Urządzenia dla oczyszczalni ścieków

OFERTA  >  Dekantery  >   z nieruchomym korytem


Dekantery z nieruchomym korytem (DN)

Zastępują osadniki wtórne. Koryto spustowe dekantera jest nieruchome względem pływaków, a krawędź przelewu zanurzona na ustawionej wstępnie głębokości poniżej powierzchni ścieków.

Spust wody nadosadowej reguluje się zasuwą zainstalowaną na rurociągu odprowadzającym.

Dekanter unosi się swobodnie na powierzchni ścieków w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających. Może pracować przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.

Funkcje:

- do spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków

Paramerty:

Wydajność maksymalna:                            do  280 m3/godz.
Średnica wewn. przewodu spustowego:       90 -  200 mm