OFERTA  >  Żurawiki   >  żurawiki proste

ZKM - żuraw kolumnowy prosty

Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Podstawy żurawia
2.2      Wykonanie materiałowe
3.        Rodzaje żurawi
3.1      Wykonanie standardowe
3.2      Wykonanie specjalne
4.        Dane techniczne
4.1      Parametry eksploatacyjne
4.2      Tabela udźwigów
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Stanowisko robocze
5.2      Samozaczep łańcucha
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karty katalogowe
9.1      Karta katalogowa żurawi  ZKM150-450
9.2      Karta katalogowa żurawi  ZKM500-800
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia
1.  Zastosowanie

Żurawie ZKM służą do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-800 dN (150-800 kG). Żuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach małej intensywności odpowiadającej grupie natężenia pracy A1. Temperatura otoczenia, podczas pracy żurawia, może wynosić od - 20o do + 40o C. Wilgotność względna występująca w miejscu pracy może wynosić do 95%. Żurawie nie są przeznaczone do pracy w środowisku agresywnym lub wybuchowym.
Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony.
Żuraw nie podlega zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu przez Inspektorat Dozoru Technicznego.2.  budowaPodstawa:

1. podstawa
2. łożysko dolne


Żuraw:

3. łożysko górne
4. żuraw
5. wieszak z krążkiem linowym
6. krążek pośredni
7. drążek obrotu
8. podstawa wciągarki
9. wciągarka samohamowna
10. lina
11. hak lub szekla
12. zaciski kabłąkowe


Żuraw składa się z kolumny i wysięgnika (4), na którym znajduje się łożysko górne (3) i przesuwny wieszak z krążkiem linowym (5). Do obracania żurawia służy drążek zamocowany przegubowo do kolumny (6). Na podstawie wciągarki (7), za pomocą trzech lub czterech śrub M10x25 w klasie wytrzymałości 5.8 zamocowana jest samohamowna wciągarka linowa (8) z liną kwasoodporną (9). Lina zakończona jest hakiem lub szeklą (10) mocowanymi za pośrednictwem trzech zacisków kabłąkowych (11) i kauszy zabezpieczającej linę przed przetarciem.
Żurawie mogą mieć różną wysokość podnoszenia (2,0 - 2,5 m) i różny zasięg maksymalny podnoszenia (1,2 - 1,8m). W wersji standardowej maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 2,0 m ponad poziom posadowienia, natomiast maksymalny wysięg wynosi 1,2 m.
Podstawa (1) może być wykonana w sposób umożliwiający mocowanie do poziomego podłoża (typ H i HC) lub pionowej ściany (typ V i VC). 2.1   Podstawy (stopy) żurawia


W celu umożliwienia mocowania żurawi w różnych warunkach terenowych proponujemy dwa typy podstaw. Podstawy typu H(HC) są przeznaczone do mocowana na poziomym podłożu, podstawy typu V(VC) mocuje się do pionowych ścian.
Podstawy typu H lub V stosuje się do żurawi  ZKM150-450, natomiast podstawy typu HC lub VC do żurawi  ZKM500-800.

ZKM - podstawy żurawia

Podstawa jest przytwierdzana do podłoża za pomocą czterech śrub lub kotew chemicznych M16 (Hilti, Sormat, Fischer, ...)  w klasie wytrzymałości min. 5.6  zamocowanych zgodnie z instrukcję montażu producenta w sposób zapewniający przeniesienie ich pełnej wytrzymałości. Zastosowanie jednakowych śrub do mocowania podstaw wszystkich żurawi typu ZKM, ZKU i ZS umożliwia późniejszą łatwą ich wymianę, np. w razie konieczności użycia żurawia innego typu lub o większym udźwigu na tym samym stanowisku pracy.2.2   Wykonanie materiałowe

Wykonanie ze stali ocynkowanej:


-  elementy konstrukcyjne żurawia - ocynkowanie ogniowe
-  elementy śrubowe, wciągarka - ocynkowanie galwaniczne
-  lina, zaciski, kausza, hak lub szekla - stal nierdzewna

Uwaga:  w przypadku eksploatacji żurawi w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie (duża wilgotność, opady atmosferyczne, agresywna atmosfera,...) zaleca się zastosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej (KO):

- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.3.  Rodzaje żurawi

3.1   Wykonanie standardowe

Żuraw ZKM w wykonaniu standardowym umożliwia podnoszenie ładunku na wysokość do 2,0 m i ma wysięg do 1,2 m.

ZKM - wykonanie standardowe

3.2   Wykonanie specjalne

Możliwe jest wykonanie żurawia ZKM w wersji specjalnej o zwiekszonej wysokości podnoszenia (maksymalnie do 2,5 m) lub wydłużonym wysięgu (maksymalnie do 1,8 m).

ZKM - wykonanie specjalne

Podczas projektowania miejca usytuowania żurawia należy uwzględnić ograniczenia związane z zakresem ruchu korby wciągarki linowej. Wysokość mocowania wciągarki linowej na kolumnie żurawia może być dostosowana do wymagań zamawiającego. Jest to istotne w przypadku możliwości kolizji np. z barierką na pomoście obsługowym.

ZKM - barierki

W przypadku konieczności zmiany wysokości mocowania wciagarki w zamówieniu należy podać pożądany wymiar "c"  liczony od poziomu posadowienia podstawy żurawia do osi obrotu korby wciągarki.
4.  Dane techniczne

4.1  Parametry techniczne

Dane w tabeli dotyczą wykonania standardowego. W nawiasach podano dane dla wykonania specjalnego (zwiekszony wysięg lub wysokość podnoszenia).

Typ żurawia ZKM Jedn.
150 250 350 500 600 700 800
Rodzaj wciagarki WL 250 500 800 -
Udźwig maksymalny   (od - do) 125
-
150
125
-
250
125
-
350
200
-
500
200
-
600
225
-
700
275
-
800
kG
Wysięg maksymalny 1,2 (maksymalnie do 1,8) m
Wysokość maks. podnoszenia 2,0 (maksymalnie do 2,5) m
Kąt obrotu 360 stopnie
Wysokość całkowita żurawia 2,3 (maksymalnie do 2,8) m
Wymiary gabarytowe 2,3 x 1,3 x 0,3 (maks. 2,8 x 1,9 x 0,3) m
Średnica liny 4 5 6 7 mm
Długość liny (standard) 10 m
Maksymalna długość liny 20 15 20 15 15 15 10 m
Głębokość opuszczania (lina 10m) 5 m poniżej poziomu posadowienia m
Zakończenie liny hak lub szekla szekla  
Masa żurawia bez podstawy (od -do) 45
-
54
46
-
55
50
-
59
52
-
61
55
-
64
58
-
69
64
-
77
kg
Rodzaj podstawy H   lub   V HC   lub   VC -
Masa podstawy H - 12kg   lub    V - 11kg HC - 13kg   lub   VC - 13,5kg kg
Obciążenie minimalne dla zadziałania hamulca 10 15 25 kG
Śruby mocujące podstawy 4 śruby M16 w klasie wytrzymałości min.  5.6 -


4.2   Tabela udźwigów


W zależności od położenia wieszaka na wysięgniku (zmiana rQ), zmienia się maksymalny dopuszczalny udźwig (Qmax).

  Nr położenia wieszaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wysięg 
rQ
(mm)
450 600 750 900 1050 1200 1350* 1500* 1650* 1800*
ZKM 150 Udźwig

Qmax

(kG)

150 150 150 150 150 150 150 150 135 125
ZKM 250 250 250 250 225 200 175 160 150 135 125
ZKM 350 350 300 250 225 200 175 160 150 135 125
ZKM 500 500 500 425 375 325 300 275 250 225 200
ZKM 600 600 500 425 375 325 300 275 250 225 200
ZKM 700 700 575 500 425 375 330 300 275 250 225
ZKM 800 800 675 575 500 450 400 360 325 300 275
  (*)  wydłużony wysięg, wykonanie specjalne - na zamówienie 

Przy doborze żurawia pod względem udźwigu, należy uwzględniać dodatkowe obciążenia jakie mogą pojawić się podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia ładunku w rzeczywistych warunkach, muszą być uwzględnione dodatkowe obciążenia pochodzące między innymi od:

- zwiększonych oporów tarcia o prowadnice spowodowane obecnością piasku lub innych zanieczyszczeń,
- przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,
- rozkołysu (w tym pionowego) ładunku podczas podnoszenia lub opuszczania,
- bezwładności ładunku na skutek gwałtownego zatrzymania opuszczanego ładunku,
- ugięcia powodującego wzrost promienia wysięgu i obciążenia konstrukcji żurawia,
- dynamicznego podnoszenia (nierównomierna siła na korbie (szarpanie) w celu ułatwienia podnoszenia ciężkiego ładunku).

W przypadkach obciążeń zbliżonych do granicznych, rzeczywiste obciążenie należy wyznaczyć na podstawie bezpośrednich pomiarów np.: tensometryczną wagą hakową.

Z powodów jak wyżej, producent zaleca, aby rzeczywiste obciążenie na stanowisku pracy nie przekraczało 75% jego obciążenia maksymalnego.
5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Stanowisko robocze

Prosta konstrukcja oraz mały ciężar żurawia, pozwalają na łatwy demontaż i przenoszenie.
Możliwy jest indywidualny dobór kompletu niezbędnego do obsługi obiektu, co znacznie obniża koszt inwestycji.

Na przykład, na 10 stanowisk roboczych można zamówić :
10 kompletów żurawi (podstawa + żuraw)

ale można również zamówić:
5 podstaw i 1 żuraw (jeden przenośny żuraw obsługuje po 2 stanowiska)

5.2  Samozaczep łańcucha

Bardzo często na stanowisku roboczym mieszadło lub pompa są podwieszone na łańcuchu. Aby umożliwić wygodne podnoszenie lub opuszczanie takiej pompy za pomocą żurawia, na końcu linki wciągarki żurawia należy zamontować samozaczep łańcucha.
Samozaczep jest przeznaczony do podnoszenia i opuszczania pomp i mieszadeł o ciężarze do 250-500kG zawieszonych na łańcuchach o średnicy drutu łańcucha od 4 do 10mm wykonanych wg normy DIN7666 lub DIN763.
Niezbędnym warunkiem użycia samozaczepu jest całkowita pewność jego prawidłowego zaczepienia na łąńcuchu pompy podczas podnoszenia.

5.2.1  Oznaczenia samozaczepów:

S8    - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 4 do 6mm i udźwigu do 250 kG
S10 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 6 do 8mm i udźwigu do 350 kG
S12 - dla średnicy drutu ogniwa łańcucha  od 8 do 10mm i udźwigu do 500 kG

Samozaczep łańcucha

6.  Nowości

05.1997     żurawie o udźwigu do 350 kG
08.1997     cynkowanie ogniowe konstrukcji żurawi
03.1998     dodatkowe powłoki zabezpieczające cynk
06.2004     wykonanie kwasoodporne wszystkich typów żurawi
10.2004     żurawie składane typu ZS o udźwigu do 350 kG
09.2008     żurawie z krążkiem pośrednim zwiększającym udźwigi maksymalne
03.2009     żurawie o udźwigu do 800 kG
06.2009     żurawie typu ZKU7.  Cennik

    Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Wykonanie standardowe

Składając zamówienie na żuraw w wersji standardowej (wysokość podnoszenia 2,0 m i wysięg do 1,2 m) należy podać jego symbol określający: typ żurawia, udźwig maksymalny i rodzaj podstawy.

Na przykład: ZKM 350 H , gdzie poszczególne litery oznaczają:

ZKM - żuraw prosty (z poziomym wysięgnikiem)
350 - udźwig maksymalny w kG
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

Żuraw wyposażony jest w 10 m linki zakończonej hakiem lub szeklą. Na życzenie zamawiającego można zwiększyć długość linki i określić pożądany rodzaj zakończenia.
Żurawie standardowe znajdują się w ciągłej sprzedaży i są najczęściej zamawiane przez klientów.

W przypadku zamawiania żurawi w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej symbol żurawia ma dodatkowe oznaczenie - KO, na przykład: ZKM350H-KO.

Wykonanie specjalne

Na zamówienie mogą być wykonane żurawie o zwiększonym wysięgu lub zwiększonej wysokości podnoszenia.
W takim przypadku symbol żurawia powinien być uzupełniony o dane określające zwiększony wysięg oraz zwiększoną wysokość podnoszenia.

Na przykład:  ZKM350 1500/2200 H,  gdzie dodatkowe liczby oznaczają:

1500 - maksymalny wysięg 1,5 m (wartość od 1,2 m do maksymalnie 1,8 m)
2200 - maksymalna wysokość podnoszenia 2,2 m (wartość od 2,0 m do maksymalnie 2,5 m)
H - rodzaj podstawy : H (pozioma) lub V (pionowa - naścienna)

8.2  Sposób zamawiania


Termin realizacji

Żurawie ZKM w wersji standardowej znajdują się w ciągłej sprzedaży i termin ich dostawy nie przekracza 1-2 tygodni.
Żurawie ZKM w wykonaniu specjalnym oraz nierdzewnym (KO) są wykonywane pod zamówienie i ich okres realizacji jest dłuższy o 1-2 tygodnie. W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać  z  2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie przyjęte do realizacji jest potwierdzane najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Warunki gwarancyjne


Przed zakupem urządzeń prosimy o zapoznanie się z ogółnymi warunkami gwarancji producenta.9. Karty katalogowe

Karta katalogowa - żuraw prosty ZKM150-450

ZKM 150-450  -  karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowaKarta katalogowa - żuraw prosty ZKM500-800

ZKM 500-800 - karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa10.  Rysunki CAD

Aby ściągnąć rysunek żurawia i podstaw w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.

Nazwa urządzenia Typ Rodzaj rysunku Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
żuraw kolumnowy
prosty
ZKM 150-450 widok (rzuty) rysunki DWG zurawia ZKM150-450 rysunki PDF zurawia ZKM150-450 archiwum ZIP zurawia ZKM150-450
ZKM 500-800 widok (rzuty) rysunki DWG zurawia ZKM150-450 rysunki PDF zurawia ZKM150-450 archiwum ZIP zurawia ZKM150-450
podstawy żurawia H (HC)  i  V (VC) widok (rzuty) rysunki DWG podstaw zurawioa ZKM150-450 rysunki PDF podstaw zurawia ZKM150-450 archiwum ZIP podstaw zurawia ZKM150-450


11.  Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły żurawie produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )