Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

OFERTA  >  Dekantery  >   wielopływakowe


Dekantery wielopływakowe (DW)

Dwu lub czteropływakowe dekantery z nieruchomym korytem spustowym. Krawędź przelewu jest zanurzona na stałej, ustwawionej wcześniej głębokości poniżej powierzchni ścieków. Wydajność spustu zależy od ustawień dekantera oraz parametrów pompy lub stopnia otwarcia zasuwy na wylocie z węża przy spuście grawitacyjnym.

Dekanter unosi się swobodnie na powierzchni ścieków lub jego położenie jest ustalane za pomoca przegubów lub rolek. Może pracować przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.

Funkcje:

- do spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków

Paramerty:

Wydajność maksymalna:                            do  605 m3/godz.
Średnica wewn. przewodu spustowego:       50 -  200 mm