OFERTA  > Dekantery  > pływakowy
DP - dekanter pływakowy pompowy

DP - dekanter pływakowy z pompą zatapialnąSpis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Regulacja wydajności
2.3      Stabilizacja pływaka
3.        Dane techniczne
3.1      Parametry techniczne
3.2      Parametry elektryczne
3.3      Sterowanie
3.4      Wymiary gabarytowe
4.        Stabilizacja pływaka
4.1      Przeguby stabilizujące
4.2      Rolki stabilizujące
5.        Uwagi eksploatacyjne
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia


1.  Zastosowanie

Dekantery pływakowe typu DP służą odbioru sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w małych i średnich oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym. Na niektórych obiektach zastosowanie dekanterów pompowych pozwala na rezygnację z budowy osadników wtórnych. Urządzenia są montowane na pływakach pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.2.  Budowa

2. 1  Budowa dekantera

Dekanter jednopływakowy typu DP składa się z pływaka z króćcem spustowym lub pompą zatapialną.
Odbiór sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków odbywa się za pośrednictwem kolektora ssącego będącego integralną częścią pływaka dekantera.
Otwór ssący kolektora znajduje się na stałej głębokości poniżej powierzchni ścieków. Głębokość zanurzenia kolektora ssącego jest standardowa i wynosi około 200 mm. W wykonaniach specjalnych głębokość zanurzenia kolektora może być ustalana według wymagań zamawiającego.
Duża powierzchnia otworu wlotowego kolektora zapewnia małe prędkości napływu, zapobiegając zasysaniu zanieczyszceń powierzchniowych lub osadu czynnego.

Dekanter jednopływakowy DP - budowa

Uchwyt zaczepowy na górnej powierzchni pływaka służy do zamocowania linki żurawika podczas demontażu  lubopuszczania dekantera do położenia roboczego za pomocą żurawika obsługowego. Ze względów bezpieczeństwa oraz wygody obsługi zaleca się aby dekanter był na stałe podpięty do linki żurawika.


2.2  Regulacja wydajności spustu

Wydajność odpływu reguluje się poprzez zmianę wydajności pompy lub regulację stopnia otwarcia zasuwy na wylocie węża spustowego.
3.  Dane techniczne

3.1  Parametry techniczne

Parametr KSR Jednostki
60  90 110 125
Wydajnośc * do 40 do 62 do 105 do 160 m3/godz.
Średnica zewnętrzna króćca na wąż spustowy 89 89 108 123 mm
Średnica wewnętrzna węża spustowego 90 90 110 125 mm
Średnica przelewu 360 460 460 460 mm
Średnica deflektora 440 540 540 540 mm
Rozstaw osi rur prowdnic rolkowych 780  mm
Rozstaw pływaków (wymiar zewnętrzny) 1750 mm
Masa dekantera bez pływaków 36 39 40 41 kg
Masa pływaków z łacznikami 57 kg
Moc silnika mechanizmu podnoszenia  0,25  kW 

*  Wydajność całkowita dekantera zależy przede wszystkim od:
-  wielkości i ustawień dekantera
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków
-  długości i średnicy węża spustowego
-  czasu trwania spustu
Wydajność maksymalna dekanterów podana w tabeli została określona dla różnicy poziomów 2m i długości węża 3m.

DP - dekanter z króćcem


DP - dekanter z pompą


3. 4  Wymiary gabarytowe


KSR - wymiary gabarytowe


4.  Stablizacja pływakA

Dekanter może unosić się swobodnie na powierzchni zbiornika. Jego położenie jest wtedy ograniczone jedynie linkami ustalającymi lub długością i ułożeniem węża spustowego. Konstrukcja dekantera oraz odpowiednie usytuowanie środka wyporności i środka masy, utrzymują pływak w poziomym położeniu.
W przypadkach kiedy potrzebne jest ustalenie położenia dekantera w konkretnym miejscu na powierzchni zbiornika lub kiedy wymagana jest dodatkowa stabilizacja poziomego położenia pływaka (np. ze względu na oddziaływanie węża spustowego) można zastosować przegubowy (pantograficzny) lub rolkowy układ stabilizacji.

4.1    Przegubowy układ stabilizacji

Prosty i niezawodny układ stabilizacji stosowany tam gdzie nie ma ograniczeń w przestrzeni zabudowy dekantera.

Przegubowy układ stabilizacji

Długość przegubów w wykonaniu standardowym wynosi 1m. Na życzenie długość przegubów może być zwiększona do maksymalnie 2m


4.2    Rolkowy układ stabilizacji

W przypadkach kiedy zastosowanie pantografu jest niemożliwe (np.: przy dużych wahaniach poziomu ścieków i małej powierzchni zbiornika, niskim zadaszeniu, ...) można zastosować prowadnice rolkowe.

Rolkowy układ stabilizacji

Układ stabilizacji ograniczający ruch zbieracza tylko do kierunku pionowego.
Standardowe wykonanie mocowania górnego i dolnego (A = 0) ustala położenie osi rur prowadzących w odległości 100 mm od ściany (rysunek powyżej). Na życzenie klienta odległość „A” może mieć inną, uzgodnioną z producentem wielkość.
Konstrukcja rolek układu stabilizacji oraz górnego mocowania rur prowadnicy  pozwala na instalację i zdejmowanie zbieracza z rur prowadnicy bez wykonywania jakichkolwiek czynności demontażowych.
Prowadnic rolkowych nie należy stosować w przypadkach kiedy istnieje możliwość znacznego oblodzenia rur prowadnic, co może prowadzić do blokowania przesuwu rolek.


5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1    Montaż

Montaż i póżniejszą obsługę dekantera najlepiej wykonać przy użyciu żurawia o udźwigu minimum 250 kG na wysiegu 1,2m, np. żurawia prostego typu ZKM250.

DP - montaż za pomocą żurawia

Dekanter powinien być podnoszony i instalowany na stanowisku roboczym w stanie zmontowanym (pływak z króćcem lub pompą i wężem spustowym).


5.2   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzglednić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność: wielkość koryta, średnicę i długość węża spustowego, różnicę poziomów wlotu i wylotu ścieków z węża spustowego, ... .


5.3   Wąż spustowy

Optymalnie dobrany wąż powinien być:
-  odporny na ciśnienie zewnętrzne wody panujące na głębokości, na której pracuje (zabezpieczenie przed zgnieceniem podczas przerw w spuście ścieków, kiedy wąż jest pusty),
-  jak najkrótszy i ułożony jak najbardziej pionowo (usytuowanie dekantera bezpośrednio nad kołnierzem rurociągu odbierającego ścieki),
-  jak najbardziej elestyczny (wąż zbyt sztywny może powodować przechylanie koryta wraz z pływakami).

Po dokonaniu spustu ścieków w wężu znajduje się powietrze, które może powodować jego unoszenie ku powierzchni. W przypadku poziomego ułożenia dłuższego odcinaka węża na dnie zbiornika należy zabezpieczyć go przed możliwością wypływania podczas przerw w spuście ścieków przed odpowiednie dociążenie, nie ograniczające zakresu jego ruchu roboczego.
Obciążenie koryta od węża w stanie roboczym (napełniony cieczą) nie powinno przekraczać 50 kG.

Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 2192823
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 7512031

Na przykład: odmiana "Agro"  lub "Eko" (bardziej giętki) o średnicy wewn. 90  lub 110mm  produkcji "Gamrat" Jasło lub ich odpowiedniki innych firm.


5.4   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadku możliwości oblodzenia koryta dekantera utrudniającego spust ścieków, należy przewidzieć sposób usuwania lodu (np.: zlewanie wodą lub miejscowe podgrzewanie). 6.  Nowości

05.1996     indukcyjne czyjniki położenia krańcowego w układzie podnoszenia przelewu
02.1997     rolkowy układ stabilizacji położenia pływaków
02.2010     dekanter KSR 110
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzacych z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający:

Rodzaj dekantera:
KSR - dekanter z ruchomym korytem spustowym sterowany elektrycznie

Wielkość:
60, 90 , 110 lub 125

Rodzaj stabilizacji pływaków:
P - pantograf
R - rolki

na przykład : KSR 90 P - oznacza dekanter z korytem spustowym o średnicy 560mm,  z króćcem na wąż spustowy o średnicy wewnętrznej 90mm, na pływakach stabilizowanych przegubami.

8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.9.  Karta katalogowa


Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter KSR rysunki rzuty KSR - rysunki CAD KSR rysunki CAD archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia