OFERTA  > Mieszadła  > mieszadła zatapialne MZ "Hydra"

Spis treści

MxP - mieszadło zatapialne

1.      Wstęp
2.      Charakterystyka
3.      Budowa
4.      Dane techniczne
4.1    Parametry techniczne
4.2    Układ sterowania
4.3    Zabezpieczenia silnika
4.4    Wykonanie materiałowe
5.      Wyposażenie specjalne
5.1    Przystawka kątowa
5.2    Osłona śmigła
5.3    Nasadka napowietrzająca
5.4    Adapter prowadnicy
5.5    Mieszadło do pracy w pionie
5.6    Mieszadło pompujące
6.      Prowadnice mieszadeł
7.      Uszczelnienia
8.      Wykresy hydrodynamiczne
9.      Nowości
10.    Cennik
11.    Zamawianie
11.1  Oznaczenia mieszadeł
11.2  Sposób zamawiania i odbioru
12.    Karta katalogowa
13     Rysunki CAD
14.    Referencje
15.    Zdjęcia


1. Wstęp

Oferta produkcyjna zakładu obejmuje dwa typoszeregi mieszadeł zatapialnych: MZ „Hydra" i "MK "Turbo" różniące się rodzajem wykonania i zakresem mocy. Ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne, korzystny stosunek mocy do ceny oraz dużą niezawodność, mieszadła MZ "Hydra" są najchętniej kupowanymi przez naszych klientów mieszadłami zatapialnymi.2. Charakterystyka

Tam gdzie nie ma specjalnych wymagań pod wzgledem agresywności środowiska (ścieki komunalne i większość  przemysłowych) a moc mieszdeł jest wystarczająca, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszadeł zatapialnych typu MZ „Hydra".

Funkcje jakie mogą spełniać mieszadła MZ "Hydra" to między innymi :
-   mieszanie ścieków w komorach nitryfikacji i denitryfikacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków (zastępują wirownice, mieszadła mechaniczne,...)
-   wspomaganie urządzeń natleniająco-mieszających w przypadkach zbyt słabej hydrauliki komór np.: aeratorów powierzchniowych i szczotek, przy pracy których często powstają martwe strefy
-   przepompowywanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie
-   homogenizacja i stabilizacja osadów ściekowych3. Budowa

Mieszadła zatapialne zbudowane są na bazie trójfazowego sinikia asynchronicznego w wykonaniu zatapialnym. Korpus mieszadła odlany jest z żeliwa szarego pokrytego farbami epoksydowymi lub chloro-kauczukowymi. Wirnik śmigłowy, wyposażenie dodatkowe (nasadka kątowa, pierścień opływowy, ... ) oraz wszystkie elementy złączne, wykonane są ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio na wale silnika osadzony jest wirnik śmigłowy. Odpowiednie ukształtowanie łopatek wirnika zapewnia jego samooczyszczanie podczas pracy. Od strony wirnika śmigłowego wał silnika zabezpieczony jest dwustopniowym uszczelnieniem czołowym z komorą olejową pośrednią (komora buforowa). Przewód zasilający w wykonaniu standardowym ma długość 6m (na życzenie zamawiającego może być dowolnej długości).

Wymiary gabarytowe mieszadła MZ „Hydra" w wykonaniu standardowym

MZ - wymiary gabarytowe


4. Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Symbol mieszadła Moc 

(kW)
Masa

 (kg)
Obroty
 (obr/min)
Średnica śmigła
(mm)
Zdolność mieszania (m3) Ekonomia mieszania (W/m3) Maks. zasięg mieszania (m)
MZ 03 0,37 28,2 695 210 41 9 8
MZ 05 0,55 28,7 675 240 68 8 11
MZ 07 0,75 29,9 915 210 83 9 13
MZ 10 1,1 30,4 920 240 137 9 15
MZ 15 1,5 31,0 1405 210 166 11 19
MZ 20 2,2 32,7 1410 240 220 10 22

Moc mieszadła, ekonomię i zdolność mieszania, wyznaczono dla czystej wody na komorze zbliżonej kształtem do rowu cyrkulacyjnego przy założeniu minimalnej prędkości wymuszonej 0,1m/s. Maksymalny zasięg i szerokość mieszania zostały określone na tzw. zbiorniku nieskończonym (bardzo duży zbiornik, w którym wpływ kształtu i odległości ścian jest pomijalny).
W warunkach rzeczywistych należy uwzględniać czynniki limitujące możliwość wywołania optymalnej cyrkulacji z minimalnymi stratami hydraulicznymi (wielkość i kształt komory lub rowu cyrkulacyjnego, usytuowanie mieszadeł, rodzaj powierzchni ścian, gęstość i lepkość cieczy, ilość i rodzaj zanieczyszczeń stałych, itp...).
Przytoczone w tabeli wielkości : ekonomii, zdolności, szerokości i zasięgu mieszania służą jedynie do wstępnego doboru mieszadeł.4.2  Układ sterowania

Producent mieszadeł oferuje szafki sterownicze dedykowane do obsługi mieszadeł zatapialnych typu MZ "Hydra".

Widok zewnętrzny szafki sterowniczej.

SM-1 szafka sterownicza mieszadła

Wnętrze szafki sterowniczej

SM-1  szafka sterownicza mieszadła

W wykonaniu podstawowym szafka jest wyposażona w układy elektroniczne zabezpieczające przed:
-  przeciążeniem mieszadła
-  zanikiem jednej fazy
-  zamianą kolejności faz zasilających

Szafka sterownicza jest wyposażona również w sygnalizator pracy mieszadła wyłączajacy mieszadło w przypadku wykrycia:
-  wody w komorze olejowej.
-  wody lub wilgoci w komorze silnika .
-  przegrzania (termistory w uzwojeniach silnika).
Sygnalizator pracy mieszadła jest wykorzystywany w przypadku eksploatacji mieszadeł wyposażonych w odpowiednie czujniki.

Przyciski  włącz / wyłącz oraz lampki sygnalizujące stan zasilania oraz awarii mieszadła znajdują się na zewnątrz obudowy szafki. Możliwe jest również umieszczenie przycisków włącz / wyłącz w osobnej kasecie znajdującej się poza szafką sterowniczą.

Obudowy skrzynki mogą być w wykonaniu materiałowym:
-  plastikowe (standard UNI-1, wymiary zewnętrzne: 400x300x166mm)
-  aluminiowe (malowane proszkowo)
-  ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony szafek (IP65) umżliwia stosowanie ich na zewnątrz pomieszczeń. 34.3  Zabezpieczenia silnika elektrycznego

Na życzenie zamawiającego mieszadła mogą być wyposażone w dodatkowe czujniki sygnalizujace:
-  obecności wody w komorze olejowej,
-  obecność wody lub zawilgocenia w komorze silnika,
-  nadmierną temperaturę uzwojeń silnika.


4.3.1  Czujnik obecności wody w komorze olejowej

W większości przypadków mechaniczne uszczelnienia czołowe stosowane w mieszadłach zatapialnych zapewniają całkowitą szczelność. Producenci uszczelnień zastrzegają jednak możliwość wystąpienia w określonych okolicznościach minimalnych przecieków. Małe ilości wody rozpuszczają się w oleju lub tworzą emulsję, która dalej doskonale współpracuje z uszczelnieniami. Większe ilości wody, których olej nie jest już w stanie zaabsorbować, gromadzą się w dolnej części komory i również nie mają wpływu na pracę uszczelnień. Woda pochodząca z przecieków uszczelnień jest usuwana podczas okresowej wymiany oleju.

Czujnik z sondą w komorze olejowej sygnalizuje obecność wody w ilości większej od dopuszczalnej i konieczność niezwłocznej wymiany oleju połączonej z oceną stanu uszczelnień na podstawie analizy spuszczonego oleju.


4.3.2  Czujnik zawilgocenia w komorze silnika

Podczas montażu końcowego mieszadła, we wnętrzu silnika jest umieszczana wkładka absorbująca wilgoć  z powietrza zamkniętego w komorze silnika.  Pozwala to uniknąć zawilgocenia i kondensacji pary we wnętrzu silnika.

Czujnik zawilgocenia sygnalizuje pojawienie się wilgoci we wnętrzu komory silnika powstałej na skutek przecieku. Zadziałanie tego czujnika jest wskazaniem do niezwłocznego przeglądu mieszadła w celu ustalenia przyczyny przecieku.


4.3.3  Czujnik kontroli temperatury silnika

Czujniki temperatury powinny być stosowane w silnikach narażonych na przegrzanie. Dotyczy to silników pracujących w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia (>40°), silników narażonych na przeciążenia,  silników narażonych na częste lub ciężkie rozruchy, oraz silników, w których chłodzenie jest słabsze niż standardowo.

Dla silników mieszadeł zatapialnych pracujących w oczyszczalniach ścieków nie ma szczególnej potrzeby stosowania wbudowanych zabezpieczeń termicznych, przy założeniu prawidłowej pracy standardowych zabezpieczeń silnika, w szczególności zabezpieczenia przed przeciążeniem. Podczas pracy mieszadła są intensywnie chłodzone opływającą je wodą i pracują zazwyczaj w temperaturach znacznie niższych od dopuszczalnych.

Stosowanie wbudowanych zabezpieczeń termicznych jest zalecane dla mieszadeł zatapialnych:
-  pracujących w medium o podwyższonej temperaturze, gęstości lub lepkości,
-  pracujących w medium o dużej zwartości zanieczyszczeń włóknistych (ścieki komunalne uważa się za
normalne pod względem ilości zanieczyszczeń włóknistych),
-  mieszadeł, których prędkość obrotową reguluje się za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika).

Termistory, wbudowane w uzwojenia stojana silnika mieszadła, reagują na przekroczenie bezpiecznej temperatury pracy. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem na skutek przegrzania.


4.3.4  Zintegrowany sygnalizator  CR-3

Sondy i czujniki zabezpieczeń zabudowane w mieszadle mogą być obsługiwane przez zintegrowany sygnalizator CR-3 zaprojektowany specjalnie dla mieszadeł zatapialnych naszej produkcji.


W przypadku zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń, praca mieszadła jest wstrzymywana, a na czujniku CR-3 zapala się odpowiednia dioda  wskazująca przyczynę zatrzymania mieszadła.4.4  Wykonanie materiałowe

4.4.1  Mieszadło standardowe

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające dobrą odporność korozyjną w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych. Korpus mieszadła żeliwny, zabezpieczony powłoką epoksydową, pozostałe elementy zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej.

4.4.2  Mieszadło kwasoodporne

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające podwyższoną odporność korozyjną i chemiczną. Wszystkie elementy zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej. Odporność korozyjna i chemiczna jak stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L do zastosowań w szczególnie wymagających warunkach.5. Wyposażenie i wykonanie specjalne

5.1  Przystawka kątowa


MZ - przystawka kątowa

W wykonaniu standardowym mieszadło mocuje się bezpośrednio na kolumnie prowadnicy w pozycji poziomej. W niektórych wypadkach, wskazane jest zamocowanie mieszadła nachylonego do dołu (np.: lepsze podnoszenie osadów) lub do góry (np.: rozbijanie kożucha). Przystawka kątowa, stanowiąca dodatkowe wyposażenie, umożliwia nachylenie mieszadła o kąt 10 lub 20. Mieszadło wyposażone w przystawkę kątową ma dodatkowe oznaczenie .10,  np.: MZ 05.105.2  Osłona śmigła (pierścień opływowy)

MZ - pierścień opływowy

Stosowanie pierścienia opływowego zmniejsza podatność wirnika na uszkodzenia mechaniczne, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz poprawia zasięg i sprawność mieszania. Mieszadło wyposażone w osłonę śmigła ma dodatkowe oznaczenie .20,  np.:  MZ 05.205.3  Nasadka napowietrzająca

MZ - mieszadło zatapialne z nasadką napowietrzajacą


Zastosowanie nasadki napowietrzającej do mieszadeł zatapialnych umożliwia mieszanie ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Dotlenienie ścieków odbywa się jednak kosztem znacznego pogorszenia sprawności mieszania. Typowym zastosowaniem takiego rozwiązania jest odświeżanie ścieków w zlewniach,  zbiornikach retencyjnych lub buforowych.  Mieszanie z jednoczesnym napowietrzaniem zapobiega zagniwaniu ścieków i wydzielaniu uciążliwych zapachów. Mieszadła z nasadką do napowietrzania są stosowane wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba mieszania z jednoczesnym napowietrzaniem i nie jest konieczne wydajne dostarczanie dużych ilości powietrza.
    

Symbol mieszadła Moc
(kW)
 Zdolność mieszania
(m3)
Zdolność natleniania
(kgO2/godz.)
Maksymalna głębokość zanurzenia mieszadła (m) Maksymalna głębokość napowietrzania (m)
MZ 10.30 1,1 do 52 do 0,3-0,6 do 1,8 do 2,6-3,5
MZ 20.30 2,2 do 90 do 0,6 -1,2 do 2,9 do 3,8-5,0

Nasadka napowietrzająca może być stosowana do mieszadeł zatapialnych  MZ10 i MZ20. Powietrze jest zasysane przez przewód o średnicy wewnętrznej 20mm, odporny na podciśnienie na głębokości pracy mieszadła.
Górne granice zdolności natleniania są osiągane przy wykorzystaniu mieszania do dodatkowego natleniania powierzchniowego.br /> Maksymalna głębokość zanurzenia mieszadła jest podana w tabeli powyżej.
Maksymalną głębokość napowietrzania można zwiększyć przez pochylenie (przystawka kątowa) mieszadła do dołu o kąt 10 lub 20 stopni.
Mieszadło wyposażone w nasadkę napowietrzającą ma dodatkowe oznaczenie .30,  np.:  MZ 20.30.

5.4  Adapter prowadnicy

W przypadku kiedy mieszadło musi być zainstalowane na prowadnicy o innym od standardowego przekroju kolumny (kwadrat 50x50mm), można zastosować adapter umożliwiający instalację mieszadeł MZ "Hydra" na dowolnym profilu kolumny.
Mieszadło wyposażone w adapter prowadnicy ma dodatkowe oznaczenie .40,  np.:  MZ 05.40.

MZ - adapter prowadnicy

Dodatkowe oznaczenie określa rodzaj profilu na którym ma pracować mieszadło np.: 60x60 dla profilu kwadratowego 60x60mm. Dla mieszadła wyposażonego w taki adapter całościowe oznaczenie będzie miało postać: MZ05.40 60x60.5.5  Mieszadło i uchwyt do pracy w pionie

W szczególnych wypadkach, kiedy zachodzi konieczność pracy mieszadła pod znacznym nachyleniem (powyżej 20o od poziomu) lub nawet w pionie, można zastosować mieszadło ze zmodyfikowanym uszczelnieniem pozwalającym na pracę mieszadła w takim położeniu oraz uchwytem do pracy w pionie mieszadła instalowanego na prowadnicy PM50 lub PMP50.

MZ - uchwyt pionowy

Mieszadło przystosowane do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: literę V umieszczoną na końcu symbolu typu urządzenia. Mieszadło wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: .45.
Na przykład: mieszadło MZ 05 przystosowane do pracy w pionie i wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma oznaczenie: MZV 05.455.6  Mieszadło pompujące z kryzą sprzęgającą

Zamocowanie mieszadła zatapialnego do kryzy kołnierzowej z mechanizmem sprzęgającym z kryzą kołnierza rurociągu lub przepustu w ścianie między zbiornikami, tworzy mieszadło pompujące. Umożliwia ono przetłaczanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie.
Rozwiązanie stosowane w naszej firmie umożliwia samoczynną instalację i demontaż mieszadła na kołnierzu przepustu znajdującego się poniżej poziomu ścieków.

MZP - mieszadło pompujące

Więcej informacji o mieszadłach pompujących można znaleźć w dziale:
OFERTA > Mieszadła > mieszadła pompujące
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek mieszadła pompującego powyżej.6. Prowadnice mieszadełDo instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł służą prowadnice.
Więcej informacji na temat prowadnic można znaleźć w dziale:
OFERTA > Prowadnice mieszadeł.
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek prowadnicy z mieszadłem powyżej.7. Uszczelnienia

System uszczelnienia mieszadła od strony wirnika śmigłowego składa się z podwójnego uszczelnienia mechanicznego z buforową komorą olejową.
Uszczelnienia montowane w wersji standardowej są przeznaczone do pracy w cieczach mocno zanieczyszczonych w tym w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych.
W przypadku cieczy znacznie odbiegających składem chemicznym lub rodzajem zanieczyszczeń od typowych dla ścieków komunalnych, mogą być zastosowane uszczelnienia o odpowiednio dobranej odporności.8. Wykresy hydrodynamiczne

MZ - wykresy hydrodynamiczne

W zależności od warunków lokalnych należy uwzględnić czynniki mające wpływ na parametry hydrauliczne. Najważniejsze z nich to : kształt i wielkość komory, chropowatość ścian, moc i usytuowanie mieszadeł, gęstość i lepkość cieczy , możliwość wywołania cyrkulacji, itp..9. Nowości

04.1998 - przystawka napowietrzająca
08.1999 - mieszadło do pracy w pozycji pionowej typu V
04.2003 - prowadnica PM 50 KO do instalacji i obsługi mieszadeł po włazami
08.2008 - mieszadło pompujące
10. Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl11. Zamawianie

11.1  Oznaczenia mieszadeł

Składając zamówienie na mieszadła należy podać symbol określający:

Symbol urządzenia

MZ - oznacza mieszadło zatapialne typu "Hydra"

Wielkość mieszadła

Dwucyfrowa liczba po symbolu typu mieszadła oznacza jego wielkość:

05  - moc 0,5 kW
10  - moc 1,0 kW
15  - moc 1,5 kW
20  - moc 2,2 kW


Wykonanie specjalne

Dodatkowe oznaczenie literowe na końcu symbolu typu mieszadła oznacza jego specjalne wykonanie:

V  - mieszadło przystosowane do pracy w pionie
P  - mieszadło pompujące przystosowane do mocowania na kryzie kołnierzowej z mechanizmem sprzęgającym


Wyposażenie specjalne

Dodatkowe oznaczenie cyfrowe na końcu symbolu mieszadła oznacza mieszadło wyposażone w:

.10 -  przystawka kątowa do nachylania mieszadła do dołu lub góry o kąt 10 lub 20o
.20 - osłona śmigła (pierścień opływowy)
.30 - nasadka napowietrzająca
.40 - adapter prowadnicy
.45 - uchwyt do pracy mieszadła w pozycji pionowej
.50 - kryza kołnierzowa z mechanizmem sprzęgającym

Zabezpieczenia silnika

Dodatkowe oznaczenie Literowe końcu symbolu mieszadła oznacza mieszadło wyposażone w:

.T -  wbudowany czujnik temperatury silnika (pozystor PTC),
.S -  czujnik wilgotności w komorze silnika,
.O -  czujnik obecności wody w komorze buforowej (olejowej).

Długość kabla zasilającego

Można zamawiać mieszadła z kablem zasilającym dłuższym niż standardowe 6m. Pożądaną długość kabla należy zaznaczyć w zamówieniu.


Przykłady:

MZ 05   -   oznacza mieszadło zatapialne o mocy 0,5 kW w wykonaniu standardowym i kablem zasilającym o długości 6m.

MZ 05.TS   -   oznacza mieszadło zatapialne o mocy 0,5 kW w wykonaniu standardowym, z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem wilgotności w komorze silnika oraz kablem zasilającym o długości 6m.

MZ 10.10.20 -   oznacza mieszadło zatapialne o mocy 1,1 kW, z przystawką umożliwiającą nachylenie mieszadła do dołu lub góry z osłoną śmigła i kablem długości 6m.

MZV 15.40 50/60   - oznacza mieszadło o mocy 1,5 kW wyposażone w adapter umożliwiający pracę na profilu kwadratowym 60x60mm, z  kabelem zasilającym długości 6m.

MZV 15.45   - oznacza mieszadło o mocy 1,5 kW przystosowane do pracy w pionie, wyposażone w uchwyt do pracy w pionie i kabel zasilający o długości 6m.

MZP 20.50  kabel 20  - oznacza mieszadło pompujące o mocy 2,2 kW wyposażone w kryzę sprzęgającą i kabel zasilający o długości 20m.

Uwaga: czujniki zabezpieczeń silnika mieszadeł (T, S, O) powinny być obsługiwane przez dedykowany przekaźnik - sygnalizator awarii R-3 bedący również w naszej ofercie.11.2  Sposób zamawiania i odbioru

W celu określenia rodzaju zamawianych urządzeń należy podać ich symbol (wg punktu 11.1) oraz szkic usytuowania, jeżeli zamawiający chce potwierdzić poprawność doboru i usytuowania mieszadeł.

Dobór urządzeń pod względem hydrauliki tj. określenie kąta nachylenia oraz ilość i usytuowanie mieszadeł w zbiorniku powinno uzgadniać się z producentem. Dysponując długoletnim doświadczeniem służymy bezpłatnym doradztwem w pełnym zakresie dotyczącym doboru i eksploatacji urządzeń mieszających naszej firmy.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu realizacji dłuższego niż dwa tygodnie, przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez producenta w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu. Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania urządzeń i faktury.
12. KaRta katalogowa

MZ  -  mieszadło zatapialne


Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na obrazie karty powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie PDF obok.MZ  -  mieszadło zatapialne13. Rysunki CAD

Kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej aby ściągnąć rysunek w formacie *.dwg lub *.pdf na dysk twardy komputera.

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Mieszadło zatapialne MZ "Hydra" rzuty wersja bez wyposażenia dodatkowego rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Mieszadło zatapialne MZ "Hydra" rzuty z nasadką napowietrzającą rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


14. Referencje

Mapa lokalizacji i lista referencyjna firm, które zakupiły mieszadła zatapialne produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji.


Klasyczna lista referencyjna:

1. Kaliska - Urząd Gminy
2. Brodnica - "Sanmel"
3. Żary - "Hydrobiel"
4. Brodnica - "Sanmel"
5. Wągrowiec - "Ekomax" Lech Balbus
6. Gliwice - "Eneko" Sp. z o.o.
7. Poznań - "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
8. Gliwice - "Eneko" Sp. z o.o.
9. Bełchatów "Binż"
10. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
11. Puck "EkoCelkon"
12. Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
13. Brodnica "Sanmel"
14. Krajenka Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej
15. Brodnica "Sanmel"
16. Ustka Wodociągi Ustka
17. Murowana Goślina K.J.K.
18. Białystok "BPRJ" Spółka z o.o.
19. Ustka Wodociągi Ustka
20. Goleniów Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych
21. Murowana Goślina K.J.K.
22. Koszalin "Ekowodrol"
23. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
24. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
25. Wrzesnia "Nowbud"
26. Koszalin "Ekowodrol"
27. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
28. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
29. Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
30. Goleniów Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych
31. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
32. Bełchatów "Binż"
33. Strzałkowo Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów
34. Ustka Wodociągi Ustka
35. Murowana Goślina "K.J.K."
36. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
37. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
38. Proboszczowice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
39. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
40. Brodnica "Sanmel"
41. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo-Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
42. Szczecin Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Montazowych
43. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
44. Goleniów Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych
45. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
46. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
47. Szczytno Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych
48. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
49. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo-Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
50. Szczecin Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Montazowych
51. Piotrków Trybunalski "Vitrobudowa"
52. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
53. Giżycko "Skan"
54. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
55. Giżycko "Skan"
56. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo-Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
57. Jarosławiec Spółka Wodna
58. Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
59. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
60. Pniewy "Tech-Mont" Spółdzielnia Pracy
61. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
62. Białystok "Inżynieria"
63. Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
64. Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
65. Szczecin Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Montazowych
66. Warszawa "Eko-Aqua Invest" Sp. z o.o.
67. Przemęt PPH "Łabimex"
68. Szczytno JW 2669
69. Szczecin "EkoWark"
70. Pniewy "Tech-Mont" Spółdzielnia Pracy
71. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
72. Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
73. Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
74. Zielona Góra "Ekol Bud Aqua" S.C.
75. Przemęt PPH "Łabimex"
76. Chodzież "Proxima"
77. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
78. Brzeźnice Spółka Wodno-Ściekowa
79. Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
80. Dębica "Ekobudowa"
81. Gostynin "BudGost"
82. Murowana Goślina K.J.K.
83. Gostynin "BudGost"
84. Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
85. Warszawa "Complex-Eko"
86. Dębica "Ekobudowa"
87. Pniewy "Tech-Mont" Spółdzielnia Pracy
88. Warszawa "Complex-Eko"
89. Białystok "BPRJ" Spółka z o.o.
90. Sułkowice Urząd Miejski
91.Dębica "Ekobudowa"
92. Wilkasy "Środowisko"
93. Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
94. Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
95. Warszawa "Budimex Projekt"
96. Białystok "BPRJ" Spółka z o.o.
97. Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
98. Lipno Spólka Budowlano-Handlowa "MIGBUD" S.C.99.
99. Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
100. Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
Lipno Spólka Budowlano-Handlowa "MIGBUD" S.C.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Ustka Wodociąągi Ustka
Ustka Wodociąągi Ustka
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o.
Gniewino "BIG FISH" S.A.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Eneko" Sp. z o.o.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Szczytno PPUH "PROXIMA" Sp. z o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Płochocin Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "Polmos" S.A.
Łomża "Konsorcjum Hydro-Erg" S.A.
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Zławieś Wielka Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
Giżycko "EKO-TECH" Sp. z o.o.,PRHiM
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Dębica "Ekobudowa"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Sieraków Zakłady Mięsne "Bartek"
Białystok PPU "DALBA' Sp. z o.o.
Gliwice P.W "En-Eko" Sp. z o.o.
Lublin "BioTech" Sp. z o.o.
Modlin Spółdzielmia Mieszkaniowa "Nowy Modlin "
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult" Sp. z o.o.
Warszawa "Eko-Aqua Invest" Sp. z o.o.
Poznań P.W "Biokonsult" Sp. o.o.
Lublin "BioTech" Sp. z o.o.
Chełm Zakł. Budowl. Obsługi Techn. Bud. Mieszk. "Ecoinsbud"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura
Poznań P.W. "Biokonsult" Sp. z o.o.
Gliwice P.W. "En-Eko" Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Poznań P.B.S.O. i R.W. "Trout" Sp. z o.o.
Stęszew Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Dźwierzuty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kozienice Zakład Gospodarki Komunalnej
Płock Przedsiębiorstwo Budowlane "POLBUD" s.c.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Sulechów Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o.
Gliwice P.W. "En-Eko" Sp. z o.o.
Sulechów Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o.
Poznań Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urz.Kom."Biowogaz"
Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Technologii Wody i Ścieków "ProEko"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko"
Kępno Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Dębica Przedsiębiorstwo Budowlane "Ekobudowa'
Zielona Góra Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Sanbud"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Mikołów Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.oo
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Zemborzyce Podleśne 27 A "BIO-TECH" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Kołobrzeg "HYDROMEL"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Kołobrzeg "HYDROMEL"
Kielce Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Sławno Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Lwówek Zakład Gospodarki Komunalnej
Kielce Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Sieradz Kowalewski Sp.z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Tarnów Firma Handlowo-Usługowa "ANBUD"
Sierakowice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Skibiński"
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Wałcz Gminny Zakład Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej
Dobiegniew Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Komunalni"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Lublin PRzeds.Robót Inż. "Energopol-Lublin" S.A.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Pniewy Przedsiębiorstwo Komunalne
Chodzież "Proxima"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Koszalin "Ekowodrol"
Białokoszyce 1 Zakład Usługowo-Montażowy OŚ."SABKUR-Bio"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Sławno Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Głogów Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Głogów Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej s.c.
Gniewino "BIG-FISH" S.A.
Przemęt Przedsiębiorstwo Przetwórczo-Handlowe "Łabimex"
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej s.c.
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Banie Mazurskie Urząd Gminy
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Mieścisko Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Gdańsk Zakłady Przemysłu Tłuszczowego "OLVIT"
Osielsko OCHOBUD"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Osielsko "OCHOBUD"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Przewrotne 323 "SARIA" Małopolska SP. z o.o. w Krakowie o/ Przewrotne
Środa Wlkp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spychacz
Żuromin "INWESTEAM"
Środa Wlkp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spychacz
Łosice Laktopol
Przewrotne 323 "SARIA" Małopolska SP. z o.o. w Krakowie o/ Przewrotne
Osielsko "OCHOBUD"
Głubczyce GWiK
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Wielgomłyny Zakład Przetwórstw Mięsnego "Gaik"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Bielsko-Biała Biuro Inżynierii Środowiska MMA
Szczecinek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Giżycko ZBOI Niekało
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa, W.Wójcik
Bielsk Podlaski "Ekoinsbud"
Rzeszów Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Bielsk Podlaski "Ekoinsbud"
Sosnowiec Wiktor Eko"
Warszawa "Eko-Aqua Invest" Sp. z o.o.
Piła "Ekoklar"
Błaszki Zakład Budowlany Henryk Mocny
Sieradz Kowalewski Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych AGH
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Kłecko Zakład Gospodarki Komunalnej
Chodzież Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult"
Bydgoszcz Eko-Service"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Puck "EkoCelkon"
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa, W.Wójcik
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gliwice Usługi Projektowe,Nadzory Inwestorskie Krystyna Fryc
Lublin PRzeds.Robót Inż. "Energopol-Lublin" S.A.
Białystok Przeds.Prod.-Usług.-Handlowe "Rodex"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gniewino Rieber Foods Polska we Włocławku o/ w Gniewinie
Nowy Sącz PPUH "Sądeczanka"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Chorzele "Bel Polska" Sp. z o.o.
Warszawa "Stół Polski" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Nieporęt "BioTech" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Chełm Zakł. Budowl. Obsługi Techn. Bud. Mieszk. "Ecoinsbud"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Tarnów Zakład Remontowo-Budowlany
Katowice Przeds.Wdrożeniowo-Prod. PWP Sp.z o.o.
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Warszawa Hydro-System
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Bargłów Kościelny Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Korsze WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Mieścisko Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Lębork UNI-BisPlus s.c.
Łukta Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń Komunalnych
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Wrocław "TEW" Sp. z o.o.
Sochaczew Masterfoods Polska Sp. z o.o.
Drawsko Pomorskie Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult"
Łódź Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SUMAX Sp. z o.o.
Grudziądz Perfekta" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
Sochaczew Masterfoods Polska
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa,W.Wójcik
Poznań "Biokonsult"
Kwilcz Zakład Obsługi Mienia Samorzadowego
Kwilcz ZOMS
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Drobin Olewnik -Bis
Sobótka 81 k. Ostrowa Wlkp. DOMAGAŁA TG
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Świętajno "Saria" W-wa Oddział w Długim Borku
Płock Huber Technology
Świętajno Saria" W-wa Oddział w Długim Borku
Sobótka 81 k. Ostrowa Wlkp. DOMAGAŁA TG
Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
Międzybrodzie Bialskie Zakład Usłu.-Prod. Gosp.Wodno-Ściekowej "ISEPNICA"
Zbiersk P.P.H.U.Automatyk B. Kondratowicz
Białystok Nijhuis Water Polska
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Poznań "AGH" Zakład Usług Technicznych
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Poznań "AGH" zakład Usług Technicznych
Sławno Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Ełk -  PRIM
Wrocaw "ALFA-ZET"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Drobin Olewnik -Bis
Olsztyn "BUDIMEX" Olsztyn
Ełk "PRIM" S.A. Przedsiebiorstwo Instalacyjne
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Kraków "KANWA"
Kraków "KANWA"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Warszawa Purator Polska Ekotechnika Sp.z o.o.
Warszawa JB Projekt
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Kraków Hydro-System
Kraków "INSTAL"- Kraków S.A.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Olsztyn "BUDIMEX" Olsztyn
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Terespol PGKiM
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OMNIS"
Pawłów Gminny Zakład Usług.-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Warszawa "BIOPAX-WBWW"
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Poznań Przeds.Usług Wodno-Inż.Piotr Dybysławski
Ustroń Przeds.Techniczno-Handlowe "EMI" Sp.z o.o.
Wrocław FUNAM Sp.z o.o.
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Bochnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
GZK Tychowo
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Wałcz Urząd Gminy Wałcz
Wałcz Urząd Gminy Wałcz
