OFERTA  > Dekantery >  pneumatyczneDP - dekanter pneumatyczny


DP -  dekanter sterowany pneumatycznie


Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Sposoby odbioru ścieków
2.3      Regulacja spustu
3.        Dane techniczne
3.1      Parametry techniczne
3.2      Wymiary gabarytowe
4.        Stabilizacja pływaków
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Montaż
5.2      Wydajność
5.3      Deflektor
5.4      Pływaki
5.5      Wąż spustowy
5.6      Warunki zimowe
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysunki CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęcia


DEKANTERY PNEUMATYCZNE (DP)


1.  Zastosowanie


Dekantery pneumatyczne z nieruchomym korytem pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Na niektórych obiektach zastosowanie koryt spustowych pozwala na rezygnację z budowy lub eksploatacji osadników wtórnych. Urządzenia montuje się na pływakach, pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.
Zanurzenie pływaków i koryta jest regulowane na drodze pneumatycznej.

Szeroki i symetryczny rozstaw pływaków dekanterów czteropływakowych (DP-4P) stabilizuje je samoczynnie i pozwala na swobodne unoszenie się na powierzchni zbiornika w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających. Dekantery dwupływakowe (DP-2P) pracują w określnym miejscu i są stabilizowane za pomocą rolek lub przegubów.

W dekanterach pneumatycznych, w okresie między spustami, koryto spustowe jest podniesione i krawędź przelewu znajduje się ponad powierzchnią ścieków. Zapobiega to gromadzeniu się osadu w rurze odpływowej i wtórnemu zanieczyszczeniu spuszczanej wody nadosadowej.


2.  Budowa

 
2.1  Budowa dekantera

Dekantery typu DP składają się z pływaków utrzymujących poziome położenie i wymagane zanurzenie koryta spustowego. Zanurzenie koryta ustawia się wstępnie za pomocą śrub regulacyjnych. Spust ścieków reguluje się przez zmianę zanurzenia koryta z pływakami za pomocą sprężonego powietrza doprowadzonego do każdego z pływaków.
Pływaki i ekrany otaczające  koryto spustowe pełnią dodatkowo rolę deflektora zapobiegającego spustowi zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni ścieków.


DP - budowa

2.2  Sposoby odbioru ścieków

Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana przez koryto spustowe i odprowadzana grawitacyjnie elastycznym wężem mocowanym do króćca spustowego koryta dekantera.


DNP - odpływ grawitacyjny

Przy braku możliwości spustu grawitacyjnego przewód odprowadzający ścieki można podłączyć do pompy zatapialnej.


DNP - odpływ za pomocą pompy zatapialnej
2.3  Regulacja spustu ścieków

Wydajność spustu reguluje się zmianę głębokości zanurzenia krawędzi przelewu w dolnym położeniu koryta.
Do realizacji zmian wysokości położenia krawędzi przelewu względem poziomu ścieków (zanurzenie lub wynurzenie) wykorzystuje się sprężone powietrze, które jest wtłaczane lub spuszczane z wydzielonej części pływaków. Zasilanie sprężonym powietrzem może być realizowane przy wykorzystaniu istniejącej instalacji (np. zasilania dyfuzorów lub rusztów napowietrzających) lub dowolnej zewnętrznej sprężarki powietrza bez specjalnych wymogów co do wydajności lub ciśnienia tłoczenia.
Minimalne ciśnienie tłoczenia zapewniające sprawną pracę to 0,05 bar (typowe sprężarki warsztatowe wytwarzają ciśnienie do 6-8 bar). Do pływaków powietrze jest doprowadzone pojedynczym przewodami wyposażonymi w odpowiednie króćce przyłączeniowe z zaworem upustowym.
Czasy podnoszenia  wynosi około 15 min zaś opuszczania około 30 min.
Dłuższy czas opuszczania jest wskazany ze względu na to, że wolno opadający dekanter nie zakłóca sedymentacji ścieków zachodzącej w tym samym czasie.
Pracą dekantera można sterować w układzie automatycznym, jeżeli do sterowania powietrzem zastosujemy zawory elektromagnetyczne.3.  Dane techniczne

3.1  Parametry techniczne

Parametr Wielkość dekantera pneumatycznego  DP Jedn.
50 65 80 90 100 110 125
Średnica wewnętrzna sztywnego przewodu spustowego 50 65 80 90 100 110 125 mm
Średnica wewnętrzna giętkiego węża spustowego PCV 60 75 90 100 110 125 135 mm
2,5'
(63,5)
3'
(76,2)
3,5'
(89)
4'
(102)
- 5' (127) - cal
(mm)
Wydajność porównawcza dla węża spust.(Qp) * 40 70 105 130 160 220 260 m3/h
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość) 1005x2025 (2P)   2025x2025 (4P) mm
Zanurzenie pływaków (h) 145 (2P)   100 (4P) mm
Masa dekantera z pływ. 145 (2P)   205 (4P) kg
Stabilizacja pływaków P - przegubowa    R - rolkowa  
Rozstaw osi rur prowadnic rolkowych 1100 mm

* Wydajność porównawczą określono dla węża PCV, długości 3 m, przy stałej różnicy poziomów 2 m i swobodnym wypływie. Dla węży sztywnych należy uwzględnić straty hydrauliczne wynikające z mniejszej średnicy wewnętrznej, innej długości, innego materiału (stal zamiast PCV) oraz czterech kolan.Służymy pomocą w razie konieczności wykonania stosownych obliczeń wydajności.

Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie przewodu spustowego.


3.2    Wymiary gabarytowe

DNP - wymiary gabarytowe

4.  StabIlizacja pływaków

Dekantery dwupływakowe (DP-2P) pracują w określonym miejscu i jeżeli jest to wymagane są stabilizowane za pomocą sztywnego przewodu spustowego lub przegubowego (rolkowego) układu stabilizacji.
Szeroki i symetryczny rozstaw pływaków dekanterów czteropływakowych (DW-4P) stabilizuje je samoczynnie. i pozwala na swobodne unoszenie się na powierzchni zbiornika w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających.


5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Montaż

Do montażu i późniejszej obsługi dekanterów należy stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i wysięgu, np.:  żuraw typu ZKM500/1500.

DNP - montaż na stanowisku roboczym

Zastosowanie odpowiednio dobranego żurawia pozwala na wygodną i bezpieczną instalację oraz eksploatację dekantera (regulacja wysokości koryta, wymiana węża, itp. ...). W przypadkach awaryjnych (rozszczelnienie któregoś z pływaków, oblodzenie koryta, itp. ...) żuraw umożliwiający podnoszenie dekantera na stanowisku roboczym umożliwia jego pracę w trybie ręcznym (podnoszenie lub opuszczania za pomocą żurawia) do czasu usunięcia awarii.5.2   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzględnić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność:
Wydajność całkowita dekantera zależy przede wszystkim od:
-  wielkości i ustawień dekantera,
-. długości i średnicy węża spustowego,
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
-  stopnia otwarcia zasuwy wylotowej.


5.3   Deflektor

Deflektor nie dopuszcza do odpływu zanieczyszczeń pływających podczas spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków. W dekanterze DP rolę deflektora pełnią pływaki i łączniki pływaków otaczające szczelnie koryto spustowe.
Podczas przerwy w pracy dekantera koryto spustowe znajduje sie w górnym położeniu z krawędzią przelewową na ustawionej wysokości (najczęściej 0-100 mm) ponad poziom ścieków.
Uwaga: podczas przerwy w pracy (koryto spustowe w górnym położeniu) w przestrzeni między korytem a deflektorem mogą się gromadzić niewielkie ilości zanieczyszczeń uniesionych tam podczas napowietrzania. zanieczyszczenia te (o ile wystąpią) można odprowadzić lub recyrkulować bezpośrednio przed spustem ścieków.


5.4   Pływaki   

Pływaki w górnym położeniu (maksymalne napełnienie powietrzem) bez założonego węża są zanurzone na 200 +/- 20 mm (wymiar B na rys. 2.1).  Wynurzona część pływaków ma wtedy wysokość około 280mm.
W czasie napowietrzania, na skutek mniejszego ciężaru właściwego napowietrzanych ścieków, dekanter zanurza się czasowo głębiej o około 15 mm.

Pływaki dekantera w dolnym położeniu są zanurzone głębiej o skok roboczy koryta spustowego wynoszący  165mm (150 mm dla ścieków napowietrzanych).  


