Spis treściPN - prowadnica uniwersalna mieszadła

1.       Zastosowanie
2.       Budowa prowadnicy
2.1     Stopy prowadnicy
2.2     Wyposażenie dodatkowe
2.3     Wykonanie materiałowe
2.4     Wykonanie specjalne
3.       Dane techniczne
4.       Nowości
5.       Cennik
6.       Zamawianie
6.1     Oznaczenia
6.2     Sposób zamawiania i odbioru
7.       Karta katalogowa
8.       Rysunki CAD
9.       Referencje
10.     Zdjęcia


1.  Zastosowanie


Prowadnice samoobsługowe typu PSO (dawniej PM) do instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł zatapialnych.
Prowadnice są wyposażone we własną wciągarkę linową, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu i instalacji żurawików.
Prowadnice PSO mogą pracować na większości zbiorników, gdzie nie ma ograniczeń spowodowanych szczególną zabudową (np. praca pod włazami lub innymi przykrywami, ...).
2.  Budowa prowadnicy


PSO - budowa prowadnicy


Funkcje elementów prowadnicy:

nad powierzchnią ścieków:

-  jarzmo z obejmą kolumny i mechanizmem blokowania jej obrotu,
-  ogranicznik zakresu obrotu umożliwiający ustalenie dopuszczalnego zakresu obrotu kolumny (opcja),
-  blokada linki wykorzystywana do prowadzenia linki oraz blokowania jej przesuwu,
-  wciągarka linowa z podstawą umożliwiającą mocowanie bezpośrednio na profilu kolumny,
-  profil kolumny ze stali kwasoodpornej, na którym przemieszcza się i pracuje mieszadło.

pod powierzchnią ścieków:

-  blokada wysokości do ustawienia położenia roboczego mieszadła,
-  stopa kotwiąca dolny koniec kolumny do dna lub ściany zbiornika.

Konstrukcja prowadnic umożliwia m.in.: podniesienie, bezpieczny przegląd i wymianę oleju bez konieczności demontażu mieszadła.
Prowadnice PSO pracują na profilach kwadratowych   50x50,  60x60  lub  80x80 ze stali nierdzewnej.


Mieszadło w położeniu roboczym..

PSO - położenie robocze


Mieszadło w pozycji serwisowej.

PSO - położenie serwisowy

2.1  Stopa prowadnicy

W zależności od ukształtowania dna zbiornika w miejscu mocowania stopy, należy użyć jej odpowiedniego typu:
 
H - do mocowania w poziomie  np. na dnie zbiornika,
V  - do mocowania w pionie  np. na ścianie zbiornika,
lub stopy skośnej - do mocowania do dna nachylonego pod dowolnym kątem.

PSO - stopy

2.2  Wyposażenie dodatkowe

Prowadnica może być dodatkowo wyposażona w:

.10  -   ogranicznik obrotu  -  pozwala ustalić zakres pożądanego kata obrotu kolumny prowadnicy oraz dodatkowo zablokować obrót kolumny w określonym położeniu.

.20  -   łącznik kolumny  -  stanowi dodatkową podporę w miejscu styku profili oraz pozwala na ich łączenie (wydłużenie) przy zachowaniu możliwości obrotu kolumny.2.3  Wykonanie materiałowe

Wykonanie nierdzewne (z wciągarką ocynkowaną):

stal nierdzewna  -  wszystkie elementy prowadnicy (jarzmo, podtrzymka kolumny, ogranicznik obrotu, blokada linki, podstawa wciągarki) oraz wszystkie elementy pracujące w ściekach (kolumna prowadnicy, blokada wysokości, ogranicznik końcowy, linka z szeklą, kauszą i zaciskami. 

stal ocynkowana galwanicznie  -  wciągarka linowa. 

Uwaga: w przypadku eksploatacji prowadnic w warunkach mogących powodować przyśpieszoną korozję elementów ocynkowanych galwanicznie (duża wilgotność, opady atmosferyczne, agresywna atmosfera,...) zaleca się demontaż wciągarek po wykonaniu czynności obsługowych lub zastosowanie wciągarek w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

Wykonanie kwasoodporne (z wciągarką ze stali kwasoodpornej):

stal kwasoodporna  -  wszystkie elementy, łącznie z wciągarką linową2.4  Wykonanie specjalne

Ze względu na bardzo wygodą obsługę mieszadeł zainstalowanych na prowadnicach PSO oraz brak konieczności zakupu i instalacji dodatkowego żurawia, prowadnice są również bardzo chętnie wykorzystywane do obsługi mieszadeł innych producentów.
W przypadku zamiaru wykorzystania prowadnic PSO do obsługi mieszadeł innych producentów, w zamówieniu należy podać wielkość profilu oraz pożądane wymiary a i b zaznaczono na rysunku poniżej.

Dla wykonania, przeznaczonego do obsługi mieszadeł MZ i MK naszej produkcji wymiary te standardowo wynoszą:

a =   150 mm
b =   295 mm  -   dla prowadnic  PSO 50 (profil kolumny - kwadrat 50x50mm)
         335 mm  -   dla prowadnic  PSO 60 (profil kolumny - kwadrat 60x60mm)
         420 mm  -   dla prowadnic  PSO 80 (profil kolumny - kwadrat 80x80mm)

PSO - wymiary

3.  Dane techniczne

Typ prowadnicy PSO 50 PSO 60 PSO 80 Jedn.
Profil kolumny 50x50x2 60x60x3 80x80x3(4) mm
Max moc mieszadła 2,2 3,0 5,5 (7,5) kW
Max ciężar mieszadła 50 75 100 kG
Ciężar prowadnicy (bez kolumny) 10 11 15 kG
Typ obsługiwanego mieszadła MZ 03-20 MK 15-30 MK 40-55 ---


4. Nowości


01.2000  -  prowadnica PSO60 do mieszadeł pracujących na profilu kw. 60x60
04.2003  -  prowadnica PSO 80 do mieszadeł pracujących na profilu kw. 80x80
05.2010  -  prowadnica PSO w wykonaniu całkowicie kwasoodpornym5.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem cennik wyrobów.

Aktualizacja cen odbywa się na początku roku kalendarzowego. Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności, ceny mogą być korygowane w przypadku znaczących zmian cen materiałów pochodzących z importu.
Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie aktualności cen.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl6. Zamawianie

6.1  Oznaczenia prowadnic

W przypadku zamawiania prowadnic mieszadeł należy podać symbol określający :

Rodzaj prowadnicy:

PSO (dawniej PM)  -  prowadnica samoobsługowa z własną wciągarką do instalacji na większości zbiorników

Rodzaj profilu kolumny:

50   -  kwadrat 50x50x2
60   -  kwadrat 60x60x3
80   -  kwadrat 80x80x3(4)

Wyposażenie dodatkowe

.10  -   ogranicznik zakresu obrotu
.20  -   łącznik kolumny 

Rodzaj stopy:

H       -    do mocowania poziomego
V       -    do mocowania pionowego ( naścienna )
45o   -    do mocowania na podłoży skośnym 45o (lub dowolny inny kąt podany przez zamawiającego)

Wykonanie materiałowe

OC  lub  brak oznaczenia  -  elementy prowadnicy wykonane ze stali nierdzewnej, wciągarka ocynkowana,
KO  -  wszystkie elementy (łącznie z wciągarką linową) są wykonane ze stali nierdzewnej.

Długość kolumny prowadnicy:

W celu obniżenia kosztów transportu (dłużyca), zakupu kolumny prowadnicy należy dokonać we własnym zakresie. Kolumnę należy dociąć na odpowiednią długość według instrukcji obsługi.


Przykłady :

PSO 50 V    -   oznacza komplet elementów prowadnicy przeznaczonej do pracy z kolumną kw. 50x50x2,  ze stopą kolumny do mocowania na ścianie zbiornika, z wciągaką ze stali ocynkowanej.

PSO 60.10 H KO  -  oznacza komplet elementów prowadnicy przeznaczonej do pracy z kolumną kw. 60x60x3, z ogranicznikiem zakresu kąta obrotu kolumny, ze stopą do mocowania na poziomym dnie zbiornika, w wykonaniu całkowicie ze stali nierdzewnej (łącznie z wciągarką).


6.2 Sposób zamawiania i odbioru

Symbol prowadnicy

W celu określenia rodzaju zamawianych urządzeń należy podać ich symbol (wg punktu 6.1).

Potwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie jest potwierdzane niezwłocznie po jego otrzymaniu. Brak potwierdzenia w dniu jego złożenia oznacza, że zamówienie nie dotarło do producenta.

Termin realizacji

Zamówienia realizowane są w terminie zależnym od stanu zapasów magazynowych. W celu uzyskania pewności ootrzymania zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania urządzeń i faktury.7.  Katalog

Karta katalogowa
Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na obrazie karty powyżej.

Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości, kliknij na ikonie PDF obok MK  -  mieszadło zatapialne kwasoodporne


8. Rysunki CAD

Kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej aby ściągnąć rysunek w formacie *.dwg lub *.pdf na dysk twardy komputera.

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Prowadnica mieszadła widok typ PN rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Prowadnica mieszadła widok typ PMP rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


9. Referencje

Lista referencyjna prowadnic pokrywa się w większości przypadków z listą referencyjną mieszadeł zatapialnych poniżej:

Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Zielona Góra "Ekol Bud Aqua" S.C.
Przemęt PPH "Łabimex"
Chodzież "Proxima"
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Brzeźnice Spółka Wodno-Ściekowa
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Dębica "Ekobudowa"
Gostynin "BudGost"
Murowana Goślina K.J.K.
Gostynin "BudGost"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Warszawa "Complex-Eko"
Dębica "Ekobudowa"
Pniewy "Tech-Mont" Spółdzielnia Pracy
Warszawa "Complex-Eko"
Białystok "BPRJ" Spółka z o.o.
Sułkowice Urząd Miejski
Dębica "Ekobudowa"
Wilkasy "Środowisko"
Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Warszawa "Budimex Projekt"
Białystok "BPRJ" Spółka z o.o.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Lipno Spólka Budowlano-Handlowa "MIGBUD" S.C.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
Lipno Spólka Budowlano-Handlowa "MIGBUD" S.C.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Ustka Wodociąągi Ustka
Ustka Wodociąągi Ustka
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o.
Gniewino "BIG FISH" S.A.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Eneko" Sp. z o.o.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Szczytno PPUH "PROXIMA" Sp. z o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Płochocin Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "Polmos" S.A.
Łomża "Konsorcjum Hydro-Erg" S.A.
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Zławieś Wielka Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
Giżycko "EKO-TECH" Sp. z o.o.,PRHiM
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Dębica "Ekobudowa"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Sieraków Zakłady Mięsne "Bartek"
Białystok PPU "DALBA' Sp. z o.o.
Gliwice P.W "En-Eko" Sp. z o.o.
Lublin "BioTech" Sp. z o.o.
Modlin Spółdzielmia Mieszkaniowa "Nowy Modlin "
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult" Sp. z o.o.
Warszawa "Eko-Aqua Invest" Sp. z o.o.
Poznań P.W "Biokonsult" Sp. o.o.
Lublin "BioTech" Sp. z o.o.
Chełm Zakł. Budowl. Obsługi Techn. Bud. Mieszk. "Ecoinsbud"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura
Poznań P.W. "Biokonsult" Sp. z o.o.
Gliwice P.W. "En-Eko" Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Poznań P.B.S.O. i R.W. "Trout" Sp. z o.o.
Stęszew Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Dźwierzuty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kozienice Zakład Gospodarki Komunalnej
Płock Przedsiębiorstwo Budowlane "POLBUD" s.c.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Sulechów Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o.
Gliwice P.W. "En-Eko" Sp. z o.o.
Sulechów Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o.
Poznań Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urz.Kom."Biowogaz"
Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Technologii Wody i Ścieków "ProEko"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko"
Kępno Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Dębica Przedsiębiorstwo Budowlane "Ekobudowa'
Zielona Góra Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Sanbud"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Mikołów Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.oo
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Zemborzyce Podleśne 27 A "BIO-TECH" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Kołobrzeg "HYDROMEL"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Kołobrzeg "HYDROMEL"
Kielce Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Sławno Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Lwówek Zakład Gospodarki Komunalnej
Kielce Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech" R.Browarski
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Sieradz Kowalewski Sp.z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Tarnów Firma Handlowo-Usługowa "ANBUD"
Sierakowice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Skibiński"
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Wałcz Gminny Zakład Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej
Dobiegniew Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Komunalni"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Lublin PRzeds.Robót Inż. "Energopol-Lublin" S.A.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Pniewy Przedsiębiorstwo Komunalne
Chodzież "Proxima"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Koszalin "Ekowodrol"
Białokoszyce 1 Zakład Usługowo-Montażowy OŚ."SABKUR-Bio"
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Sławno Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Głogów Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Pniewy Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOMECH"
Głogów Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej s.c.
Gniewino "BIG-FISH" S.A.


Prowadnice PP:

Przemęt Przedsiębiorstwo Przetwórczo-Handlowe "Łabimex"
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej s.c.
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Banie Mazurskie Urząd Gminy
Pniewy Spółdzielnia Pracy "Tech-Mont"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Mieścisko Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Nieporęt "FER-COM" Sp. z o.o. Michałów-Grabina
Gdańsk Zakłady Przemysłu Tłuszczowego "OLVIT"
Osielsko OCHOBUD"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Osielsko "OCHOBUD"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Przewrotne 323 "SARIA" Małopolska SP. z o.o. w Krakowie o/ Przewrotne
Środa Wlkp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spychacz
Żuromin "INWESTEAM"
Środa Wlkp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spychacz
Łosice Laktopol
Przewrotne 323 "SARIA" Małopolska SP. z o.o. w Krakowie o/ Przewrotne
Osielsko "OCHOBUD"
Głubczyce GWiK
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Wielgomłyny Zakład Przetwórstw Mięsnego "Gaik"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Bielsko-Biała Biuro Inżynierii Środowiska MMA
Szczecinek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Giżycko ZBOI Niekało
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa, W.Wójcik
Bielsk Podlaski "Ekoinsbud"
Rzeszów Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Bielsk Podlaski "Ekoinsbud"
Sosnowiec Wiktor Eko"
Warszawa "Eko-Aqua Invest" Sp. z o.o.
Piła "Ekoklar"
Błaszki Zakład Budowlany Henryk Mocny
Sieradz Kowalewski Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych AGH
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Kłecko Zakład Gospodarki Komunalnej
Chodzież Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult"
Bydgoszcz Eko-Service"
Lublin " BIO-TECH" Sp. z o.o.
Puck "EkoCelkon"
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa, W.Wójcik
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Gliwice Usługi Projektowe,Nadzory Inwestorskie Krystyna Fryc
Lublin PRzeds.Robót Inż. "Energopol-Lublin" S.A.
Białystok Przeds.Prod.-Usług.-Handlowe "Rodex"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gniewino Rieber Foods Polska we Włocławku o/ w Gniewinie
Nowy Sącz PPUH "Sądeczanka"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Chorzele "Bel Polska" Sp. z o.o.
Warszawa "Stół Polski" Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Nieporęt "BioTech" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Chełm Zakł. Budowl. Obsługi Techn. Bud. Mieszk. "Ecoinsbud"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Tarnów Zakład Remontowo-Budowlany
Katowice Przeds.Wdrożeniowo-Prod. PWP Sp.z o.o.
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Warszawa Hydro-System
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Bargłów Kościelny Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń
Korsze WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "Hydrotech"
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Lublin 51 "BioTech" Sp. z o.o.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Mieścisko Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Lębork UNI-BisPlus s.c.
Łukta Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań "BIOWOGAZ" Ośrodek Badawczo- Rozowjowy Aparatury i Urządzeń Komunalnych
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Wrocław "TEW" Sp. z o.o.
Sochaczew Masterfoods Polska Sp. z o.o.
Drawsko Pomorskie Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult"
Łódź Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SUMAX Sp. z o.o.
Grudziądz Perfekta" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
Sochaczew Masterfoods Polska
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Dębica P.B. "Ekobudowa" H.Krupa,W.Wójcik
Poznań "Biokonsult"
Kwilcz Zakład Obsługi Mienia Samorzadowego
Kwilcz ZOMS
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Drobin Olewnik -Bis
Sobótka 81 k. Ostrowa Wlkp. DOMAGAŁA TG
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Wrocław CMM Przeds.Przem.-Usług.
Świętajno "Saria" W-wa Oddział w Długim Borku
Płock Huber Technology
Świętajno Saria" W-wa Oddział w Długim Borku
Sobótka 81 k. Ostrowa Wlkp. DOMAGAŁA TG
Poznań Z O Ś Krystyna Mitura
Międzybrodzie Bialskie Zakład Usłu.-Prod. Gosp.Wodno-Ściekowej "ISEPNICA"
Zbiersk P.P.H.U.Automatyk B. Kondratowicz
Białystok Nijhuis Water Polska
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Poznań "AGH" Zakład Usług Technicznych
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Poznań "AGH" zakład Usług Technicznych
Sławno Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa"
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
EŁK PRIM
Wrocław "ALFA-ZET"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Drobin Olewnik -Bis
Olsztyn "BUDIMEX" Olsztyn
Ełk "PRIM" S.A. Przedsiebiorstwo Instalacyjne
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Kraków "KANWA"
Kraków "KANWA"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Warszawa Purator Polska Ekotechnika Sp.z o.o.
Warszawa JB Projekt
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Kraków Hydro-System
Kraków "INSTAL"- Kraków S.A.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
Olsztyn "BUDIMEX" Olsztyn
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dąbrowa Górnicza Zakład Ochrony Środowiska "HYDROTECH", mgr Browarski
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew
Chełm "ECOINSBUD", Zakład Budowlany Obsługi Techn. Bud. Mieszkaniow
Terespol PGKiM
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OMNIS"
Pawłów Gminny Zakład Usług.-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Warszawa "BIOPAX-WBWW"
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Poznań Przeds.Usług Wodno-Inż.Piotr Dybysławski
Ustroń Przeds.Techniczno-Handlowe "EMI" Sp.z o.o.
Wrocław FUNAM Sp.z o.o.
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Bochnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
GZK Tychowo
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Wałcz Urząd Gminy Wałcz
Wałcz Urząd Gminy Wałcz
Pawłów Gminny Zakład Usług.-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Poznań "BIOMET"
Środa Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Bolesław Spochocz
Poznań "BIOMET"
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Węglowice Plumax" Rzeźnictwo i Wędliniarstwo B.iA. Pluta
Ustroń PTH "EMI" Spółka z o.o.
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań F.H.U.INTERMAG-PIEC
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Ustka Wodociągi Ustka
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań "Biokonsult" Sp. z o.o.
Ożarowice HAM
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Nowy Tomyśl Suszarnicz Spółka "Ogrodnik" SA
Koło Zakłady Mięsne
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Inowrocław Tańscy" Spółka Jawna
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Kraków "KANWA"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Pniewy Przedsiębiorstwo Komunalne
Ścinawa Zakład Gospodarki Komunalnej
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Dębica P.B. "NOWA" Wiesław Wójcik
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Łuków Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA"
Ożarowice HAM
Gryfice Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Inowrocław "Tańscy" Spółka Jawna
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Kielce MITEX S.A.
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Włocławek Przeds.Robót Melioracyjnych i Ziemnych "PREMZ" Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Koło Sokołów" Oddział Zakłady Mięsne w Kole
Tarnowskie Góry Projsan"
Olsztyn Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "Przem-Gri" Sp.z o.o.,
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Bejsce P.P.H.U. "FULAR" SP.J. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Wyszków Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z.Niziński"
Warszawa Purator Polska Ekotechnika Sp.z o.o.
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Kielce MITEX S.A.
Koło Sokołów" Oddział Zakłady Mięsne w Kole
Kielce MITEX S.A.
Rzeszów WODROL" S.A.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Kielce MITEX S.A.
Rudna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wyszków Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z.Niziński"
Pawłów Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Pyrzyce CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Janowiec Kościelny Zakład Gospodarki Komunalnej
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Zielona Góra "AQUA Sp.z o.o.
Czaplinek Zakład Gospodarki Komunalnej
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Sława Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Rusiec PAMAPOL SA
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Kalisz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Sanbud"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry Gazoplast Sp.z o.o.
Skawina JAROX TRADE
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Płock ETC "ECO-TECH CONSTRUCTION"
Poznań Wodkan"
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Jeżewo Prosiaczek"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gliwice Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "En-Eko" Sp. z o.o.
Brodnica "Sanmel"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Ścinawa ZGKiM
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Pszczyna Budownictw Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp.z o.o.
Sinarzewo Prywatne Przesiębiorstwo Prod.Handlowe "Masdrob"
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Mońki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Jarocin P.T.H.U. Hydro-Marko
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Chodzież Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowe Z.Lepionka i J.Hołubiec
Dębica P.B. "Nowa" Wiesław Wójcik
Ostrów Wielkopolski Envicon-Polska Sp.z o.o.
Białystok PPU "DALBA' Sp. z o.o.
Strzałkowo Z.U.H. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Maria Przywarta
Rumia Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gallux"
Aleksandria Zakłady Mięsne "Aleksandria" Dariusz Moczanowski
Sierpc Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Budexpol"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Przed.Wielobranżowe "Biokonsult"
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Kalisz Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Rudna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rojewo Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość"
Kalisz Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik
Jeżewo Urząd Gminy
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Kraków "KANWA"
Piła Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Ekoklar"
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Kartuzy KORPOS Sp.z o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Pro-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Omontowice Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" SA
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Suwałki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS SA
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Tomaszowice k/Lublina "AQUA Sp.z o.o.
Gliwice "Eneko" Sp. z o.o.
Sinarzewo Prywatne Przesiębiorstwo Prod.Handlowe "Masdrob"
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Bydgoszcz Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Ekologiczno-Inżynieryjne "EKOBUD"
Świerklaniec LAW-POL Sp.z o.o.
Piastów Nijhuis Water Polska
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Gliwice MARTEX & SEA POMP
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Warszawa BART Sp.z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Warszawa Muss-tech
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Kurzętnik Zaklad Gospodarki Komunalnej
Łososina Dolna 245 Zaklad Instalacyjno-Budowlany Wikar Dtanisław
Łososina ZIS Wikov
Poznań Zakład Usług Technicznych "AGH"
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Nowe Chechło P.W.PROJ-SAN Karol Cofałka
Miłomłyn Urząd Miasta i Gminy
Jeżewo Urząd Gminy Jeżewo
Kiełczygłów Przedsiębiorstwo "Techmibud"
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Mońki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Borówek Dom Pomocy Społecznej
Szczecin Napier Reid
Gorzów Wlkp Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "INFRA"
Drobin Zakład Przetwórstwa Mięsa "Olewnik-Bis"
ZBGKiM
Bartoszyce ZBGKiM
Poznań Korporacja Inter-Aqua
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.
Narol Urząd Miasta i Gminy
Bielsk Zakład Obsługi Technicznej Przem.Rolno-Przetw."Pek-Mont"
Tarnów Zakład Pomiarów i Automatyki "Raster" Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Kołaczkowo 9 Sobieski Trade Sp.zo.o.
Pniewy, Rudka 5 "BIOMECH" ZBUOŚ, Karol Piechocki
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Proboszczewice Zakład Przetwórstwa Mięsa "PEKLIMAR", B.Strześniewski
Janów Lubelski Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowy Targ Kolskór
Stawiski Urząd Miejski
Żelazków Ceko-Żel Sp.z o.o.
Szczecin CTE Carbotech Engineering Sp.z.o.o.
Koźmin Wielkopolski P.P.U. Prom-Met H.Kobusiński i wspólnicy Sp.j.
Dębica Przeds. Wdrożeniowo-Wykonawcze "Eltech"
Gdańsk "Ekobudex" Sp. z o.o.

Stan wpisów na dzień 31.12.2007r.


10. Zdjęcia

( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )