OFERTA  >  Żurawiki   >  żurawiki ukośne

ZKU - żuraw kolumnowy ukośny

Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Podstawy żurawia
2.2      Wykonanie materiałowe
3.        Rodzaje żurawi
3.1      Wykonanie standardowe
3.2      Wykonanie specjalne
4.        Dane techniczne
4.1      Parametry eksploatacyjne
4.2      Tabela udźwigów
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Stanowisko robocze
5.2      Samozaczep łańcucha
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karty katalogowe
9.1      Karta katalogowa żurawi  ZKU150-450
9.2      Karta katalogowa żurawi  ZKU500-800
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia
1.  Zastosowanie

Żurawie ZKU służą do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw kolumnowy służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-800 dN (150-800 kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia pracy A1. Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku agresywnym lub wybuchowym.
Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony.
Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez Inspektorat Dozoru Technicznego.2.  budowaPodstawa:

1. podstawa
2. łożysko dolne


Żuraw:

3. łożysko górne
4. żuraw
5. wieszak z krążkiem linowym
6. krążek pośredni
7. drążek obrotu
8. podstawa wciągarki
9. wciągarka samohamowna
10. lina
11. hak lub szekla
12. zaciski kabłąkowe


ZKU - żuraw kolumnowy ukośny

Żuraw składa się z kolumny i wysięgnika (4), na którym znajduje się łożysko górne (3) i przesuwny wieszak z krążkiem linowym (5). Do obracania żurawia służy drążek zamocowany przegubowo do kolumny (6). Na podstawie wciągarki (7), za pomocą trzech lub czterech śrub M10x25 w klasie wytrzymałości 5.8 zamocowana jest samohamowna wciągarka linowa (8) z liną kwasoodporną (9). Lina zakończona jest hakiem lub szeklą (10) mocowanymi za pośrednictwem trzech zacisków kabłąkowych (11) i kauszy zabezpieczającej linę przed przetarciem.
Żurawie mogą mieć różną wysokość podnoszenia (2,0 - 2,5 m) i różny zasięg maksymalny podnoszenia (1,2 - 1,8 m). W wersji standardowej maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 2,0 m ponad poziom posadowienia, natomiast maksymalny wysięg wynosi 1,2 m.
Podstawa (1) może być wykonana w sposób umożliwiający mocowanie do poziomego podłoża (typ H i HC) lub pionowej ściany (typ V i VC). 2.1   Podstawy (stopy) żurawia


W celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw. Podstawy typu H(HC) są przeznaczone do mocowana na poziomym podłożu, podstawy typu V(VC) mocuje się do pionowych ścian.
Podstawy typu H lub V stosuje się do żurawi  ZKM150-450, natomiast podstawy typu HC lub VC do żurawi  ZKM500-800.

ZKM - podstawy żurawia

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub  lub kotew chemicznych M16 (Hilti, Sormat, Fischer, ...) w klasie wytrzymałości min 5.6 zamocowanych zgodnie z instrukcją montażu producenta, w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZKM, ZKU i ZS umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu na tym samym stanowisku pracy.2.2   Wykonanie materiałowe

Wykonanie ze stali ocynkowanej:


-  elementy konstrukcyjne żurawia - ocynkowanie ogniowe
-  elementy śrubowe, wciągarka - ocynkowanie galwaniczne
-  lina, zaciski, kausza, hak lub szekla - stal nierdzewna

Uwaga:  w przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie (duża wilgotność, opady atmosferyczne, agresywna atmosfera,...) zaleca się zastosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej (KO):

- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej3.  Rodzaje żurawi

3.1   Wykonanie standardowe

Żuraw ZKU w wykonaniu standardowym umożliwia podnoszenie ładunku na wysokość do 2,0 m i ma wysięg do 1,2 m.

ZKU - wykonanie standardowe

3.2   Wykonanie specjalne

Możliwe jest wykonanie żurawia ZKU w wersji specjalnej o zwiekszonej wysokości podnoszenia (maksymalnie do 2,5 m) lub wydłużonym wysięgu (maksymalnie do 1,8 m).

ZKU - wykonanie specjalne

4.  Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Dane w tabeli dotyczą wykonania standardowego. W nawiasach podano dane dla wykonania specjalnego (zwiekszony wysięg lub wysokość podnoszenia).

Typ żurawia ZKU Jedn.
150 250 350 500 600 700 800
Rodzaj wciagarki WL 550 800 1200 -
Udźwig maksymalny  (od - do) 125
-
150
125
-
250
125
-
350
200
-
500
200
-
600
225
-
700
275
-
800
kG
Wysięg maksymalny 1,2 (maksymalnie do 1,8) m
Wysokość maks. podnoszenia 2,0 (maksymalnie do 2,35) m
Kąt obrotu 360 stopnie
Wysokość całkowita żurawia 2,4 (maksymalnie do 2,7) m
Wymiary gabarytowe 2,4 x 1,3 x 0,3 (maks. 2,7 x 1,9 x 0,3) m
Średnica liny 4 5 6 7 mm
Długość liny (standard) 10 m
Maksymalna długość liny 20 15 20 15 15 15 10 m
Głębokość opuszczania (lina 10m) 5 m poniżej poziomu posadowienia m
Zakończenie liny hak lub szekla szekla -
Masa żurawia bez podstawy
(od - do)
40
-
48
41
-
49
45
-
53
47
-
55
50
-
58
52
-
61
57
-
67
kg
Rodzaj podstawy H   lub   V HC   lub   VC -
Masa podstawy H - 12kg    lub    V - 11kg HC -  13kg   lub  VC - 13,5kg kg
Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 15 25 kG
Śruby mocujące podstawy 4 śruby M16 w klasie wytrzymałości min.  5.6 -


4.2   Tabela udźwigów


W zależności od położenia wieszaka na wysięgniku (zmiana rQ), zmienia się maksymalny dopuszczalny udźwig (Qmax).

  Nr położenia wieszaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wysięg  rQ
(mm)
450 600 750 900 1050 1200 1350** 1500** 1650** 1800**
Wysokość podnoszenia
(mm)
1565 1650 1735 1825 1910 2000 2085 2175 2260 2350
ZKU 150 Udźwig

Qmax

(kG)
150 150 150 150 150 150 150 150 135 125
ZKU 250 250 250 250 225 200 175 160 150 135 125
ZKU 350 350 300 250 225 200 175 160 150 135 125
ZKU 500 500 500 425 375 325 300 275 250 225 200
ZKU 600 600 500 425 375 325 300 275 250 225 200
ZKU 700 700 575 500 425 375 330 300 275 250 225
ZKU 800 800 675 575 500 450 400 360 325 300 275
(*)   wydłużony wysięg, wykonanie specjalne - na zamówienie 

Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

- zwiększonych oporów tarcia o prowadnice spowodowane obecnością piasku lub innych zanieczyszczeń,
- przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,
- rozkołysu (w tym pionowego) ładunku podczas podnoszenia lub opuszczania,
- bezwładności ładunku na skutek gwałtownego zatrzymania opuszczanego ładunku,
- ugięcia powodującego wzrost promienia wysięgu i obciążenia konstrukcji żurawia,
- dynamicznego podnoszenia (nierównomierna siła na korbie (szarpanie) w celu ułatwienia podnoszenia ciężkiego ładunku).

W przypadkach obciążeń zbliżonych do granicznych, rzeczywiste obciążenie należy wyznaczyć na podstawie bezpośrednich pomiarów np.: tensometryczną wagą hakową.

Z powodów jak wyżej, producent zaleca, aby rzeczywiste obciążenie na stanowisku pracy nie przekraczało 75% jego obciążenia maksymalnego.
5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Stanowisko robocze

Prosta konstrukcja oraz mały ciężar żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.
Możliwy jest indywidualny dobór kompletu niezbędnego do obsługi obiektu, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Na przykład, na 10 stanowisk roboczych można zamówić :
10 kompletów żurawi (podstawa + żuraw)

ale można również zamówić:
5 podstaw i 1 żuraw (jeden przenośny żuraw obsługuje po 2 stanowiska)

5.2  Samozaczep łańcucha

Bardzo często na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu. Aby umożliwić wygodne podnoszenie lub opuszczanie za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia należy zamontować samozaczep łańcucha.
Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN7666 lub DIN763.
Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łąńcuchu pompy podczas podnoszenia.

5.2.1  Oznaczenia samozaczepów:

S8    - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG
S10 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG
S12 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Samozaczep łańcucha

6.  Nowości

05.1997     żurawie o udźwigu do 350 kG
08.1997     cynkowanie ogniowe konstrukcji żurawi
03.1998     dodatkowe powłoki zabezpieczające cynk
06.2004     wykonanie kwasoodporne wszystkich typów żurawi
10.2004     żurawie składane typu ZS o udźwigu do 350 kG
09.2008     żurawie z krążkiem pośrednim zwiększającym udźwigi maksymalne
03.2009     żurawie o udźwigu do 800 kG
06.2009     żurawie typu ZKU7.  Cennik

    Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Wykonanie standardowe

Składając zamówienie na żuraw w wersji standardowej (wysokość podnoszenia 2,0 m i wysięg do 1,2 m) należy podać jego symbol określający: typ żurawia, udźwig maksymalny i rodzaj podstawy.

Na przykład: ZKU 350 H , gdzie poszczególne litery oznaczają:

ZKU - żuraw kolumnowy z ukośnym wysięgnikiem
350 - udźwig maksymalny w kG (udźwig na minimalnym wysięgu 0,45m)
(na wysięgu maksymalnym 1,2m udźwig jest odpowiednio mniejszy i wynosi 175 kG - tabela 4.2)
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

Żuraw wyposażony jest w 10 m linki zakończonej hakiem lub szeklą. Na życzenie zamawiającego można zwiększyć długość linki i określić pożądany rodzaj zakończenia.
Żurawie standardowe znajdują się w ciągłej sprzedaży i są najczęściej zamawiane przez klientów.

W przypadku zamawiania żurawi w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej symbol żurawia ma dodatkowe oznaczenie - KO, na przykład: ZKM350H KO.

Żurawie standardowe znajdują się w ciągłej sprzedaży i są najczęściej zamawiane przez klientów.

Wykonanie specjalne

Na zamówienie mogą być wykonane żurawie o zwiększonym wysięgu lub zwiększonej wysokości podnoszenia.
W takim przypadku symbol żurawia powinien być uzupełniony o dane określające zwiększony wysięg oraz zwiększoną maksymalną wysokość podnoszenia.

Na przykład: ZKU350 1500/2175 H gdzie dodatkowe cyfry oznaczają:

1500 - maksymalny wysięg w mm (wartość od 1200 do maksymalnie 1800)
2175 - wysokość podnoszenia w mm  na maksymalnym wysięgu 1,5m (wartość od 2000 do maksymalnie 2350).
Wysokość podnoszenia jest zależna od wysięgu (tabela 4.2)
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

Żurawie w wykonaniu specjalnym są wykonywane pod konkretne zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy i wynosi zazwyczaj 2-4 tygodnie.

Wykonanie materiałowe

W przypadku zamawiania żurawia w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej symbol żurawia ma dodatkowe oznaczenie - KO, na przykład: ZKU 350H-KO.8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

Żurawie w wersji standardowej znajdują się w ciągłej sprzedaży i termin ich dostawy nie przekracza 1-2 tygodni. Żurawiew wykonaniu specjalnym są wykonywane pod zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy o 1-2 tygodnie. W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie przyjęte do realizacji jest potwierdzane najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Warunki gwarancyjne

Przed zakupem urządzeń prosimy o zapoznanie się z ogółnymi warunkami gwarancji producenta.9.  Karty katalogowe

Karta katalogowa - żuraw kolumnowy ZKU150-450

ZKU - karta katalogowa żurawia ZKU150-450

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowaKarta katalogowa - żuraw kolumnowy ZKU500-800

ZKU - karta katalogowa żurawia ZKU500-800

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

Aby ściągnąć rysunek żurawia i podstaw w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.

Nazwa urządzenia Typ Rodzaj rysunku Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
żuraw kolumnowy ukośny ZKU150-450 widok (1 rzut) rysunki DWG zurawia ZKU150-450 rysunki PDF zurawia ZKU150-450 archiwum ZIP zurawia ZKU150-450
podstawy żurawia H  i  V rzuty rysunki DWG podstaw zurawioa ZKU150-450 rysunki PDF podstaw zurawia ZKU150-450 archiwum ZIP podstaw zurawia ZKU150-450


11.  Referencje

Mapa lokalizacji i lista referencyjna firm,, które zakupiły żurawie produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.


Klasyczna lista referencyjna zakupionych żurawi:

Warszawa, Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IPOCHEM”, ul. Annopol 6
Bydgoszcz, „Dora”, ul. Toruńska 50
Bydgoszcz, „Sanmel”, ul. Świerkowa 3
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Chojnice, „Ekomel”, ul. Angowicka 45/47
Marciszów, Urząd Gminy, ul. Główna 36
Lubin, „Urbex”, Osiek 7
Poznań, Przedsiębiorstwo Robót Budownictwa Inżynieryjnego, ul. Jeleniogórska 7
Czarnków, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Kościuszki 105
Budzistowo, AWRSP, ul. Kołobrzeska 14
Działoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze przy UmiG, ul. Piłsudskiego 21
Pruszków, Urząd Gminy, ul. Opolska 17, (97)
Kruszwica, Zakład Budowlany, Żak Franciszek, ul. Ogrodowa 12
Piła, „Biotop”, ul. Mątwiejewa 11A
Ruda Śląska, „Biss” Sp.zo.o., ul. Szyb Andrzeja 5
Bydgoszcz, PPU „Kaprinż”, ul. Gajowa 99
Bydgoszcz, „Emu, ul. Dworcowa 81”
Piątnica, OSM, ul. Forteczna 3
Olsztyn, „Inżynieria”, ul. Kopernika 29
Kraków, „Hydrotest”, ul. Tyniecka 18
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Warszawa, „Chemadex”, ul. Koszykowa 6
Gniewino, Gminny Zakład Komunalny
Warszawa, „Eko Aqua”, ul. Trylogii 2/16
Gostynin, „Budgost”, ul. Bierzwnicka 33
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8 (98)
Warszawa, „Complex Eko”, ul. 11 Listopada 22
Bydgoszcz, „Emu”, ul. Dworcowa 81
Bydgoszcz, ‘Bin”, ul. Glinki 144
Tychowo, GZK, ul. Bobolicka 17
Lipno, „Budmont”, ul. Dobrzyńska 4
Lipno, „Migbud”, ul. Okrzei 7c
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8
Szczecin, „Eko-Wark”, ul. Kniewska 4
Warszawa, „Hydrocentrum”,ul. Mokotowska 56
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Bydgoszcz, Zakł.Instalacji Wodno-Kanal. I CO W.Woźniak, ul.Kościuszki 27
Poznań, „Aqunet”, ul. Dolna Wilda 126
Nowa Sarzyna, „Organika”
Warszawa, „Beta”, ul. Wólczyńska 163
Lubaczów, LPB, ul. Chopina 36
Gdańsk, „Ekobudex”, ul. Kościerska 7
Bydgoszcz, „EkoSerwis”, ul. Fabryczna 13a
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Piątnica, OSM, ul. Forteczna 3
Kraków, „KPIS Cracovia”ul. Lubicz 27 (99)
Warszawa, „Eko-Aqua” ul. Wóycickiego 1/3 paw.5A
Brzeg, „Ekobud”, ul. Trzech Kotwic 11
Bydgoszcz, „Projprzem”, ul. Bernardyńska 13
Warszawa, ABS Pompy, ul. Rydygiera 8
Jarocin, „Hydro-Marko”, ul. Wojska Polskiego 139
Wyszków, „Niziński” , ul. Serocka11a
Myślibórz, „Budmas”, ul. Celna 21
Warszawa, „Hydrocentrum”, ul. Mokotowska 56
Toruń, „Rollstick”, ul. Wschodnia 34
Bukowiec, „Ekomax”, inż. Michał Balbus, Bukowiec 3
Brwinów, EKO-MTK, ul. Kępińska 60 (00)
Świdnica, „Folek”, ul.Spacerowa 3
Warszawa, ABS, ul. Rydygiera 8
Rzeszów, „Inżynieria”, ul. Słowackiego 9
Piastów, „Art. San Eko”, ul. Ogińskiego 28/27
Kiszkowo, Spółka Wodno-Ściekowa „Sarbinowo Morskie”,Koszlin,.ul.Macierzy 12
Olsztyn, „Techsan, ul. Wiosenna 1
Włocławek „Anwil”, ul. Toruńska 222
Łowicz, „Cewogaz”, ul. Partyzantów 17
Toruń, „Pakum”, ul. Batorego 44
Opole, „Akospol”, ul. Cygana 5
Tuchola, ZUM Musiał, ul. Świecka 90
Lubin, „Urbex”, Osiek 7 (01)
Bydgoszcz, PPB „Glob”, ul. Wróblowa 23
Warszawa, ABS, ul. Rydygiera 8
Zambrów, ZwiK, ul. Jana Pawła II 5
Olsztyn, „Technosan”, ul. Wiosenna 1
Kruszwica, Zakł. Ogólnobudowlany Wielobranżowy F.Żak,ul. Ogrodowa12
Konin, „Kanwod”, ul. Teligi 14
Zielona Góra, „Ecoserwice”, ul. Głowackiego 9
Brodnica, „Izosan”
Gołdap, „Palwod”, ul. Suwalska 16
Wrocław , MOSiR, ul. Wejherowska 2
Lubin, „Renoma”, ul. Chocianowska 20
Olsztyn, „Inżynieria”, ul. Kopernika 29
Brodnica, ZUWW
Olsztyn, „Przemysłówka”, ul. Mickiewicza 21/23
Warszawa, „Metalchem”, ul. Studzienna 7a
Bydgoszcz, „Kaprinż”, ul. Gajowa 99 (02)
Chodzież, Z-d Inżynierii Wodno-Ściekowej Z. Lepionka, ul.Rolna 30
Koronowo, „Wimar”, ul. Przyrzeczna 7
Poznań, ATG, ul. Kolejowa 13
Kołobrzeg, „Hydramel”, ul. Mazowiecka 5
Tuchola, ZUW Musiał, ul. Świecka 90
Olsztyn, „Budmont”, ul. Kreta 12
Białystok, „Dalba”, ul. Elewatorska 11/1
Białystok, BSK Biogest, ul. Branickiego 17A pok.304
Giżycko, „Maszbud”, ul. Suwalska 3
Warszawa, „Chemadex”, ul. Koszykowa 6
Gutkowo, „Techsan”, Gutkowo 52
Bydgoszcz, „Ochobud”, ul. Jagiellońska 10
Wrocław, „Alfa Zet”, ul. Mokronosa 2 (03)
Giżycko, „Maszbud”, ul. Przemysłowa 3
Gutkowo, Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan” Olsztyn Gutkowo 52, Gudecki
Szubin, KPWiK, ul. Powstańców Wielkopolskich 76
Mrągowo, „Ekomelbud” S.A., ul. Lubelska 42
Krynica, „Pompownie” Stefan Bratkowski, Al. 1000 Lecia 47/26
Tarnowo Podgórne, „Instalcompact”, ul. Wierzbowa 23
Białystok, PPU „Dalba”, ul. Elewatorska 1/11
Olsztyn, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Przembri”, ul Mickiewicza 21/23
Koronowo, „Wimar”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Olsztyn, Olsztyńskie Przeds.Robót Inż. „Inżynieria”ul. Kopernika 29
Włocławek, Przeds.Robót Melioracyjnych i Ziemnych „Premż”Al.Jana Pawła II 8
Wołomin, Przeds. Budowlano-Drogowe Orłowscy,ul. Kochanowskiego 27 (04)
Warszawa, „ AWAS Systemy”, ul. Żegańska 1
Oświęcim, Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, ul. Nadwiślańska 46
Płock, ETC „Eco-Tech Construction” ul. Bielska 42A, pok.7
Warszawa, „SanEco Incest”, ul. Niedźwiedzia 2B
Krynica, Machnik”
Brodnica, Przeds. Budowlano-Inżynieryjne „Sanmel”, ul.Świekowa 3
Sierakowice, Przeds. Wielobranżowe „ Skibiński”, ul. Mickiewicz a 43
Tarnowo, „Instalcompact”, ul. Wierzbowa 23
Białystok, PPU „Dalba”, ul. Elewatorska 1/11
Bydgoszcz, Ogólnokrajowe Przeds.Ekologiczno-Inżynieryjne „Ekobud”,ul. Żupy 2
Koronowo, „Wimar”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Ostrów Wielkopolski, ZUS
Warszawa, „Skanska” S.A., ul. Gen.Zajączka 9
Września, „Mera Mont”, ul. Culica 1
Bydgoszcz, Z-d Instalacji Wodno-Kanal. I CO,W. Woźniak,ul.Kościuszki 27
Brodnica” , Przeds. Budowlano-Inżynieryjne „Sanmel”, ul.Świekowa 3 (05)
Krynica, „Machnik”
Tarnowo Podgórne, ‘InstalCompact”, ul. Wierzbowa 23
Mrągowo, „Ekomelbud”S.A., ul. Lubelska 42
Warszawa, „Awas Systemy, ul.ul. Żegańska 1
Świebodzice, PW „ Stańczyk”, ul. Jeleniogórska 52
Fabianki, „WodBud”
Aleksandrów, Pókim, ul. 1 go Maja 28/30
Mochnaczka Wyżna, , „Machnik”, Mochnaczka Wyżna 59
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Tomaszowice, „Aqua”, 21-008 Tomaszowice
Września, „Mera Mont”, ul. Culica 1
Gołdap, PHUP „Palwod” R.Pawlukanis, ul. Suwalska 16
Nieporęt, Urząd Gminy, Pl.Wolności 1
Gdynia, Spółdzielnia Pracy „Elektra” ul. Wąska 8 (06)
Gorzów Wlkp. Przeds.Inżynieryjno-Budowlane „Infra”,ul. Podmiejska 15c
Rzeszów, „Inżynieria”, ul. Słowackiego 9
Warszawa, „Awas Systemy, ul.ul. Żegańska 1
Oświęcim,” Energetyka Dwory”, ul. Chemików 1
Aleksandrów, Pókim, ul. 1-go Maja 28/30
Legnica, Przeds.Usługowo-Handlowe „Montibud”, ul. Wrocławska 213 a
Poznań, Z-d Instalacyjno-Budowlany „SanBud”,Oś. Piastowskie 62/53
Jaworzno, MPWiK, ul. Świętego Wojciecha 34
Leszno, „System Plus”, ul. Bolesława Chrobrego 22
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Mrągowo, „Ekomelbud”S.A., ul. Lubelska 42
Poznań, „Aquanet” S.A., ul. Dolna Wilda 126
Gołdap. , PHUP „Palwod” R.Pawlukanis, ul. Suwalska 16
Giżycko, PWiK, ul. Obwodowa 6 (07)
Paczków, ZwiK, ul. Miraszewskiego 3
Koronowo, „Wimar” ”,Wiesław Nowogórski, ul. Przyrzeczna 7
Gdańsk, „Techmex”, ul. Sobieskiego 21A
Aleksandrów, Pókim, ul. 1-go Maja 28/30
Przemyśl, Z-d Produkcji, Handlu i Usług „Hydrogeawiert” L.Pich, ul. Mickiewicza 28
Gutkowo, Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan” Olsztyn Gutkowo 52, Gudecki
Lubin, „Instal Lubin”, ul. Chocianowska 20d (08)
Kalisz, Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna“, ul. Nowy Świat 2a
Warszawa, „ KSB Pompy i Armatura”, ul. Chłopickiego 50
Bierawa – Urząd Gminy
Wodzisław Śląski – Zakład GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej
Koronowo – „WImar”
Warszawa - "AWAS Systemy"Sp. z o.o.
Nasiegniewo - "WOD-BUD"Zakład Usługowy Zdzisław Kliński
Suwałki – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Press”
Gdańsk - "TECHMEX" Sp. z o.o.
Warszawa - "KOZAK" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Stegna - Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o.
Aleksandrów – PKGKiM
Przemyśl - Zakład Produkcji Handlu i Usług "Hydrogeowiert" - Leszek Pich
Bytom - "2H Plast Polska" sp. z o.o.
Inowrocław - "SPEDBUD" s.j. R.Falkowski, I.Wojciechowski
Jarosław - "Sanakiewicz" sp.z o.o.
Warszawa – „Kappa”
Szemud – Urząd Gminy
Otwock - Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne "STOK" Jerzy Stocki sp.jawna
Tarnowo Podgórne - "InstalCompact" Sp. z o.o.
Godętowo – Gminny Zakład Usług Komunalnych
Płock - P.P.H.U. "AMILO"
Mochnaczka - "MACHNIK" Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Krzysztof Machnik
Gutkowo – Zakład Techniki Sanitarnej „Techsan”
Radom - "INSTALART" Sp. z o.o.
Gdynia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni sp. z o.o.
Ostrołęka - "SANPROD PLUS" Henryk Białczak, Grzegorz Puciata spółka jawna (09)
Chojna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie sp. z o.o.
Kalisz - Spółka Wodno-Ściekowa "PROSNA"
Bronów - P.P.H.U. "SADEKO" Mirosław Nowak
Warszawa - KSB - Pompy i Armatura sp. z o.o.
Dębno – Urząd Gminy
Pabianice – Zakład Wodociągów i Knalizacji
Ryki – „Ogród Polski”
Poznań - PPRI-H "WODKAN" Sp. z o.o.
Szczecin - CTE "Carbotech Enginiering" Sp. z o.o.
Chrzanów - Zakłady Mięsne "UNIMIĘS" sp. z o.o.
Polanica – Miejski Zakład Komunalny
Krapkowice - ZOB "Szczepanik" sp.j.
Łódź – „Watertech”
Mława – Zakład Usług Wodnych
Rudna - Zakład Remontowo-Budowlany inż. Janusz Firlej
Dębica - Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
Warszawa - "ENERGOTECHNIKA" sp. z o.o. (10)
Ząbki - "Gazomontaż" S.A.
Częstochowa - P.P.H.U. "Dotis" sp.jawna I.J.Tylatyccy
Zielonka - STD Nasiłowski
Daleszyce – Zakład Usług Komunalnych
Lubin - KGHM Ecoren S.A.
Nowy Korczyn - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j.
Koszalin – „Ekowodrol”
Konin – Zakład Usług Wodnych
Leszno - Firma Gutkowski
Poznań - Ekologiczna Inżynieria Środowiska "EKO-TECH" Sp. z o.o.
Olsztyn - "PRZEMGRI" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o
Przasnysz - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
Koronowo - "WIMAR" Sp. z o.o.
Brodnica - „Sanmel”
Suwałki - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS”
Płock - PETRO Mechanika S.A.
Białystok – „Dalba”
Kruszwica - Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Żak Franciszek
Ełk - Zakład Instalacji Wod-Kan i CO Zenon Szyłak
Sanok - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
Warszawa - P.I.S. K.Dybowski - Bakart sp. z o.o.
Piątnica – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Zalesie - Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych
Jasło - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych sp. z o.o.
Osiniec - Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane "TRANSKOP" sp.j. Krzysztof Malinger i Jerzy Szczepański
Kielce - "MATMASTER" Mateusz Masternak
Sławno - Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Włodzimierz Olszewski spółka jawna
Gutkowo - „Techsan”
Nieporęt - Gminny Zakład Komunalny
Piła - "EKOKLAR" Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. (11)
Jasło - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych
Konin - Zakład Usług Wodnych Sp.z o.o.
Mielec - "EMPIS" Przedsiebiorstwo Instalacji Sanitarnych sp. z o.o.
Kobylany - "EKO-BUG" sp. z o.o.
Koszalin - "EkoWodrol" Sp.z o.o.
Dywity - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol-Olsztyn" w Dywitach sp. z o.o.
Gorlice - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH"
Lublin - AMAR sp.z o.o.
Olsztyn - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa sp. z o.o.
Leszno - Hydro Partner Sp.z o.o.
Lublin - Hydrex sp. z o.o.
Giżycko - "MASZ-BUD" Piotr Chmielewski
Zawadzkie - F.I. Manta sp. z o.o. sp.komantytowa
Katowice - EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał
Rekowo - Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane ŻALA sp.j.
Warszawa - "INSTAL Warszawa" S.A.
Gdańsk - Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "MIZAN" Sławomir Ossowski
Września - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "MERA-MONT" sp. z o.o.
Ożarów - KSB Pompy i Armatura sp. z o.o.
Gutkowo - "Techsan" Zakład Techniki Sanitarnej Grzegorz Gudecki
Wyrzysk - Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku
Chełm - "Stal-Bud" Wiesław Nastaj
Szczecin - CTE Carbotech Engineering sp.z o.o.
Wysogotowo - Hydrobudowa 9 S.A.
Siedlce - P.H.U. "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak
Piła - "Termotech" sp. z o.o.
Łochów - Zakład Gospodarki Komunalnej
Warszawa - P.I.S. K. Dybowski - Bekart Sp.zo.o.
Olsztyn -Przeds.Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" sp. z o.o.
Grodzisk - B.W.S.T. s.c. Olejniczak sebastian, Szlarski Artur
Skrzydlna - AZE Zając, Kościółek sp.jawna
Bolszewo - Przedsiębiorstwo "Energorem" sp. z o.o.
Gorzów - Forma "TUNEL" Waldemar Skaskiewicz
Poznań - "Aquanet" SA
Częstochowa - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMOBEX-INEL sp.z o.o.
Jabłonka - Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce
Malbork - HydroSystem Jakub Krakowiak
Brwinów - Eko-MTK sp. z o.o.

wpisy uzupełniono do dnia 9.11.2011r.


12. Zdjęcia


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )