Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

OFERTA  >  Natleniacze  >  mieszadła napowietrzające

Nasadka napowietrzająca Mieszadła napowietrzające

Służą do mieszania ścieków z ich jednoczesnym napowietrzaniem. Mogą być stosowane tam gdzie zachodzi potrzeba mieszania cieczy i nie jest jednocześnie wymagana wysoka ekonomia natleniania.

Funkcje:

- mieszanie z jednoczesnym napowietrzaniem w celu odświeżaenia i natlenienia ścieków w zlewniach, zbiornikach buforowych i przepompowniach.

Paramerty:

Moc urządzeń:                        1,1   -   2,2 kW
Zdolność mieszania:           do 50   -   90 m3
Zdolność natleniania:         do 0,1   -   0,2 kgO2/godz.