5.5   Wąż spustowy

Wąż spustowy musi zapewniać swobodę ruchu dekantera w pełnym zakresie roboczym.
Optymalnie dobrany wąż powinien być:

- jak najkrótszy, ale umożliwiający prawidłowe ułożenie w całym zakresie pracy,
- poprowadzony tak, aby obciążać dekanter tylko siłą pionową
- podłączony tak, aby nie powodować naprężeń i wyłamywania w miejscach podłączeń do króćców
- odporny na ciśnienie (podciśnienie dla węża) panujące na dnie zbiornika

Węże spustowe do dekanterów, zwłaszcza o średnicy 100 mm i powyżej, powinny być wyposażone w zasuwę na wylocie. Odpowiednie sterowanie pracą zasuwy i dekantera pozwala uniknąć sytuacji, kiedy po zakończeniu odbioru ścieków wąż spustowy wypełni się powietrzem. Duża wyporność pustego węża powoduje tendencję do jego wypływania na powierzchnię i w niektórych przypadkach może zakłócać pracę dekantera lub nawet uszkodzić sam wąż.

Uwaga: zasuwa na wylocie pozwala zapobiec niechcianemu, niekontrolowanemu spustowi ścieków w przypadku uszkodzenia (perforacji lub urwania) węża.

Obciążenie od węża podczepionego do koryta spustowego nie powinno przekraczać 50 kG w stanie wynurzonym. Po zanurzeniu w ściekach obciążenie od węża jest mniejsze na skutek wyporności wody. W przypadku zbieracza z pompą zatapialną, obciążenie łączne nie powinno przekraczać 150kG (50kG wąż + 100kG pompa).

Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 21928235
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 7512031
7. :Tubes International" Warszawa, tel. 22 572 98 30


Na przykład: odmiana "Agro"  lub "Eko" (bardziej giętki) o średnicy wewn. 90  lub 110mm  produkcji "Gamrat" Jasło lub ich odpowiedniki innych firm.


5.4   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadkumożliwości oblodzenia koryta dekantera utrudniającego spust ścieków, należy przewidzieć sposób usuwania lodu (np.: zlewanie wodą lub miejscowe podgrzewanie). 
W okresie zimowym, na niektórych obiektach, może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadku możliwości oblodzenia koryta spustowego utrudniającego odprowadzanie ścieków, należy przewidzieć sposób jego usuwania (np.: zlewanie wodą, miejscowe podgrzewanie, …) lub awaryjny spust alternatywny z pominięciem dekantera.
Przegubowy układ stabilizacji jest odporny na oblodzenie. W przypadku rolek można zamontować je w pozycji odwrotnej (rolki znajdują się pod powierzchnią ścieków), co w większości wypadków pozwala na pracę w warunkach oblodzenia.6.  Nowości

05.2010     dekanter DNP 90-125
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera
08.2010     dekanter DNP 150-200
06.2011     flansza podłączeniowa7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzących z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  biuro@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający::

Rodzaj dekantera:
DP - dekanter ze sterowanym pneumatycznie zanurzeniem koryta spustowego.

Wielkość:
50-125 - średnica otworu spustowego w korycie

Ilość pływaków:
2P - dwa pływaki i ekrany boczne
4P - cztery pływakiDodatkowe oznaczenie:

Dodatkowe oznaczenie;
S - sztywny przewód spustowy

Rodzaj stabilizacji pływaków:
P - pantograf z dodatkową liczbą określającą długość przegubów  w cm
R - rolki z dodatkową liczbą określającą długość przegubów lub uchwytów rur prowadnc w cm.


na przykład : DP100-2P R50  - oznacza dekanter ze sterowanym pneumatycznie korytem spustowym ,  z króćcem na wąż spustowy PCV o średnicy wewnętrznej 110 mm, na dwóch pływakach o wymiarze zewnętrznym 1005x2025 mm, z rolkowym układem stabilizacji i uchwytami rur o długości 50 cm.

8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2-4 tygodni, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej z podaniem przewidywanego terminu wykonania w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.


9.  Karta katalogowa


DP - karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.DP - karta katalogowa10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter  DNP 90-200 rysunki rzuty rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP
Dekanter DNP pompowy rysunki rzuty rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP

11.  Referencje

Mapa lokalizacji, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia