z przystawką umożliwiającą nachylenie mieszadła do dołu lub góry, z osłoną śmigła, w kwasoodpornym wykonaniu materiałowym, przystosowane do pracy z falownikiem , ze śmigłem o mocy 1,5 kW przy 350 obr/min, z adapterem do mocowania na profilu kwadratowym 60x60 i kablem zasilającym długości 10m.


Uwaga: czujniki zabezpieczeń silnika mieszadeł (T, S, O) powinny być obsługiwane przez dedykowany przekaźnik - sygnalizator awarii R-3 bedący również w naszej ofercie.11.2  Sposób zamawiania i odbioru

W celu określenia rodzaju zamawianych urządzeń należy podać ich symbol (wg punktu 11.1) oraz szkic usytuowania, jeżeli zamawiający chce potwierdzić poprawność doboru i usytuowania mieszadeł.

Dobór urządzeń pod względem hydrauliki tj. określenie kąta nachylenia oraz ilość i usytuowanie mieszadeł w zbiorniku powinno uzgadniać się z producentem. Dysponując długoletnim doświadczeniem służymy bezpłatnym doradztwem w pełnym zakresie dotyczącym doboru i eksploatacji urządzeń mieszających naszej firmy.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu realizacji dłuższego niż dwa tygodnie, przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez producenta w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu. Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania urządzeń i faktury.
12. KaRta katalogowa

MZ  -  mieszadło zatapialne


Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na obrazie karty powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie PDF obok.MZ  -  mieszadło zatapialne13. Rysunki CAD

Kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej aby ściągnąć rysunek w formacie *.dwg lub *.pdf na dysk twardy komputera.

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Mieszadło zatapialne MZ "Hydra" rzuty wersja bez wyposażenia dodatkowego rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Mieszadło zatapialne MZ "Hydra" rzuty z nasadką napowietrzającą rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


14. Referencje

Mapa lokalizacji, które zakupiły mieszadła zatapialne produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.14. ZdjęciaKliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana prawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce.

Galeria zdjęć - JPG