Pawłów Gminny Zakład Usług.-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Poznań "BIOMET"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Poznań "BIOMET"
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Węglowice Plumax" Rzeźnictwo i Wędliniarstwo B.iA. Pluta
Ustroń PTH "EMI" Spółka z o.o.
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań F.H.U.INTERMAG-PIEC
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Ustka Wodociągi Ustka
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Ożarowice HAM
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Nowy Tomyśl Suszarnicz Spółka "Ogrodnik" SA
Koło Zakłady Mięsne
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Inowrocław Tańscy" Spółka Jawna
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Kraków "KANWA"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Pniewy Przedsiębiorstwo Komunalne
Ścinawa Zakład Gospodarki Komunalnej
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dębica P.B. "NOWA" Wiesław Wójcik
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Ożarowice HAM
Gryfice Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Inowrocław "Tańscy" Spółka Jawna
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Kielce MITEX S.A.
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Włocławek Przeds.Robót Melioracyjnych i Ziemnych "PREMZ" Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Koło Sokołów" Oddział Zakłady Mięsne w Kole
Tarnowskie Góry Projsan"
Olsztyn Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "Przem-Gri" Sp.z o.o.,
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Bejsce P.P.H.U. "FULAR" SP.J. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Wyszków Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z.Niziński"
Warszawa Purator Polska Ekotechnika Sp.z o.o.
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Kielce MITEX S.A.
Koło Sokołów" Oddział Zakłady Mięsne w Kole
Kielce MITEX S.A.
Rzeszów WODROL" S.A.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Kielce MITEX S.A.
Rudna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wyszków Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z.Niziński"
Pawłów Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Pyrzyce CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Janowiec Kościelny Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Zielona Góra "AQUA Sp.z o.o.
Czaplinek Zakład Gospodarki Komunalnej
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Sława Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Rusiec PAMAPOL SA
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry Gazoplast Sp.z o.o.
Skawina JAROX TRADE
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Płock ETC "ECO-TECH CONSTRUCTION"
Poznań Wodkan"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Jeżewo Prosiaczek"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Brodnica "Sanmel"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Ścinawa ZGKiM
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Pszczyna Budownictw Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp.z o.o.
Sinarzewo Prywatne Przesiębiorstwo Prod.Handlowe "Masdrob"
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Mońki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Jarocin P.T.H.U. Hydro-Marko
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowe Z.Lepionka i J.Hołubiec
Dębica P.B. "Nowa" Wiesław Wójcik
Ostrów Wielkopolski Envicon-Polska Sp.z o.o.
Białystok PPU "DALBA' Sp. z o.o.
Strzałkowo Z.U.H. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Maria Przywarta
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Aleksandria Zakłady Mięsne "Aleksandria" Dariusz Moczanowski
Sierpc Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Budexpol"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Kalisz Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Rudna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rojewo Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość"
Kalisz Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik
Jeżewo Urząd Gminy
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Kraków "KANWA"
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Kartuzy KORPOS Sp.z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Omontowice Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" SA
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Suwałki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS SA
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Tomaszowice k/Lublina "AQUA Sp.z o.o.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Sinarzewo Prywatne Przesiębiorstwo Prod.Handlowe "Masdrob"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Bydgoszcz Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Ekologiczno-Inżynieryjne "EKOBUD"
Świerklaniec LAW-POL Sp.z o.o.
Piastów Nijhuis Water Polska
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gliwice MARTEX & SEA POMP
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Warszawa BART Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Warszawa Muss-tech
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Kurzętnik Zaklad Gospodarki Komunalnej
Łososina Dolna 245 Zaklad Instalacyjno-Budowlany Wikar Dtanisław
Łososina ZIS Wikov
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Nowe Chechło P.W.PROJ-SAN Karol Cofałka
Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy
Jeżewo Urząd Gminy Jeżewo
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Mońki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Borówek Dom Pomocy Społecznej
Szczecin Napier Reid
Gorzów Wlkp Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "INFRA"
Drobin Zakład Przetwórstwa Mięsa "Olewnik-Bis"
ZBGKiM
Bartoszyce ZBGKiM
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Narol Urząd Miasta i Gminy
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Tarnów Zakład Pomiarów i Automatyki "Raster" Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Kołaczkowo 9 Sobieski Trade Sp.zo.o.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Janów Lubelski Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowy Targ Kolskór
Stawiski Urząd Miejski
Żelazków Ceko-Żel Sp.z o.o.
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o. Zalewo - Zakład Drobiarski „Lech-Drob” sp. z o.o.
Gdańsk - „Ekobudex”
Grudziądz - Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „EKO-GRUD” Zbigniew Urban
Lipsk- Zakład Gospodarki Komunalnej
Niewiadów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Brodnica -„Sanmel”
Sieradz - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-SERWIS”sp. z.o.o.
Lubiszyn - Zakład Usług Komunalnych
Poznań - Zakład Usług Technicznych „AGH” S.C. Atlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna
Iława - Iławskie Wodociągi sp. z o.o.
Wałcz - Gmina Wałcz
Dębica - Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o.o.
Kościerzyna - Zakład Gospodarki Komunalnej
Warszawa - AWIS
Kalisz - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „SANBUD” Edward Rataj
Kielce - „Hydrosolar” sp. z o.o.
Nowe Chechło - P.W. „PROJ-SAN” Karol Cofałka
Przewrotne - „Saria Małopolska” Sp.z o.o.
Zaklinów – Zakład Usług Komunalnych
Wolbrom - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budowlane Lesław Gil
Wągrowiec - MPWiK sp.z o.o.
Warszawa - „INSTAL Warszawa” S.A. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
Radzanów - „AMBA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o.
Chęciny - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
Pawłosiów - Gmina Pawłosiów
Bydgoszcz - Biuro Inżynierii Środowiska s.c.
Rzeczniów - Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie
Gołdap – PHUP „Palwod” Ryszard Pawlukanis
Szczecin - CTE „Carbotech Enginiering” Sp. z o.o.
Koźmin - PPU „PRO-MET” H.Kobusiński i wspólnicy. Spółka jawna
Skwierzyna – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Cybinka – Zakład Komunalnych
Gliwice – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENEKO”
Olsztyn - Firma Handlowo Usługowa „ERSON” Jan Wiśniewski
Szemud – Urząd Gminy
Pawłówek - Wielkopolskie Zakłady Mięsne „AGRICO” sp. z o.o.Zakład Pracy Chronionej
Pyrzowice - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Wadowice - Fabryka Papieru i Tektury „Beskidy” S.A.
Rudka - „BIOMECH” Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska Karol Piechocki
Ścinawa – Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań - Korporacja „INTER-AQUA” Ltd
Piotrków Trybunalski - Firma Budowlana „BIO-SYSTEM”
Mońki - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Poznań – „Biokonsult” (08)
Łańcut – „Budmont”
Radzionków - Zakłady Mięsne „H.A.M.” sp. jawna Cichoń i Wspólnicy
Gliwice - Urządzenia Ochrony Środowiska „MARTEX & SEAPOMP” Jędrzej Lumpe, Piotr Zybała
Grabów - Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” sp. z o.o. S.K.A.
Piastów - „Nijhuis Water Polska” Sp. z o.o.
Stary Sącz - Firma ATC H.P.U. Stanisław Ciapała, Polskie Centrum Higieniczno-Ekologiczne Ochrony Środowiska
Bielsk - PEK-MONT Sp. z o.o.
Zduńska Wola - Zakład Instalacji Budowlanych i Elektrycznych Andrzej Sitarek
Witnica - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „LAMIX” Mirosław Laszko
Szczecin - Z.H.U. „ANA” s.j. J.Rzechuła, M.Rzechuła, A.I.Wasiulewska
Nowogard - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o.
Ostroróg - Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dębica - Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWA” Wiesław Wójcik
Koziegłowy - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
Suwałki - „Mispol” S.A.
Łężec - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociagów Stanisław Ziółkiewicz
Przemyśl - Zakład Produkcji Handlu i Usług „Hydrogeowiert” - Leszek Pich
Warszawa - Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o.
Świdwin - Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Święciechowa - Zakład Chemiczny Paweł Paprocki
Werkowo - „NELBA” Łutomił Trząsalski sp.jawna
Grudziądz - „HYDRO-SYSTEM’ Marek Wierzbowski
Kętrzyn - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z.o.o.
Tuchów - Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o.
Jastrowie - „NORIS” sp. z o.o.
Brzeziny - Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny sp. z o.o.
Chocz - Zakład Wodno-Kanalizacyjny sp. z o.o.
Miękowo - „PRO-HYDRO” Wojciech Kosakowski
Kaliska - Urząd Gminy (09)
Bytom - „JANO” A.Serwatka sp.j.
Postomino – „Laminopol”
Dębica - Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o.o.
Warszawa - „INWATEC” sp.z o.o.
Mława – Fast-Fod
Ełk - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych
Poznań – Zakład Ochrony Środowiska
Wadowice – Fabryka Papieru „Beskidy”
Chojnice – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Gniezno - Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR”
Babiak – Urząd Gminy
Olsztyn - Zakład Urządzeń Technologicznych „INTERSONIC” s.c.
Brodnica – „Sanmel”
Limanowa - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WOLIMEX”
Narol – Urząd Gminy
Wyszków - Przedsiębiorstwo Pordukcyjno-Handlowe „WOD-BUD” S.A..
Lubomino – Urząd Gminy
Piotrków Trybunalski - Firma Budowlana „BIO-SYSTEM”
Nasiegniewo - „WOD-BUD” Zakład Usługowy Zdzisław Kliński
Bielsk - PEK-MONT Sp. z o.o.
Świecie – Spółdzielnia Mleczarska
Szczecin - CTE „Carbotech Enginiering” Sp. z o.o.
Poznań - Przedsiębiorstwo Inżynierii Ekologicznej „UNIKLAR-SERVIS”
Ręczno – Urząd Gminy
Krapkowice - Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Sławno - Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Włodzimierz Olszewski spółka jawna
Bronów - P.P.H.U. "SADEKO" Mirosław Nowak
Łąck – Gminny Zakład Komunalny
Gdańsk – „Ekobudex”
Rumia - "GALLUX" Sp.Jawna Michał Miniszewski i Spółka
Tuchów - Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o.
Chojnice - Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o.
Kruszwica – Zakłady Tłuszczowe
Brzeziny - Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny sp. z o.o. (10)
Gliwice - Urządzenia Ochrony Środowiska "MARTEX & SEAPOMP" Jędrzej Lumpe, Piotr Zybała
Orzesze – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tuchów - Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o.
Kutno - PINI Polonia sp. z o.o.
Biłgoraj - Model Opakowania sp. z o.o.
Złota - Samorządowy zakład Gospodarki Komunalnej
Piotrków - P.P.H.U "Szlachet Stal" W.i G. Sendalscy sp.j.
Kostrzyn - "Delta Invest"
Wieluń - "BIOSOW" Robert Kostrzewa
Legionowo - "TREST" Wojciech Czajkowski
Karolewo - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o.
Lubin - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Kętrzyn - Urząd Gminy
Konstantynów Łódzki - Zakład Włókienniczy Biliński sp.j.
Boguszyn - P.P.H.U. "Wojciechowscy" Boguszyn
Rudka - "BIOMECH" Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska Karol Piechocki
Kowalewo - Van Del Doel sp. z o.o.
Pyrzowice - AMW Nawrot sp.j.
Milicz - "ESA" Ryszard Sekuradzki
Dębica - Przedsiebiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze "ELTECH" sp. z o.o.
Poznań - Zakład Usług Technicznych "AGH" Atlasiński
Gdańsk - „Ekobudex”
Szczecin - CTE „Carbotech Enginiering” Sp. z o.o.
Pniewy -„Biomech”
Gutkowo - "Techsan" Zakład Techniki Sanitarnej Grzegorz Gudecki
Gorlice - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH"
Siedlce - P.H.U. "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak
Nowy Tomyśl - Suszarnicza Spółka "Ogrodnik" S.A.
Wrocław - CMM Przedsiebiorstwo Przemysłowo-Usługowe Andrzej Czarkowski
Nowe Gajęczyce - P.P.H.U. "Frutico" Szczepan Stanik Export-Import
Charsznica - Zakład Usług Komunalnych
Gliwice - Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o.
Bielsk - PEK-MONT sp. zo.o.
Toruń - "Polimat Eko" sp. z o.o.
Bielsko - Biała - POLDAE Zadład Spedycyjno-Transportowy Mirosław Wójcik-Mirski

wpisy uzupełniono do dnia 14.11.2011r.
14. ZdjęciaKliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana prawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce.

Galeria zdjęć - JPG