Zakład Urządzeń Natleniających      tel/fax: 87 4282664    e-mail: poczta@biox.pl

OFERTA  >  Natleniacze  >  natleniacze strumienicowe
NS - natleniacz strumienicowy

Natleniacze strumienicowe

Służą do natleniania i mieszania ścieków w komorach i rowach cyrkulacyjnych oczyszczalni ścieków.

Funkcje:

- natlenianie i mieszanie lub tylko mieszanie ścieków w biologicznych oczyszczalniach
- odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach, zbiornikach buforowych i przepompowniach ścieków
- wspomaganie lub zastąpienie mało efektownych urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i itp. ...

Paramerty:

Moc urzadzeń:                                                1,5 - 5,0 kW
Zdolność mieszania:                                 do 125 - 450 m3
Zdolność natleniania:                                do 1,6 - 9,0 kgO2/godz.