Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

O FIRMIE  >  Historia


ZAKŁAD URZĄDZEŃ NATLENIAJĄCYCH "BIOX'

       W 1989 roku w Zakładzie Urządzeń Natleniających "BIOX" w Giżycku wyprodukowano pierwsze egzemplarze natleniaczy strumienicowych służących do natleniania i mieszania ścieków. Te nowoczesne wyroby dały początek szerokiej gamie urządzeń produkowanych w latach następnych na potrzeby branży wodno-ściekowej.
     Dysponując dobrym rozeznaniem rynku, opracowalismy i wdrożyliśmy do produkcji seryjnej kilkadziesiąt typów urządzeń. W chwili obecnej nasza firma jest największym polskim producentem natleniaczy strumienicowych, mieszadeł zatapialnych, dekanterów (koryt spustowych) z ruchomym przelewem. Jesteśmy też liczącym się dostawcą urządzeń pomocniczych:  żurawików, prowadnic do pomp i mieszadeł, wciągarek linowych,...
     Od początku istnienia firmy bierzemy częsty udział w międzynarodowych targach branży wodno-kanalizacyjnej: POLEKO w Poznaiu, WOD-KAN w Bydgoszczy, a także  targach ekologicznych w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Kielcach.
     Kilka tysięcy urządzeń pracujących w kraju i zagranicą (nawet w odległym Kazachstanie) jest najlepszą rekomendacją jakości i popularności naszych wyrobów.