OFERTA  > Mieszadła  > mieszadła zatapialne MK "Turbo"

Spis treści

MK - mieszadło zatapialne kwasoodporne

1.      Wstęp
2.      Charakterystyka
3.      Budowa
4.      Dane techniczne
4.1    Parametry techniczne
4.2    Układ sterowania
4.3    Zabezpieczenia silnika
4.4    Wykonanie materiałowe
5.      Wyposażenie specjalne
5.1    Przystawka kątowa
5.2    Osłona śmigła
5.3    Nasadka napowietrzająca
5.4    Adapter kolumny prowadnicy
5.5    Mieszadło do pracy w pionie
5.6    Mieszadło pompujące
6.      Prowadnice mieszadeł
7.      Uszczelnienia
8.      Wykresy hydrodynamiczne
9.      Nowości
10.    Cennik
11.    Zamawianie
11.1  Oznaczenia mieszadeł
11.2  Sposób zamawiania i odbioru
12.    Karta katalogowa
13     Rysunki CAD
14.    Referencje
15.    Zdjęcia


Dotacja EU - baner
1. Wstęp


Oferta produkcyjna zakładu obejmuje dwa typoszeregi mieszadeł zatapialnych: MZ „Hydra" i "MK "Turbo"  różniące się zakresem mocy,  prędkościami obrotów i rodzajem wykonania.
Tam gdzie konieczna jest większa moc urządzeń, wolne obroty lub podwyższona odporność na korozję stosowane są mieszadła MK "Turbo".2. Charakterystyka

Funkcje jakie mogą spełniać mieszadła MK "Turbo"  to między innymi :
- mieszanie ścieków w komorach nitryfikacji i denitryfikacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków,
- wspomaganie urządzeń natleniająco-mieszających w przypadkach zbyt słabej hydrauliki w komorze,
- przepompowywanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie
- homogenizacja i stabilizacja osadów ściekowych
Mieszadła zatapialne MK "Turbo" mogą być stosowane na wszystkich oczyszczalniach biologicznych i większości przemysłowych, nawet o dużym stopniu agresywności ścieków.3. Budowa

Mieszadła zatapialne zbudowane są na bazie trójfazowego asynchronicznego silnika elektrycznego w wykonaniu zatapialnym, na wale którego osadzony jest wirnik śmigłowy. Wszystkie elementy zewnętrzne mieszadła, wirnik śmigłowy, wyposażenie dodatkowe ( nasadka kątowa, pierścień opływowy ) oraz wszystkie elementy złączne, wykonane są ze stali nierdzewnej.  Odpowiedni kąt natarcia krawędzi natarcia łopatek wirnika śmigłowego zapewnia jego samooczyszczanie podczas pracy. Od strony wirnika śmigłowego wał silnika zabezpieczony jest dwustopniowym uszczelnieniem czołowym z komorą olejową pośrednią (komora buforowa). Przewód zasilający w wykonaniu standardowym ma długość 6m (na życzenie zamawiającego może być dowolnej długości)..

Wymiary gabarytowe mieszadła MK „Turbo" w wykonaniu standardowymm

MK - wymiary


4. Dane techniczne

Parametry techniczne mieszadeł najpopularniejszych wśród naszych klientów są zestawione w tabeli poniżej.
Oferujemy również inne mieszadła różniące się parametrami pracy (łącznie ponad 20 typów) oraz wykonania specjalne pod potrzeby klienta.
 

4.1  Parametry techniczne

Symbol mieszadła Moc 

(kW)
Obroty

(obr/min)
Średnica śmigła
(mm)
Zdolność mieszania
(m3)
Ekonomia
mieszania
(W/m3)
Zasięg mieszania (m) Długość

(mm)
Masa

(kg)
mieszadła średnioobrotowe
MK 15 1,5 720 325-380 165 9 19 540 48
MK 22 2,2 710 380-430 220 10 23 540 48
MK 25 2,5 697 380-430 250 10 25 540 48
MK 30 3,0 944 380-430 270 11 26 540 50
MK 35 3,5 930 380-530 320 11 28 540 50
MK 40 4,0 960 380-530 335 12 29 570 59
MK 48 4,8 950 380-580 400 12 32 570 59
MK 55 5,5 940 380-580 460 12 34 570 59
mieszadła wolnoobrotowe
MK 40 / xx 0,55 - 3,0 132 -705 380-680 70-300 6 - 12 6 - 26 570 60
MK 55 / xx 0,55 - 4,0 94 - 684 380-780 70-400 5 - 13 6 - 34 570 60
Mieszadła wolnoobrotowe  -  mniejsza prędkość obrotowa regulowana płynnie falownikiem ,
 większe średnice wirników śmigłowych.

Moc mieszadła, ekonomię i zdolność mieszania, wyznaczono dla czystej wody na komorze zbliżonej kształtem do rowu cyrkulacyjnego przy założeniu minimalnej prędkości wymuszonej 0,1m/s. Maksymalny zasięg i szerokość mieszania zostały określone na tzw. zbiorniku nieskończonym (bardzo duży zbiornik, w którym wpływ kształtu i odległości ścian jest pomijalny).
W warunkach rzeczywistych należy uwzględniać czynniki limitujące możliwość wywołania optymalnej cyrkulacji z minimalnymi stratami hydraulicznymi (wielkość i kształt komory lub rowu cyrkulacyjnego, rodzaj przegród, usytuowanie mieszadeł, rodzaj powierzchni ścian, gęstość i lepkość cieczy, ilość i rodzaj zanieczyszczeń stałych, itp...).
Przytoczone w tabeli wielkości : ekonomii, zdolności, szerokości i zasięgu mieszania służą jedynie do wstępnego doboru mieszadeł oraz porównania parametrów mieszadeł różnych producentów.
Mieszadła wolnoobrotowe pracują z prędkością obrotową zmniejszoną za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika). Możliwe jest wtedy zastosowanie wirników śmigłowych o większej średnicy. Falownik użyty do takiego zastosowania musi mieć możliwość ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej za pomocą kodowanej blokady. Dobór i kojarzenie mieszadeł wolnoobrotowych z odpowiednimi śmigłami oraz falownikami należy uzgadniać z producentem. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wytyczne.4.2  Układ sterowania

Producent mieszadeł oferuje szafki sterownicze dedykowane do obsługi mieszadeł zatapialnych typu MK "Turbo".

Widok zewnętrzny szafki sterowniczej.

SM-1 szafka sterownicza mieszadła

Wnętrze szafki sterowniczej

SM-1  szafka sterownicza mieszadła

W wykonaniu podstawowym szafka jest wyposażona w układy elektroniczne zabezpieczające przed:
-  przeciążeniem silnika mieszadła
-  zanikiem jednej fazy
-  zamianą kolejności faz zasilających

Szafka sterownicza jest wyposażona również w sygnalizator pracy mieszadła wyłączajacy mieszadło w przypadku wykrycia:
-  wody w komorze olejowej.
-  wody lub wilgoci w komorze silnika .
-  przegrzania (termistory wbudowane w uzwojenia silnika).
Sygnalizator pracy mieszadła jest wykorzystywany w przypadku eksploatacji mieszadeł wyposażonych w odpowiednie czujniki.

Przyciski  włącz / wyłącz oraz lampki sygnalizujące stan zasilania oraz awarii mieszadła znajdują się na zewnątrz obudowy szafki. Możliwe jest również umieszczenie przycisków włącz / wyłącz w osobnej kasecie znajdującej się poza szafką sterowniczą.

Obudowy skrzynki mogą być w wykonaniu materiałowym:
-  plastikowe (standard UNI-1, wymiary zewnętrzne: 400x300x166mm)
-  aluminiowe (malowane proszkowo)
-  ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony szafek (IP65) umżliwia stosowanie ich na zewnątrz pomieszczeń.4.3  Zabezpieczenia silnika elektrycznego

Na życzenie zamawiającego mieszadła mogą być wyposażone w dodatkowe czujniki sygnalizujace:
-  obecności wody w komorze olejowej,
-  obecność wody lub wilgoci w komorze silnika,
-  nadmierną temperaturę uzwojeń silnika.


4.3.1  Czujnik obecności wody w komorze olejowej

W większości przypadków mechaniczne uszczelnienia czołowe stosowane w mieszadłach zatapialnych zapewniają całkowitą szczelność. Producenci uszczelnień zastrzegają jednak możliwość wystąpienia w określonych okolicznościach minimalnych przecieków. Małe ilości wody rozpuszczają się w oleju lub tworzą emulsję, która dalej doskonale współpracuje z uszczelnieniami. Większe ilości wody, których olej nie jest już w stanie zaabsorbować, gromadzą się w dolnej części komory i również nie mają wpływu na pracę uszczelnień. Woda pochodząca z przecieków uszczelnień jest usuwana podczas okresowej wymiany oleju.

Czujnik z sondą w komorze olejowej sygnalizuje obecność wody w ilości większej od dopuszczalnej i konieczność niezwłocznej wymiany oleju połączonej z oceną stanu uszczelnień na podstawie analizy spuszczonego oleju.


4.3.2  Czujnik zawilgocenia w komorze silnika

Podczas montażu końcowego mieszadła, we wnętrzu silnika jest umieszczana żelowa wkładka absorbująca wilgoć  z powietrza zamkniętego w komorze silnika.  Pozwala to uniknąć zawilgocenia i kondensacji pary we wnętrzu silnika.

Czujnik zawilgocenia sygnalizuje pojawienie się wilgoci we wnętrzu komory silnika powstałej na skutek przecieku. Zadziałanie tego czujnika jest wskazaniem do niezwłocznego przeglądu mieszadła w celu ustalenia przyczyny przecieku.


4.3.3  Czujnik kontroli temperatury silnika

Termistory, wbudowane w uzwojenia stojana silnika mieszadła, reagują na przekroczenie bezpiecznej temperatury pracy. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem na skutek przegrzania.

Czujniki temperatury powinny być stosowane zwłaszcza w silnikach narażonych na przegrzanie. Dotyczy to silników pracujących w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia (>40°), silników narażonych na przeciążenia,  silników poddawanych cvzęstym lub ciężkim rozruchom oraz silników, w których chłodzenie jest słabsze niż standardowo.

Dla silników mieszadeł zatapialnych pracujących w oczyszczalniach ścieków nie ma szczególnej potrzeby stosowania wbudowanych zabezpieczeń termicznych, przy założeniu prawidłowej pracy standardowych zabezpieczeń silnika, w szczególności zabezpieczenia przed przeciążeniem. Podczas pracy mieszadła są intensywnie chłodzone opływającą je wodą i pracują zazwyczaj w temperaturach znacznie niższych od dopuszczalnych.

Stosowanie wbudowanych zabezpieczeń termicznych jest obowiązkowe dla mieszadeł zatapialnych:
-  pracujących w medium o podwyższonej temperaturze, gęstości lub lepkości,
-  pracujących w medium o dużej zwartości zanieczyszczeń stałych, w szczególności włóknistych (ścieki komunalne uważa się za
normalne pod względem ilości zanieczyszczeń włóknistych),
-  mieszadeł, których prędkość obrotową reguluje się za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika).

Ze względu na wysoki koszt napraw mieszadeł zatapialnych, producent zaleca stosowanie wbudowanych zabezpieczeń termicznych dla wszystkich mieszadeł typu MK "Turbo".


4.3.4  Zintegrowany sygnalizator  CR-3

Sondy i czujniki zabezpieczeń zabudowane w mieszadle mogą być obsługiwane przez zintegrowany sygnalizator awarii CR-3 zaprojektowany specjalnie dla mieszadeł MK "Turbo".W przypadku zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń, praca mieszadła jest wstrzymywana, a na czujniku CR-3 zapala się odpowiednia dioda  wskazująca przyczynę zatrzymania mieszadła.4.4  Wykonanie materiałowe

4.4.1  Mieszadło standardowe

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające dobrą odporność korozyjną w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych. Wszystkie zewnętrzne, widoczne elementy mieszadła są wykonane ze stali nierdzewnej. Pod czaszą śmigła znajduje się żeliwna obudowa komory olejowej, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką epoksydową.

4.4.2  Mieszadło kwasoodporne

Wykonanie materiałowe mieszadła zapewniające podwyższoną odporność korozyjną i chemiczną. Wszystkie elementy zewnętrzne, mające bezpośredni styk ze ściekami są wykonane ze stali nierdzewnej. Odporność korozyjna i chemiczna jak stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L do zastosowań w szczególnie wymagających warunkach.5. Wyposażenie i wykonanie specjalne


5.1  Przystawka kątowa

MK - pochylenie miaszadła


W wykonaniu standardowym mieszadło mocuje się bezpośrednio na kolumnie prowadnicy w pozycji poziomej. W niektórych wypadkach, wskazane jest zamocowanie mieszadła nachylonego do dołu (np.: lepsze podnoszenie osadów) lub do góry (np.: zatapianie kożucha). Przystawka kątowa, stanowiąca dodatkowe wyposażenie, umożliwia nachylenie mieszadła o kąt 10 lub 20o. Mieszadło wyposażone w przystawkę kątową ma dodatkowe oznaczenie .10,  np.: MK 15.105.2  Osłona śmigła

Oslona smigla

Osłona śmigła, zwana też zwężką strumieniową (jet ring), zabezpiecza wirnik śmigłowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.: na skutek uderzeń łopatek o dno lub ścianę zbiornika oraz pozytywnie wpływa na niektóre parametry mieszania. Zwężka strumieniowa zwiększa sprawność mieszania, wydłuża zasięg mieszania oraz zwiększa wydajność przepływu objętościowego.
Założenie zwężki strumieniowej do zakupionego wcześniej mieszadła zwiększy sprawność mieszania, ale spowoduje jednocześnie spadek mocy (obciążenia) i wydajności. Mieszadła zakupione od razu ze zwężką strumieniową posiadają odpowiednio dobrany wirnik śmigłowy o większej mocy, zapewniający pracę mieszadła przy jego mocy znamionowej i pełnej wydajności.

Mieszadło wyposażone w osłonę śmigła ma dodatkowe oznaczenie .20,  np.:  MK15.20


5.3  Nasadka napowietrzająca


MK - nasadka napowietrzająca

Zastosowanie nasadki napowietrzającej do mieszadeł zatapialnych umożliwia mieszanie ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Typowym zastosowaniem takiego rozwiązania jest odświeżanie ścieków w zlewniach,  zbiornikach retencyjnych lub buforowych. Wydajność natlenia może być regulowana za pomocą ustawienia nasadki.

Symbol mieszadła Moc
(kW)
 Zdolność mieszania
(m3)
Zdolność natleniania
(kgO2/godz.)
MK 15 1,5 do 90 do 1,5
MK 22 2,2 do 140 do 2,2
MK 30 3,0 do 165 do 3,0
MK 40 4,0 do 200 do 4,0
MK 55 5,5 do 230 do 5,5

Powietrze jest zasysane przez przewód o średnicy wewnętrznej 30mm, odporny na podciśnienie na głębokości pracy mieszadła. W przypadku zastosowania przystawki do napowietrzania należy liczyć się ze znacznym spadkiem zdolności mieszania, do wartości jak w tabeli powyżej.
Górne granice zdolności natleniania są osiągane przy wykorzystaniu mieszania do dodatkowego natleniania powierzchniowego.
Maksymalną głębokość napowietrzania można zwiększyć przez pochylenie (przystawka kątowa) mieszadła do dołu o kąt 10 lub 20 stopni.

Mieszadło wyposażone w nasadkę napowietrzającą ma dodatkowe oznaczenie .30,  np.:  MK 40.30


5.4  Adapter kolumny prowadnicy

MK - adapter prowadnicy

Mieszadła są przystosowane do instalacji na kolumnie prowadnicy o przekroju kwadratowym 60x60 (MK15-30) lub 80x80mm (MK40-55). Można zamówić też mieszadło przystosowane do mocowania bezpośrednio na kolumnie o dowolnym przekroju.

Dla wcześniej zakupionych mieszadeł przeznaczonych do pracy na standardowym profilu, można wymienić tylną tarczę kołnierzową mieszadła lub zastosować adapter prowadnicy umożliwiający instalację mieszadeł MK "Turbo" na dowolnym profilu.

Mieszadło wyposażone w tarczę kołnierzową do mocowania na profilu innym niż standardowy ma dodatkowe oznaczenie .40,  na przykład:  MK 22.40(100x100)
gdzie poszczególne symbole oznaczaja:
MK  22        -   mieszadło nierdzewne o mocy 2,2 kW
.40(100x100)  -  miesdzadło przystosowane do mocowania na prowadnicy o przekroju 100x100mm5.5  Mieszadło i uchwyt do pracy w pionie

W szczególnych wypadkach, kiedy zachodzi konieczność pracy mieszadła pod znacznym nachyleniem (powyżej 20o od poziomu) lub nawet w pionie, można zastosować mieszadło ze zmodyfikowanym uszczelnieniem pozwalającym na pracę mieszadła w takim położeniu oraz uchwytem do pracy w pionie mieszadła instalowanego na prowadnicy PN60.

MK - praca w pionie

Mieszadło przystosowane do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: literę V umieszczoną na końcu symbolu typu urządzenia. Mieszadło wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma dodatkowe oznaczenie: .45.
Na przykład: mieszadło MK 15 przystosowane do pracy w pionie i wyposażone w uchwyt do pracy w pionie ma oznaczenie: MKV 15.45


5.6  Mieszadło pompujące z kryzą sprzęgającą

Zamocowanie mieszadła zatapialnego do kryzy kołnierzowej z mechanizmem sprzęgającym z kryzą kołnierza rurociągu lub przepustu w ścianie, tworzy mieszadło pompujące. Umożliwia ono przetłaczanie cieczy między zbiornikami o wyrównanym poziomie.
Rozwiązanie stosowane w naszej firmie umożliwia samoczynną instalację i demontaż mieszadła na kołnierzu przepustu znajdującego się poniżej poziomu ścieków.

MZP - mieszadło pompujące

Więcej informacji na temat mieszadeł pompującch z kryzami sprzęgającymi można znaleźć w dziale:
OFERTA > Mieszadła > mieszadła pompujące
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek mieszadła pompującego powyżej.6. Prowadnice mieszadeł

PSO - prowadnica samoobsługowa


Do instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł służą prowadnice.
Więcej informacji na temat prowadnic można znaleźć w dziale:
OFERTA > Prowadnice mieszadeł
Aby przejść tam niezwłocznie należy kliknąć na link lub rysunek mieszadła pompującego powyżej.7. Uszczelnienia

System uszczelnienia mieszadła od strony wirnika śmigłowego składa się z podwójnego uszczelnienia mechanicznego z buforową komorą olejową.
Uszczelnienia montowane w wersji standardowej są przeznaczone do pracy w cieczach mocno zanieczyszczonych w tym w ściekach komunalnych i większości ścieków przemysłowych.
W przypadku cieczy znacznie odbiegających składem chemicznym lub rodzajem zanieczyszczeń od typowych dla ścieków komunalnych, mogą być zastosowane uszczelnienia o odpowiednio dobranej odporności.8. Wykresy hydrodynamiczne

MK - wykresy hydrodynamiczne

Wykres dotyczy prędkości wymuszenia 0,1 m/s i został sporządzony dla czystej wody na zbiorniku dostateczne dużym aby można było pominąć oddziaływania jego kształtu i ścian.
W zależności od warunków lokalnych należy uwzględnić czynniki mające wpływ na parametry hydrauliczne. Najważniejsze z nich to : kształt i wielkość komory, chropowatość ścian, moc i usytuowanie mieszadeł, gęstość i epkość cieczy , możliwość wywołania cyrkulacji, itp..
zastosowanie zwężki strumieniowej wydłuża zasięg mieszania o około 20%, podnosi sprawność ogólną lmieszania i zwiększa efektywność przepływu masowego o 20-30%.9. Nowości

04.1998 - przystawka napowietrzająca
08.1999 - mieszadło do pracy w pozycji pionowej typu V
04.2003 - prowadnica standardowe PST do instalacji i obsługi mieszadeł po włazami
08.2008 - mieszadło pompujące
09.2011 - mieszadła o budowie nierdzewnej
10.2014 - prowadnice samonośne PSN do instalacji bez potrzeby dolnego kotwienia10. Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzacych z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl11. Zamawianie

11.1  Oznaczenia mieszadeł

Składając zamówienie na mieszadła należy podać symbol według przykładu poniżej:

MK15.8-TSO-1030-SSF-11.750

gdzie poszczególne grupy znaków określają:

Rodzaj mieszadła

MK -  mieszadła zatapialne Turbo

Wielkość mieszadła
15 - moc znamionowa silnika 1,5 kW z mocowaniem na profil 60x60
22 - moc znamionowa silnika 2,2 kW z mocowaniem na profil 60x60
30 - moc znamionowa silnika 3,0 kW z mocowaniem na profil 60x60
40 - moc znamionowa silnika 4,0 kW z mocowaniem na profil 80x80
55 - moc znamionowa silnika 5,5 kW z mocowaniem na profil 80x80

Prędkość obrotową
.8  -  750 obr/min
.6  - 1000 obr/min
.4  - 1500 obr/min

Wbudowane czujnki
T - temperatury silnika (PTC)
S - wilgotności w komorze silnika
O - obecności wody w komorze buforowej

Wyposażenie dodatkowe
10 - przystawka kątowa do nachylania mieszadła do dołu lub góry o kąt 15 lub 25o
20 - osłona śmigła (pierścień opływowy, jet ring)
25 - osłona antwirowa
30 - nasadka napowietrzająca
45 - uchwyt do pracy mieszadła w pozycji pionowej

Rodzaj wykonania

SS- kwasoodporne wykonanie materiałowe (stainless steel)
V - mieszadło przystosowane do pracy w pionie
Z - smarowanie zewnętrzne
F - do pracy z falownikiem

Moc i obroty śmigła
-
o ile jest różna od mocy znamionowej silnika mieszadła

Długość kabla zasilającego
Można zamawiać mieszadła z kablem zasilającym dłuższym niż standardowe 6m.

Profil kolumny prowadnicy
Można zamówić mieszadło przystosowane do mocowania na dowolnym profilu np. 100x100

Przykłady:

MK15.8-T  -  oznacza mieszadło zatapialne o mocy 1,5 kW  i prędkości obrotowej 750 obr/min z wbudowanym czujnikiem temperatury silnika

MK22.6-TS-1020-SSF-15.350 na profil 100x100z kablem 10m  -   oznacza mieszadło zatapialne o mocy znamionowej silnika 2,2 kW, z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz czujnikiem wilgotności w komorze silnika, z przystawką umożliwiającą nachylenie mieszadła do dołu lub góry, z osłoną śmigła, w kwasoodpornym wykonaniu materiałowym, przystosowane do pracy z falownikiem , o mocy 1,5 kW przy 350 obr/min, do mocowania na profilu kwadratowym 100x100 i kablem zasilającym długości 10m.11.2  Sposób zamawiania i odbioru

W celu określenia rodzaju zamawianych urządzeń należy podać ich symbol (wg punktu 11.1) oraz szkic usytuowania, jeżeli zamawiający chce potwierdzić poprawność doboru i usytuowania mieszadeł.

Dobór urządzeń pod względem hydrauliki tj. określenie kąta nachylenia oraz ilość i usytuowanie mieszadeł w zbiorniku powinno uzgadniać się z producentem. Dysponując długoletnim doświadczeniem służymy bezpłatnym doradztwem w pełnym zakresie dotyczącym doboru i eksploatacji urządzeń mieszających naszej firmy.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu realizacji dłuższego niż dwa tygodnie, przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez producenta w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie, zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu. Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania urządzeń i faktury.


12. KaRta katalogowa

MK  -  mieszadło zatapialne kwasoodporne


Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na obrazie karty powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie PDF obok.MK  -  mieszadło zatapialne kwasoodporne13. Rysunki CAD

Kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej aby ściągnąć rysunek w formacie *.dwg lub *.pdf na dysk twardy komputera.

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Mieszadło zatapialne MK "Turbo" rzuty wersja bez wyposażenia dodatkowego rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


14. Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły mieszadła zatapialne produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania loklalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowani


15. Zdjęcia


Kliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana prawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce.

Galeria zdjęć - JPG